Otázky a odpovědi k testování dětí: Ministerstvo popsalo, co se bude dít, když školák úkon nezvládne

Ilustrační snímek - Základní škola
Ilustrační snímek – Základní škola
Foto: Se svolením ZŠ Propojení
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 10. 4. 2021

Od pondělí 12. dubna se do škol vrací žáci. Řada rodičů i učitelů zažívá nervozitu, protože součástí obnovené výuky bude povinné testování dětí na koronavirus. Ministerstvo školství pro ŽivotvČesku.cz vypracovalo odpovědi na základní otázky, které testování žáků provází.

Děti se budou testovat samoodběrem pomocí produktů čínské výroby Lepu Medical nebo Singclean. Jedná se o neinvazivní antigenní test, kdy si dítě samo zavede tyčinku na kraj nosní dírky. Podle ministerstva školství je vhodné, aby testování probíhalo v místě, kde je možné větrat a kde jsou teploty mezi 15 až 30 stupni Celsia. Podle ministerstva by bylo ideální, aby se žáci testovali venku. Testování bude podmínkou pro přítomnost žáků na prezenční výuce. Pokud se dítě testování nezúčastní, jeho absenci ve výuce bude škola evidovat jako omluvenou. Škola pro takového žáka nebude muset organizovat výuku na dálku, ale měla by mu podle ministerstva poskytnou přiměřenou podporu.

Řada rodičů se ptá, co když malé děti samoodběr nezvládnou. Další častý dotaz je, kdo nese odpovědnost, pokud se dítě při testování zraní. Redakce ŽivotvČesku.cz se na ministerstvo zdravotnictví obrátilo také s dotazem, zda u testování nejmenších dětí z prvního stupně základní školy může být přítomný zákonný zástupce, který sám otestován nebyl.

Někteří rodiče se obávají, že jejich dítě samoodběr nezvládne. Kdo bude dohlížet na to, zda testování proběhlo řádně?

Odběr vybranými testy je velmi jednoduchý. Kromě manuálu k testování jsme do škol rozeslali také veškeré informace včetně letáků a instruktážních videí, ze kterých je to patrné. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

Řada rodičů pracuje a nemůže dítěti s testováním pomoci ve škole. Může se do školy dostavit například prarodič a s testováním pomoci?

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí bude souhlasit).

Může tento zákonný zástupce s testem pomáhat, i když sám otestovaný není?

Asistující osobě není nyní nařízeno se prokazovat testem. Musí však být zajištěny dostatečné rozestupy a zajistit minimální kontakt s ostatními osobami v budově. V případě testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Pokud bud dítě otestováno jako pozitivní a psychicky se z výsledku zhroutí, jak bude škola postupovat?

Škola bude postupovat stejně jako v jiných případech, kdy se dítě zraní či onemocní.

Kdo nese odpovědnost za to, když se dítě při samoodběru vzorku zraní?

Nejde o klasický odběr ze sliznice nosem, jako u dospělých. Vybrané testy jsou neinvazivní, pro odběr velmi jednoduché. Zranění při odběru je velmi nepravděpodobné. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.