Rozchody bohatých a slavných: Ženy řeší, jak z chlapa vytáhnout peníze. Muži, kam je schovat. Promluvila advokátka

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec neměli klidný rozvod
Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec neměli klidný rozvod
Foto: Nextfoto
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 14. 1. 2022

Advokátka Eva Ondřejová patří mezi právnickou elitu a není divu, že si ji najímají ti nejbohatší a nejvlivnější klienti v Česku. Přestože Eva Ondřejová je velmi diskrétní a soukromí klientů je pro ni posvátné, svolila k rozhovoru a naznačila, jak »VIP« řeší své vztahové a rozchodové peripetie. "Na začátku vztahu je každý báječný a nešetří penězi na tom druhém, chce třeba udělat dojem," řekla pro ŽivotvČesku.cz s tím, že už v dobách dobrých je třeba přemýšlet, že mohou přijít časy zlé plné hádek a nenávisti.

Paní doktorko, když jsme spolu domlouvali rozhovor, tak jste říkala, že rozchody mezi nesezdanými páry jsou mnohdy zajímavější, než když dochází k rozvodu mezi manželi. Nyní veřejnost sleduje vztahové peripetie Lely Ceterové a Karlose Vémoly. Vypadá to, že ona chtěla odejít, teď zase asi nechce, ale nakonec třeba odejde. Lela se netají tím, že Karlos vydělává více než ona, což není překvapivé, na co ale ona má právo, kdyby se rozešli? Když nejsou manželé, tak s čím z toho vztahu odejde?

V případě, že si majetkové a finanční vypořádaní pro případ možného rozchodu neuzavřela předem, je třeba říct, že moc možností nemá. Pokud nemají nic takto smluvně ošetřené, tak je to samozřejmě jen na dohodě mezi nimi. To, že s ním má dvě nezletilé děti, hraje roli v rámci zabezpečení bydlení. Děti mají samozřejmě právo na výživné. Jestliže zůstanou v péči matky, tak získá výživné pro děti a bude pobírat takovou výši, aby měly stejnou životní úroveň jako u otce. Je dobré připomenout, že je to ale výživné pro děti, nikoliv výživné pro matku. Ona ve své situaci může vznést další nároky, ale žádné právo jí nezaručí, že bude úspěšná.

Koukám, že Lela Ceterová nemá nyní ten manévrovací prostor příliš široký. Co tedy udělala špatně, kromě toho, že se jí nepodařilo dostat Karlose před oltář?

Měla v průběhu vztahu požadovat, aby se dohodli pro případ, že by nastala rozchodová fáze. Dokonce si vybavuji, že již jednu partnerskou krizi ve vztahu měli. Pokud se dali znovu dohromady, měli toho využít a připravit se na to, že by se krize znovu mohla opakovat. Což se tedy znovu děje. Ona si měla uvědomit, že jí nic nezbude, že jí nezbude dům ani byt. Měla si uvědomit, že pro případ další krize bude potřebovat výživné. V rámci dohody se mohli domluvit na tom, jak to bude, když spolu budou dál žít, jak to bude, když dojde k rozchodu, mohli se domluvit, že na ni přepíše nějaký majetek, že jí bude například prvních pět let vypomáhat nějakým měsíčním výživným, aby se například mohla znovu pustit do svého podnikání a pracovních aktivit. Nyní je to složité. Zpětně cokoliv teď žádat závisí pouze na dohodě, zda se oni dva dokážou domluvit. Mají spolu také čerstvě narozené miminko, takže tady se nějaký prostor otevírá. Když od narození dítěte neuplynuly dva roky, tak lze žádat o výživné pro nesezdanou matku. To lze žádat do dvou let od narození dítěte. Takové výživné opět má být přiměřené majetkovým poměrům otce.

Myslím, že mezi Karlosem Vémolou a Lelou Ceterovou to bude ještě velmi zajímavé. Pojďme ale k páru, který spolu chce žít, ale nechce vstoupit do manželství. Předpokládám, že takový pár může spolu uzavřít smlouvu, do které zahrne věcí budoucí, že?

Existuje nepojmenovaná smlouva dle občanského zákoníku, to znamená, že vždy můžete uzavřít smlouvu, která není smluvním typem, jako je třeba smlouva kupní či darovací. Tedy můžete uzavřít smlouvu, jak se finančně vyrovnáte v případě rozchodu. Takový modelový příklad jsou sportovci, on jezdí na turnaje, vydělá několik milionů ročně, ona ho na turnajích doprovází, má hezký život, ale nic nevydělala, jen dostala nějaké dary, například kabelky, ale po rozchodu jí nic nezůstane, odnese si ze vtahu zážitky a ty kabelky. Když si to včas uvědomí, tak je možné oslovit advokáta či notáře, který sepíše dle požadavků cokoliv, co neodporuje právnímu řádu a je to realistické. To znamená, že ten modelový sportovec se nemůže například zavázat, že v roce 2030 po rozchodu zaplatí 10 milionů, když ani neví, zda těch deset milionů bude pak opravdu mít. Zásadní je mít realistická očekávání a jejich plnění nastavit již v průběhu vztahu.

Počkejte, jak mám chápat obrat, že plnění je vhodné nastavit již v průběhu vztahu? Že třeba ten úspěšný sportovec bude své partnerce vyplácet nějakou rentu za to, že s ním jezdí na turnaje?

Ze zahraničí se k nám dostala praxe, která počítá například se zakládáním fondů pro partnerku. Může ale jít i o obyčejné stavební spoření, může jít také o spořící účet, který je veden na jméno partnerky a muž se zaváže, že tam každý rok přistanou nějaké peníze. Nebo se lidé domluví, že třeba za dva roky vztahu bude na jednoho z partnerů převedena nějaká nemovitost. Samozřejmě taková smlouva, která vede do budoucna, je vždy složitá při jejím vymáhání, je těžké dostat z partnera částku, která sice byla ve smlouvě, ale on ji při rozchodu již reálně nemá. Je proto lepší to řešit již během vztahu, může se to zdát úsměvné, ale romantické může být zakoupit třeba pro partnerku akcie.

Žijeme v globalizovaném světě a vztahy vznikají napříč kontinenty. Hodně se napsalo o rozchodu zpěvačky Moniky Bagárové a jejího uzbeckého přítele Makhmuda Muradova. Mohou spolu uzavřít v Česku smlouvu, i když on je cizinec? Je taková smlouva platná i v Uzbekistánu?

Určitě lze takovou smlouvu uzavřít, ale je nutné si vždy vzít určovatele mezinárodního práva. To znamená, že když žili v Česku, tak je dobré smlouvu uzavřít dle českého práva. Dobře se to dá ilustrovat na hokejistech. Ti hráči a jejich manželky a partnerky žijí například několik let v Kanadě, ale předmanželskou smlouvu si přivezli ještě z Česka. Pokud mají lidé vztah s mezinárodním přesahem, tak je vždy dobré smlouvu uzavřít tam, kde se skutečně nachází, kde reálně tráví čas. V případě, že dojde k přesunu, tak je dobré mít tu smlouvu znovu validovanou pro danou zemi, to znamená oslovit tamějšího advokáta třeba v té Kanadě a zeptat se, zda česká smlouva neodporuje tamějšímu řádu. Dvě smlouvy stejného obsahu se nenegují, může být tedy jedna uzavřená v Česku a druhá v Kanadě. Když mám takové klienty, tak jim vždy vysvětluji, že je dobré smlouvy uzavřít podle pravidel státu, kam se chystají. I když se někdo chystá do USA třeba jen na rok, tak se taková smlouva vyplatí, nikdy nevíte, co se během toho roku může stát.

Jako muže mě napadlo, zda mohu mít doma manželku, ale partnerskou smlouvu uzavřít s milenkou. I takové případy existují, třeba Felix Slováček žije v manželství s Dagmar Patrasovou, ale oficiální partnerkou mu sedm byla Lucie Gelemová. Mohl s ní uzavřít smlouvu o nějakém finančním vyrovnání?

Uzavřít můžete cokoliv, je ale vždy otázkou, zda je to právně vymahatelné a zda nepoškozujete společné jmění manželů. Pokud manželé nemají vypořádané majetkové vztahy, tak ten jeden snižuje společnou hodnotu manželů tím, že investuje do nové partnerky či partnera. Při následném rozvodu pak oficiální manželka může požadovat, aby tu hodnotu, kterou investoval do jiné ženy, do společného jmění manželů doplatil.

Uzavřeli jsme s partnerkou smlouvu v době, kdy vše bylo zalité sluncem. Nyní se hádáme a já chci nechat smlouvu přepracovat. Jde to?

Vždy se lze dohodnout na změně, ale je zapotřebí změnu potvrdit formou notářského zápisu. Smlouvy u nesezdaných se mohou revidovat, ale vždy je nutné jít alespoň k notáři a ověřit podpisy, aby pak nedocházelo k tomu, že v budoucnu někdo začne třeba tvrdit, že smlouvu podepsal pod nátlakem. Mnohdy lidé ke mně přijdou s tím, že něco uzavřeli, ale nedá se to důkazně použít. To znamená, že si doma něco bez notáře podepsali, ale nemá to náležitosti smlouvy. Když se vrátím k těm hokejistům, kteří hrají v USA či Kanadě, tak to jsou lidé, kteří už mají nějakou zahraniční zkušenost a už ví, co do smlouvy zakomponovat, většinou přijdou s návrhem, který nepostrádá logiku.

Řeknu to možná trochu nehezky, ale každý den ve společenských rubrikách vidíme, že ženy chtějí ze svého bohatého přítele peníze vytáhnout a muži zase chtějí své konto ochránit a peníze pouští neradi. Co byste na závěr doporučila bohatým nesezdaným mužům a méně movitým ženám, které nechtějí ze vztahu odejít s jednou kabelkou a zlatým řetízkem na krku?

Vezměte si, jaký je poločas rozpadu vztahů a zejména u těch známých osob. Jestli někdo s někým žije půl roku, tak si neumím představit, že by se spolu nějak vyrovnávali, podle mého je to doba a stav, kdy je benefit na obou stranách. Oba dva si něco dávají, muži a ženy v takovém vztahu jsou z nějaké příčiny. Navíc na začátku vztahu je každý báječný a nešetří penězi na tom druhém, chce třeba udělat dojem. Pak jsou ale vztahy, které trvají déle, překročí se hranice jednoho roku a lidé začnou uvažovat, že pro toho druhého se něčeho vzdali, třeba své kariéry. Mám mezi klienty zpěváka, který vstoupil do vztahu a tím pádem ztrácí fanynky, také se něčeho vlastně vzdává. Pokud lidé mají pocit, že kvůli druhému o něco přichází, tak doporučuji, ať to jdou nějak smluvně ošetřit. Je dobré otevřít diskuzi o nějakém vypořádání. Když je hned na úvod cítit, že diskuze není možná, že si ten druhý majetek chrání, tak říkám, že po finanční stránce takový vztah nemá budoucnost. To je jasná indicie, že až ten vztah definitivně skončí, tak tím rozchodem se ztratí jakákoliv možnost něco získat. Otevřená diskuze na začátku vztahu může zamezit tomu, že na konci vztahu nic nedostanete. A když má nesezdaný pár děti, tak opravdu doporučuji si případný rozchod smluvně ošetřit.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.