Audit Centrální evidence exekucí potvrdil správnost dat

Centrální evidenci exekucí si Exekutorská komora České republiky objednala nezávislý audit.
Centrální evidenci exekucí si Exekutorská komora České republiky objednala nezávislý audit.
Foto: pixabay.com
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 27. 5. 2020

Exekutorská komora České republiky si v reakci na některá obvinění z nesprávnosti dat v Centrální evidenci exekucí objednala nezávislý audit, který provedla jedna z největších renomovaných IT společností: Unicorn Systems. Audit zaměřený na analýzu vstupních dat a správnosti statistických scriptů ukázal na testovacím vzorku shodu statistických výstupů v rozsahu 96 %. 

Audit zaměřený na analýzu vstupních dat a správnosti statistických scriptů ukázal na testovacím vzorku shodu statistických výstupů v rozsahu 96 %. Analýza cílila na ověření správnosti statistického modulu Centrální evidence exekucí. Po provedeném auditu je zřejmé, že statistické výstupy z CEE jsou správné v minimálně 96 % případů. Společnost Unicorn Systems současně Komoře navrhla některá dílčí doporučení, jak ještě vylepšit stávající statistický modul, k jejichž implementaci Komora již částečně přistoupila či v budoucnu přistoupí. Audit doplnil stávající pravidelné bezpečností audity a zátěžové testy, které Exekutorská komora České republiky provádí pravidelně každý rok.

Doporučení, která jsme dostali od auditora pro zvýšení konzistentnosti vstupních dat a běhu statistických scriptů, budeme řešit. S ohledem na zjištěné skutečnosti se odteď můžeme s čistým svědomím bránit před jakýmkoliv dalším neodůvodněným zpochybněním správnosti dat Centrální evidence exekucí, a to případně i soudní cestou,“ dodává prezident Exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil. 

Exekutorská komora České republiky vede, provozuje a spravuje Centrální evidenci exekucí podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Dlouhodobě je napadána z důvodů nepodložených pochyb o správnosti a důvěryhodnosti v ní uvedených dat a z údajné neochoty jejich sdílení s veřejností, navzdory tomu, že na svém statistickém webu pravidelně uveřejňuje mnohé statistické údaje nad rámec veškerých zákonných povinností.

V rámci projednáváni Novely exekučního řádu v posledních týdnech byl podán pozměňovací návrh, podle kterého by CEE mělo spravovat Ministerstvo spravedlnosti. To samo se ale přesunu brání, jelikož by musel být vytvořen zcela nový registr a celý proces by byl finančně i organizačně velmi náročný. Navíc vládní návrh novely již zahrnuje povinnost Exekutorské komory ČR poskytovat Ministerstvu spravedlnosti statistická data z CEE, což Komora činí i v současnosti bez zákonem stanovené povinnosti.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.