Cena Arnošta Lustiga pro Šimona Pánka

Michal Brož | Hlavní editor
michal.broz@zivotvcesku.cz
Publikováno: 18. 5. 2022

Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost dnes obdrží výkonný ředitel a zakladatel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek. Ocenění se udílí každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako spisovatel Arnošt Lustig zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot. V minulosti ji získali například chirurg Pavel Pafko, biskup Václav Malý nebo hlasatelka Kamila Moučková.

Zavřít reklamu