Etický kodex

Vydavatel portálu ŽivotvČesku.cz – Potlesk Media s.r.o. – si uvědomuje odpovědnost za informace, které poskytuje. Silný důraz tak klade, aby v celkovém měřítku byly úplné, přesné, pravdivé a nezkreslené. Ve svém etickém kodexu se tak zavazuje k profesionalitě při všech svých aktivitách, a to nejen při výkonu novinářské práce, ale i v jednání se čtenáři, obchodními partnery, právními subjekty, ale obecně širokou veřejností.

Firemní kultura společnosti Potlesk Media s.r.o. je směřována výhradně k dobrým mravům – neumožňuje jednání, které by vedlo ke ztrátě nezávislosti, důvěryhodnosti, slušnosti, serióznosti a snižovalo by autoritu médií.

Pro každého pracovníka, spolupracovníka, externistu, redaktora, fotografa je dodržování etického kodexu naprostou samozřejmostí a povinností. Stejně tak dodržování a respektování právního řádu České republiky a Listiny základních práv a svobod a dodržovávání Etického kodexu vydaného Syndikátem novinářů České republiky, který je dostupný na webových stránkách Syndikátu novinářů ČR.