Velký senát NS rozhodne o trestání krádeží v nouzovém stavu

Přibližně rok po vyhlášení prvního covidového nouzového stavu by měl Nejvyšší soud (NS) příští týden vnést jasno do trestání krádeží a některých jiných činů během pandemie. Velký senát zváží, zda měly přísnější tresty dopadat prakticky na všechny krádeže za nouzového stavu, anebo jen na ty, které mají vazbu na aktuální hrozby, případně pachatelé zneužili situace, což je výklad, který do budoucna plyne z pandemického zákona.