Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Důležitá fakta o nemoci, která přebírá kontrolu nad životem

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay.com
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 21. 9. 2020

Již dvanáctým rokem zůstává datum 21. září spojováno s Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby. Nemoc dokáže převrátit život naruby, ale jaká jsou rizika a příznaky tohoto zákeřného nepřítele mozku?

Alzheimerova choroba patří k degenerativním a i v době možností současné medicíny k nevyléčitelným onemocněním mozku. Za jejím objevem stojí dvě významná jména – němečtí psychiatři Alois Alzheimer (†51), po němž dokonce nese své pojmenování, a doktor Emil Kraepelin (†70), zástupce moderní psychologie a také velký zastánce psychopatologie. Dříve se o nemoci nic nevědělo, obrovský posun nastal v roce 1907. Tehdy Alzheimer poprvé specifikoval příznaky a popsal problematiku tohoto zákeřného zabijáka mozku, který začíná poměrně pozvolna. O to fatálnější následky přináší ve svém pozdějším stádiu. Předpokládá se, že Alzheimerovu chorobu způsobuje vzájemné působení genetiky spolu s podílem rizikových faktorů životního prostředí. Výzkumy ukazují, že se objevuje častěji u žen a velkou roli hraje i věk (lidé nad 60 let mají vyšší riziko).

U Alzheimerovy choroby dochází k poklesu kognitivních funkcí. Ať už se jedná o paměť nebo třeba myšlení. Vše začíná poměrně nenápadně – obyčejným zapomínáním a zhoršením krátkodobé paměti. »Alzheimer« je progresivní choroba, kvůli tomu má tendenci se zhoršovat a čím dál tím víc zasahovat do zásadních funkcí. Od potíží s pamětí obvykle přechází k řeči. Lidé přestávají mluvit souvisle, slovní zásoba se ztenčuje a celkově se přestávají orientovat v čase a dění. Ztrácí schopnost úsudku a neumí se rozhodnout. Nemoc jim začíná výrazně zasahovat do života a zvládání každodenních úkolů už představuje problém. Rychlost, jakou nemoc postupuje, je velmi individuální, ale v pozdějších fázích znamená pro člověka v podstatě ztrátu samostatnosti. Vzniká závislost na pomoci druhých, protože nemocný už se o sebe nedokáže normálně postarat.

O Alzheimerově chorobě bohužel nevíme mnoho. Ani moderní medicína na ni zatím neobjevila lék. Přesto lze alespoň průběh nemoci a její důsledky zmírnit a zpomalit s pomocí léků. Jako účinné se ukázaly i nejrůznější formy terapií a rehabilitačních technik, které pacientům pomáhají. Prevence Alzheimerovy choroby tkví hlavně ve zdravém životním stylu a aktivitách, kterým se věnujeme. Měli bychom se stále udržovat v kondici nejen po fyzické, ale hlavně té mentální stránce. Můžeme číst, soustředit se na procvičování a trénink paměti, zkusit dechová cvičení pro navození klidu a zbavení se stresu a samozřejmě dopřát tělu i fyzickou námahu. Ta je důležitá pro kvalitní spánek a celkovou dobrou kondici.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.