Praha v boji se suchem využije průsaků podzemních vod

Praha v boji se suchem využije průsaků podzemních vod
Praha v boji se suchem využije průsaků podzemních vod
Foto: archiv
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 30. 4. 2020

Hl. m. Praha začne pro splachování komunikací a zvlhčování vzduchu v letních měsících v centru města využívat průsakovou vodu ze své kolektorové sítě. Hl. m. Praha tak realizuje další krok v rámci svého klimatického závazku a důrazu na udržitelný způsob života města. První čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou vodu vzniklo pod Uhelným trhem. Naplnění jedné cisterny o objemu 8m3 trvá 15 min.

Do pražské kolektorové sítě se od jejího vybudování přirozeně dostává značné množství průsakové vody, kterou je třeba neustále odčerpávat. Průsaková voda z pražského podzemí je v této lokalitě bez dalšího využití přečerpávána do Vltavy. Hl. m. Praha s městskými společnostmi Kolektory Praha a Pražskými službami hledalo způsob využití tohoto zdroje vody pro splachování ulic a chodníků v centru Prahy.

“Dle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní vývoj srážek horší než v předchozích dvou
letech. Sucho a hospodaření s vodou není již zdaleka tématem jen pro venkov. I v Praze se musíme začít chovat maximálně hospodárně v nakládání s vodou. Zařízení je schopno za 15 minut naplnit cisternu o objemu 8m 3 . Voda v souladu se svým rozborem je využitelná pro splachování ulic a chodníků centra města, může být použita pro zalévání zeleně nedalekého okolí.” říká náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

V prostoru pod náměstím Na Uhelném Trhu se v hloubce 30 m nachází podzemní rezervoár na
průsakovou vodu, který je dostatečně velký na to, aby se voda z něj dala po vyčerpání využít. Zařízení je schopno zachytit až 100 m3 vody. Hl. m. Praha v loňském roce uvolnilo v souladu se Strategií adaptace na klimatické změny prostředky na vybudování čerpací technologie, která umožňuje zachycenou vodu vyvést na povrch a plnit jí cisterny Pražských služeb.

"Praha se může pochlubit největší kolektorovou sítí v Evropě, tvořící infrastrukturu moderního města, která umožňuje efektivní vedení sítí i jejich opravy bez zbytečného rozkopávání povrchu komunikací. Smyslupné a plně ekologické nakládání s přebytečnou vodou z kolektorů, která by jinak končila ve Vltavě, samozřejmě vítám," prohlásil starosta Prahy 1 a předseda dozorčí rady společnosti Kolektory Praha, a.s. Petr Hejma.

“Laboratorní rozbor vody prokázal její nezávadnost a vhodnost pro splachování ulic a zalévání
zeleně,” říká předseda představenstva Kolektorů Praha Petr Švec.

“Projekt je příkladnou spoluprácí městských firem v environmentální oblasti. Průsaková voda z
kolektorů bude dále a smysluplně využívána v kropicích a zametacích vozech Pražských služeb, které pracují převážně v centrálních částech Prahy v rámci strojního čištění. Pražské služby tak pokračují v ekologických aktivitách, které přispívají k ochraně životního prostředí v metropoli,” říká generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Obdobné zařízení plánuje instalovat společnost Kolektory Praha, a.s. společně s radnicí Prahy 3
v lokalitě Havlíčkova náměstí, odkud je dojezdová vzdálenost pro Prahu 2 a Prahu 3. V této lokalitě navíc za průsakovou odpadní vodu Kolektory Praha, a.s. platí nemalé stočné, voda se přečerpává do kanalizačního systému.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.