Kolik odpadu zvládneme vyprodukovat?

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: samosebou.cz

Podle údajů Ministerstva životního prostředí Češi vyprodukovali v roce 2019 celkem 37,4 milionů tun odpadu všeho druhu. Pozitivní zprávou ovšem je, že celých 88 % těchto odpadů bylo dále využito.

Celkové množství odpadu za rok 2019

Vysoké procento využití našich odpadů je jistě dobrou zprávou.  Ovšem, stále se jedná o poměrně velké číslo, proto bychom neměli polevovat ve snaze produkci odpadů redukovat.

Komunální odpad a jeho další osud

Z celkového množství odpadů připadá 5,9 milionu tun na směsný komunální odpad. Tedy necelých 16 % všech odpadů. Recyklací a kompostováním pak prošlo 41 % tohoto odpadu, energetické využití našlo 12 %.

Trochu horší zpráva je, že i dnes velká část komunálního odpadu končí na skládkách – celých 46 %. Tady rozhodně není co slavit. Zvlášť v porovnání s čísly Evropské Unie, kde v roce 2018 na skládce skončilo pouze 24 % všech komunálních odpadů.

Třídění nám šlo i v roce 2019

Co se třídění odpadu týká, z toho už vycházíme zase o něco lépe. V předminulém roce odpad třídily téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR. Na každého z nás tak vychází v průměru 65,5 kg vytříděného odpadu. Tedy plastů, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Tím se v rámci Evropské Unie stále řadíme ke špičce.

A co v roce 2021?

V letošním roce nás čeká mnoho změn. Největší bude přísné omezení v používání jednorázových plastů. To však není změna jediná. Na začátku ledna vstoupil v platnost nový odpadový zákon, který podporuje třídění a recyklaci odpadů a naopak postupně omezuje jejich skládkování. S úplným zákazem skládkování recyklovatelných a jinak využitelných odpadů počítá od 1. ledna 2030.

 Provozovatelům zakazuje na skládku ukládat odpady:

  • které je možné za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku účelně recyklovat,
  • jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,
  • překračující limit pro biologickou stabilitu AT4 ve výši 10 mg O2/kg.

Malý krok pro člověka, velký pro nás všechny

Omezení a hlavně třídění odpadu je sice malý, ale důležitý krok, který může udělat každý z nás. Přitom má velký vliv na naše životní prostředí.

Třídění má skutečný smysl.

Chcete se dozvědět více? Navštivte https://www.samosebou.cz/.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.