Návrat školáků

V šesti krajích republiky a v Praze se po několika měsících vrátili do lavic žáci druhého stupně, počítá se také s nižšími ročníky víceletých gymnázií. U nich bude probíhat tzv. rotační výuka – jeden týden bude přítomna na výuce ve škole jedna skupina, druhá se bude učit formou online výuky doma. Další týden se skupiny vystřídají. První den rozvolnění proběhl normálně a bez větších komplikací. Ale vzniká kritika směřující ke státu týkající se nedostatečné informovanosti a včasnému podávání důležitých informací.