Krajské hygieny budou informovat policii o karanténách a izolacích. Společně budou provádět kontroly

Krajské hygienické stanice budou informovat policii o karanténách a izolacích kvůli epidemii koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví podepsalo s policií dohodu, která jejich úmluvu stvrzuje. Informace budou využity nejen při náhodných kontrolách doma, ale například i těch silničních. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová do médií uvedla, že kontroly budou řídit v součinnosti s policií krajští hygienici. Porušení karantény bude bráno jako přestupek, pokud lidé nedodrží nařízenou izolaci, bude na to pohlíženo jako na trestný čin.