Definitivní pravidla pro letní tábory: Bez roušek a bez úklidu. Testy se podle pořadatele upřesní

Letní tábor - ilustrační foto
Letní tábor – ilustrační foto
Foto: Profimedia
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 4. 6. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydalo přesné znění hygienicko-protiepidemického opatření pro pořádání dětských letních táborů. Jediné, co opatření nedefinuje, je druh testu, jaký bude před vstupem na tábor vyžadován. "Domnívám se, že v příštích dnech budou podrobnosti kolem testů ještě definovány. Myslím, že jim to přišlo disproporční s jinými oblastmi života, aby na tábory požadovali přísné PCR testy," řekl pro ŽivotvČesku.cz ředitel České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.

Aktuální opatření vydané ministerstvem zdravotnictví se podobá těm loňským, v některých oblastech došlo dokonce k změkčení pravidel.

"Stále nevíme podmínky, jak přesně se bude testovat. Po řadě konzultací se ministerstvo přiklání k tomu, že způsob testování sjednotí s dalšími oblastmi, kde se rozvolňuje - tedy s tím, když se například chcete někde ubytovat, nebo jít do restaurace. Písemně vydáno to ale zatím nebylo. Domnívám se, že v příštích dnech budou podrobnosti kolem testů ještě definovány. Myslím, že jim to přišlo disproporční s jinými oblastmi života, aby na tábory požadovali přísné PCR testy. Testy jsou nyní zadarmo, je to tedy vlastně jedno, ale jaký typ testu bude stačit, zatím vypsáno není," popsal pro ŽivotvČesku.cz poslední nevyřešenou otázku ředitel České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.

"Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že vzhledem k současné epidemiologické situaci bude účast na letním dětském táboře podmíněna doložením negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19," stojí v opatření ministerstva zdravotnictví. Zda bude nutný PCR test, nebo bude dostačující i antigenní test, upřesněno dosud nebylo.

"Není stanoven limit osob na tábor. Rozestupy mezi turnusy jednotlivých táborů jsou 4 hodiny, loni to bylo 8 hodin. Děti do 50 osob mohou připravovat stravu bez omezení. V areálu tábora podle opatření nebudou nutné roušky. Ministerstvo doporučilo omezit výlety mimo oblast tábora," vypočítal pro ŽivotvČesku.cz další pravidla Ondřej Šejtka.

Ministerstvo dále klade důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, používání dezinfekce.

Speciální pravidla budou platit v oblasti úklidu tábora. "Z důvodu stávající epidemiologické situace se vylučuje účast dětí na úklidu prostor tábora s výjimkou ubytovacích prostor (pokoj, stan). U malých, především stanových táborů, kde jsou tyto činnosti součástí denního režimu, lze pod dohledem fyzické osoby (vedoucích) a za podmínek zvýšené hygieny, umožnit dětem mytí nádobí (tj. nádobí určené pro přípravu pokrmů a vlastního nádobí, přičemž platí zásada, že vlastní nádobí si každé dítě myje samo a dále zajistit, aby poslední oplachová pitná voda vlastního nádobí byla tekoucí) a úklid tábora. Vždy se však děti vylučují z úklidu hygienických zařízení, ošetřovny, izolace, výrobní části stravovacího úseku, prováděné dezinfekce," stojí v opatření ministerstva zdravotnictví.

V rámci zájmových aktivit se předpokládá oddělení skupin dětí především podle jednotlivých oddílů, tzn. dodržovat zachování homogenních skupin dětí.

Doporučuje se omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody. Není vhodné, aby se děti setkávaly s lidmi mimo tábor. Dále se doporučuje omezit dopravu účastníků veřejnými hromadnými dopravními prostředky, omezit návštěvu koupališť a bazénů. Je doporučeno také omezit návštěvu rodičů během tábora.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.