SŠ mohou nejpozději dnes rozhodnout, zda přijmou žáky bez zkoušek

Ředitelé středních škol mohou nejpozději dnes rozhodnout, zda přijmou uchazeče o čtyřleté maturitní obory bez přijímacích zkoušek. Podmínkou je, že počet zájemců o studium v dané škole nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných a ředitel tuto možnost už dřív uvedl v kritériích pro přijetí. Uchazeči se mohli k přijímacímu řízení na střední školy hlásit do 1. března.