České nemocnice potřebují dárce anti-covidové plazmy. Díky nim mohou pomoci dalším nemocným

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay.com

Použití rekonvalescentní plazmy je jednou z možností, jak léčit pacienty s covidem-19. V průběhu onemocnění se u nakaženého vytváří specifické protilátky, které zůstávají v krvi ještě nějakou dobu po uzdravení. Právě krevní plazma takového člověka může pomoci jiným infikovaným pacientům. Ne však každá osoba, která koronavirus prodělala, může být vhodným dárcem. Existuje hned několik základních požadavků, které je nutné splnit.

Epidemická situace v Česku začíná být opravdu kritická. Nemocnice hlásí nedostatek míst – Pardubický kraj dokonce vyhlásil stav hromadného postižení osob a k němu se k dnešnímu dni přidaly také tři nemocnice ze Středočeského kraje. Covidových pacientů přibývá, hospitalizovaných je přes 8 100 lidí a od začátku epidemie zemřelo už 20 941 lidí. Kromě očkování a striktního dodržování vládních nařízení, může pomoci také tzv. rekonvalescentní plazma, kterou mohou darovat ti, kteří již onemocnění covid-19 prodělali. Nicméně i zde platí několik podmínek.

Dárcem se může stát člověk, který prodělal infekci SARS-CoV-2, ale nejdříve dva týdny po uzdravení. Optimální je doba maximálně do 3 měsíců, poté množství protilátek klesá. Ideálním typem pro darování rekonvalescentní plazmy je pak zdravý muž nebo žena mající za sebou klinické projevy (kašel, teplota, dýchací obtíže – klidně i těžší průběh). U žen je velmi důležitá podmínka, že dosud nebyly těhotné – příjemce plazmy by mohly ohrozit tzv. HLA protilátky. Nutné je splňovat také základní obecné podmínky pro darování krve a plazmy.

Rekonvalescentní plazmu lze darovat opakovaně. U prvních 4 odběrů je akceptován minimální týdenní interval. Jeden odběr trvá zhruba 40-50 minut a předchází mu vyšetření zdravotního stavu (měření teploty, tlaku, pulsu, zhodnocení krevního obrazu a kontrola lékařem).

Rekonvalescentní plazma může být darována pouze pacientovi, který má stejnou krevní skupinu jako dárce. Nejvíce chybí plazma osob s krevní skupinou AB, protože ta je v populaci nejméně zastoupena a v souvislosti s podáním plazmy patří také k univerzální – může ji dostat kterýkoli pacient. Druhou nejvíce potřebnou je plazma krevní skupiny B.

Za nevhodné dárce jsou považováni lidé, kteří nesplňují logicky obecná pravidla pro darování krve a plazmy, již zmíněné ženy, které byly nebo jsou těhotné, lidé se špatnými žílami a ti, kteří v minulosti podstoupili krevní transfuzi.

Od poloviny března postupně klesají rovněž počty lidí s covidem-19 v nemocnicích. K úterku...

Zájemci o dárcovství se mohou obracet na specializovaná pracoviště, kde si dojednají termín odběru. Mezi ně patří kromě pražské Ústřední vojenské nemocnice také Thomayerova nemocnice Praha, VFN Praha, FN Královské Vinohrady Praha, ÚHKT Praha, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Krajská nemocnice Liberec, FN Hradec Králové, Plasmaferetické centrum Plasmafera České Budějovice, FN Olomouc, Baťova nemocnice Zlín, FN Olomouc, FN Ostrava a FN Brno.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.