Pět nejpalčivějších problémů státní správy, které odhalila pandemie

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Rekonstrukce státu

Rok trvající koronavirová krize naplno obnažila dlouhodobě neřešené problémy české státní správy. Stát není dostatečně akceschopný, státní byrokracie bují, otevřenost vůči občanům nepřichází, v hodnocení korupce se propadáme a digitalizace se vleče. Rekonstrukce státu proto představuje sadu opatření, která mohou tyto problémy vyřešit, a nabízí je politickým stranám pro letošní volby.

Česku stále chybí jasná strategie řízení státní správy (nejen v boji s pandemií), systémová řešení proti korupci, otevřenost a větší vstřícnost úřadů vůči občanům a důsledná digitalizace. "Česká veřejná správa je dlouhodobě nemocná. Byrokracie bují, digitalizace se vleče, otevřenost nepřichází a v hodnocení korupce se propadáme. Nové volební období je impulsem, abychom začali léčit staré neduhy, které covid jen zvýraznil,” apeluje Jakub Černý, analytik Frank Bold a Rekonstrukce státu.

Protikorupční organizace Rekonstrukce státu dala dohromady přehled největších strašáků státní správy. Zároveň předkládá konkrétní návrhy, jak můžou politici po podzimních volbách situaci změnit.

Dobrá správa státu vyžaduje data, odborníky a plán

Pandemie koronaviru naplno ukázala, že náš stát se zasekl v minulém století – je málo akceschopný, hodně byrokratický a jen minimálně vstřícný vůči občanovi. "Naši státní správu brzdí dlouhodobé problémy. Politici často bohužel lepí jen aktuální viditelné problémy a nepřemýšlí v širších horizontech. Potom se dostávají do situací, kdy po úřednících žádají nemožné,” popisuje Jakub Černý.

Rekonstrukce státu v prvé řadě doporučuje novelizovat ústavní zákon o bezpečnosti a navazující krizovou legislativu, abychom byli do budoucna připraveni na širokou paletu hrozeb. Zdůrazňuje, že tvorba zákonů by se měla opírat o solidní informační základ a dopady nových předpisů by po zavedení do praxe měly být pravidelně vyhodnocovány. "Našim politikům obecně chybí zpětná vazba k tomu, jaké reálné dopady mají zákony a další předpisy, které přijímají. V omezené míře jim dává zpětnou vazbu NKÚ, avšak to nestačí,” dodává Jakub Černý.

V boji proti narůstající byrokracii doporučuje zjednodušit systém kontrol ve státní správě a určit limity pro takzvanou nadměrnou kontrolní zátěž. Dále radí politikům, aby zlepšili vlastnickou politiku státu, protože státní firmy dnes nemají jasné zadání pro své působení. Jako další klíčový okruh vidí nábor a udržení odborníků ve státní správě.

Boj proti korupci musí zasáhnout i veřejné zakázky, dotace a exekutory
Česko se i přes všechny snahy občanských iniciativ propadá v mezinárodních žebříčcích hodnotících úroveň korupce a klientelismu. Politické strany by měly přistoupit k velkým změnám hlavně v oblasti veřejných zakázek a dotací. Změnit by se měl i současný systém korupcí, který motivuje exekutory i věřitele ke klientelismu. "Pandemie koronaviru nám ukázala, že potřebujeme ještě hlubší změny, které přinesou světlo do systému rozdělování státních peněz. Lepší kontrolu by také potřebovaly státní firmy, které často dokážou současné zákony obcházet. Příkladem může být, že státní podnik ČEPRO několik let nakupoval biopaliva od firem z holdingu Agrofert v hodnotě takřka 5 miliard korun bez veřejné zakázky,” přibližuje Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu.

Boji proti korupci by podle expertů výrazně pomohly reformy fungování dvou úřadů. Lepší dohled nad veřejnými zakázkami by měla přinést reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Větší kontrolu utrácení veřejných peněz by zajistilo rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), aby si mohl posvítit na státní firmy. Rekonstrukce státu jako další protikorupční opatření navrhuje vznik databáze dotačních rozhodnutí a zavedení takzvané krajské příslušnosti exekutorů, které by mělo přispět ke konci kšeftování s dluhy, a tím pádem i nekalých praktik při jejich vymáhání.

Rychlá digitalizace pro vstřícnější stát

Přes ambiciózní plány vázne i digitalizace státu. "Slibovaná digitální revoluce zatím nenastala. Digitalizace by měla vést k transparentnímu vládnutí, k efektivnějšímu státu a k šetření veřejných peněz. Politici by ale neměli zapomínat na to, že má hlavně zjednodušit život občanům,” připomíná Ervín Hausvater, analytik Rekonstrukce státu.

Podle analýzy Rekonstrukce státu Babišova vláda uspokojivě nesplnila ani jeden ze slibů v oblasti digitalizace. Politici proto budou mít po volbách příležitost začít s klíčovými změnami. Hlavní je zřízení centrální digitalizační autority s potřebnými personálními i finančními kapacitami a dostatečnými kompetencemi. Rekonstrukce státu dále doporučuje zlepšit komunikaci o možnostech digitálních služeb nebo zřídit centrální informační web, který by sloužil jako rozcestník ke všem službám pro občany.

Tým Rekonstrukce státu v současnosti hlavní problémy a všechny návrhy pro jejich řešení představuje politickým stranám. Kompletní seznam doporučení pro volby 2021 najdete v přiloženém dokumentu.

O Rekonstrukci státu

Rekonstrukce státu sdružuje experty a formuluje opatření pro dobrou správu státu. Řešení s velkou podporou napříč odbornou veřejností prosazuje do českých zákonů. Rekonstrukci státu tvoří právníci, lobbisté, experti na veřejnou správu a digitalizaci, ekonomové, ale také aktivní podporovatelé z řad veřejnosti. Iniciátorem vzniku Rekonstrukce státu byl v roce 2013 tým právníků Frank Bold. Pečlivě budované know-how a expertní zázemí už osmým rokem využívá k prosazování efektivnějšího a přívětivějšího fungování státu směrem k občanům.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.