Nemocní se začnou hlásit k očkování s kódy od lékařů specialistů

Chronicky nemocní s vybranými diagnózami se mohou začít hlásit k očkování proti covidu-19 přednostně díky kódům od ambulantních specialistů. Přidělovat je mohou lékaři z patnácti odborností, například kardiologové, onkologové, diabetologové nebo plicní lékaři. Přidají se tak k lidem nad 70 let, zdravotníkům a zaměstnancům škol, kteří už se k očkování mohou hlásit.