Možný trest pro Jana Cimického: Advokátka Klára Long Slámová řekla, jaký postih v Česku hrozí za znásilnění a sexuální nátlak

Advokátka Klára Long Slámová
Advokátka Klára Long Slámová
Foto: Se svolením Kláry Long Slámové
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 9. 11. 2021

Vystoupení zpěvačky Jany Fabianové (42) uvolnilo lavinu, která může pohřbít kariéru psychiatra Jana Cimického (73). Známému lékaři ale nejde jen o kariéru, případ vyšetřuje policie a hrozí mu v případě odsouzení i pobyt za mřížemi. K Janě Fabianové se přidaly další ženy, které tvrdí, že je Cimický donutil k sexuálním aktivitám proti jejich vůli. Advokátka Klára Long Slámová (44) pro redakci ŽivotvČesku.cz popsala, co psychiatrovi hrozí a jak k podobným případům přistupují vyšetřovatelé. "Tento druh trestné činnosti s sebou často nese prvek toho, že oběť v sobě trauma dlouhá léta dusí, neboť se to pokouší sama vytěsnit, nebo si klade následek za vinu sobě, stydí se," uvedla advokátka pro ŽivotvČesku.cz.

Paní doktorko, několik žen v mediálních výstupech obvinilo psychiatra Jana Cimického z toho, že po nich za nestandardních okolností vyžadoval dotyky a sexuální aktivity. Některé ženy hovořily o orálním sexu, jiné mluvily o psychickém i fyzickém nátlaku. Někteří čtenáři mají pocit, že tyto ženy popisují chování, které se stalo dávno a že činy sexuálního charakteru bývají po letech promlčeny. Jak je to s promlčením takových činů podle trestního zákona?

Promlčecí doby jsou odstupňovány podle trestních sazeb. V současné době je u trestného činu znásilnění, ke kterému došlo ve formě soulože, nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží, sazba 2 až 10 let. Této sazby se týká promlčecí lhůta 15 let. Podle starého trestního zákona, který platil do 31. prosince 2009, činila sazba u tohoto typu znásilnění 2 až 8 let a tehdejší promlčecí doba byla pouhých 5 let. Obecně však tehdy platilo a nadále platí, že promlčení trestního stíhání se přerušuje mimo jiné tehdy, pokud pachatel v průběhu promlčecí doby spáchal trestný čin nový, na který zákon stanoví trest stejný nebo přísnější a pak začíná běžet nová promlčecí doba. Otázkou je, zda a kolik poškozených se přihlásí a sdělí, v jaké době k tomu jednání mělo ve vztahu k nim docházet, neboť prozatím všechna zveřejněná svědectví spadají do doby před účinností nového trestního zákoníku, který byl k pachatelům značně benevolentní.

Předpokládám, že vy případ Jana Cimického sledujete také prostřednictvím médií a nemáte informace přímo od žen, které s obviněním přišly. Podle toho, co jste se dočetla, jak ty popisované činy lze podle vás klasifikovat?

Podle obsahu výpovědí poškozených žen, které se objevily v médiích, lze minimálně u jedné skutečně zvažovat naplnění znaků skutkové podstaty znásilnění podle tehdejšího znění trestního zákona, u některých pak znásilnění ve stádiu pokusu. Podle současného znění trestního zákoníku, platného však až od 1. ledna 2010, by některá jednání mohla být považována i za trestný čin sexuálního nátlaku, nyní § 186 tr. zákoníku, který pamatuje právě i na situace, kdy pachatel přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. Tento trestný čin však tehdy nebyl trestním zákonem definován a přicházely by tak v úvahu jiné formy trestněrelevantního jednání, například omezování osobní svobody, vydírání, apod. Záleží vždy na konkrétním jednání a okolnostech, neboť trestnost se vždy posuzuje podle zákona platného v tehdejší době, ledaže by současné znění zákona bylo pro pachatele příznivější, což u tohoto druhu trestné činnosti není. Pokud se nicméně přihlásí poškozené, které zažily jednání, které by bylo kvalifikováno jako znásilnění, ať již dokonané, či ve stádiu pokusu, i po roce 2010, tedy za účinnosti nového trestního zákoníku, lze konstatovat, samozřejmě při splnění dalších podmínek, že překážky trestního řízení, které by se týkaly skutků po roce 2010, nejsou dány. Je pak otázkou, k čemu a v jaké době předtím došlo, aby se dalo usoudit, že některá dávnější jednání by ještě také promlčena být nemusela.

Jak v takovém případě probíhá dokazování? Řada čtenářů odhaduje, že prokázat spáchání takového trestného činu musí být obtížné, protože v inkriminované momenty spolu ve fyzickém kontaktu byli pouze potenciální oběť a potenciální pachatel. Chybí tedy někdo, kdo by u údajných činů byl přítomen jako třetí osoba... Je to tedy tvrzení proti tvrzení? A hraje tady nějakou roli skutečnost, že ty údajné činy byly spáchány vlastně v »dávné« minulosti?

Obecně u tohoto druhu trestné činnosti je dokazování založeno především na pečlivém zkoumání věrohodnosti výpovědí strany obviněné a strany poškozené, neboť tato trestná činnost se děje v drtivé většině případů mimo veřejnost, mimo svědky, mimo záznamová zařízení. Samozřejmě i v těchto případech nastupují znalecké posudky jak na osoby poškozené, tak i na osoby obviněné a jako svědci mohou přicházet v úvahu většinou pouze osoby, kterým se poškozená osoba například svěřila, apod. Obecně však platí, že pokud těch poškozených je více a »modus operandi« pachatele je stejný, či obdobný, je záležitost dokazování snazší. Tento druh trestné činnosti však s sebou často nese prvek toho, že oběť v sobě trauma dlouhá léta dusí, neboť se to pokouší sama vytěsnit, nebo si klade následek za vinu sobě, stydí se. Je typické, že mnohé oběti to ani nikdy neoznámí, nebo nikomu nesdělí. Ti, kteří s takovými oběťmi pracují, jsou si toho vědomi a i díky nově nastavenému systému práce s oběťmi tohoto druhu trestné činnosti, jsou výsledky práce orgánů činných v trestním řízení lepší. Bohužel stále se najdou výjimky, které neváhají z oběti udělat pomalu viníka následku, či snad dokonce tvrdit ono zaběhnuté klišé, že to ze strany oběti bylo dobrovolné, ale naštěstí je jich méně, než v minulosti.

Pokud zůstaneme u toho, že se bavíme o trestném činu znásilnění, jaká je v tomto případě sazba?

Podle nového trestního zákoníku jsou u trestného činu znásilnění podle § 185 tr. zákoníku sazby odstupňovány. Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží, b) na dítěti, nebo c) se zbraní. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. Příprava je trestná.

Případ Jana Cimického

Na nevhodné chování psychiatra Jana Cimického prostřednictvím sociálních sítí upozornila zpěvačka Jana Fabiánová na konci října. Vadilo jí, že Cimický by měl převzít z rukou prezidenta státní vyznamenání. "Nic takového se nestalo. Proti tak záludnému obvinění je nemožné se bránit," uvedl psychiatr pro ŽivotvČesku.cz. Jenže žen, které se rozhodly proti Cimickému vystoupit, začalo přibývat.

Napadení a osahávání ze strany psychiatra má za sebou také moderátorka Martina Vrbová-Hynková (49). "MUDr. Cimický mě krátce po příchodu napadl. Povalil mě na sedačku, kde mě začal osahávat na prsou a líbat. Ve chvíli, kdy se mi podařilo ho na chvíli odstrčit, začal recitovat jednu z jeho básní. Byla jsem v naprostém šoku. Po nějaké době se mi podařilo z ordinace utéct a v panice doběhnout na autobus," popsala moderátorka na Instagramu. Další ženy pak promluvily například pro Českou televizi a pro web Seznam Zprávy.

Případ začala vyšetřovat policie. Premiér Andrej Babiš (67) uvedl, že by Cimickému v tuto chvíli státní vyznamenání nedával. "Zprávy o doktoru Cimickém jsou šokující, zvlášť když jde o takto známou a uznávanou osobnost. Nejsem schopen posoudit jejich pravdivost, nicméně v této situaci si myslím, že by bylo rozumné od vyznamenání upustit. Pan doktor by měl nejprve očistit své jméno," uvedl předseda vlády pro Deník N.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.