Bodový systém na rok 2022: Pro piráty silnic trest tři roky bez řidičáku

Policie ČR
Policie ČR
Foto: Ilustrační foto
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 23. 5. 2020

Ministerstvo dopravy pracuje s novelou zákona o silničním provozu. Podle všeho má být přehlednější, mírnější k bagatelním přestupkům, přísnější k těm závažnějším, kvůli kterým umírají lidé na silnicích. V tuto chvíli míří na Legislativní radu vlády.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky ministerstvo zohlednilo různé dotazy a připomínky. „Ministerstvo dopravy vypořádalo na dvě stě připomínek z ostatních ministerstev a krajů, zohlednilo také desítky připomínek od veřejnosti a odborníků,“ uvedl.

Jdeme po vzoru západních zemí, kde v současnosti kladou větší důraz na nejčastější prohřešky, jako je nevěnování se řízení kvůli telefonování, vysoké překročení rychlosti, alkohol za volantem. Přísněji se tak postihuje záměrné porušování předpisů, kdy cílem je vyloučit piráty silnic z provozu. Bodový systém má působit preventivně a být pro řidiče srozumitelný,“ upřesnil ministr dopravy Karel Havlíček.

Výraznou změnou oproti původnímu návrhu je návrat dvoubodového přestupku. „I tak jde o výraznější zjednodušení oproti stávajícím pěti sazbám,“ podotkl Jemelka.

Nově tedy nová úprava bodového systému obsahuje tři sazby: 2, 4 a 6 bodů, a to s důrazem podle závažnosti přestupku. Zůstaly tak třeba dva body u překročení rychlosti o více než 10 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo méně než 30 km/h mimo obec.

U bagatelních prohřešků, jako je špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč. Bez bodů. „V těchto případech může policie vyřešit na místě přestupek také domluvou. Naopak u nejzávažnějších přestupků může nově řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky,“ vypočítal mluvčí ministerstva pro portál iDnes.

Změny bodového systému začnou platit až od roku 2022

Cílem navrhovaných změn je postihovat řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu. Zároveň má novela po více než třinácti letech fungování zjednodušit rozdělení bodovaných přestupků či zavést pevné blokové pokuty u vybraných přestupků,“ míní Jemelka. Hranice pro odebrání řidičského průkazu zůstává na dvanácti bodech.

Novela ale počítá se snížením na šestibodovou hranici u začínajících řidičů po dobu dvou let.

Po projednání návrhu na Legislativní radě vlády půjde novela zákona na projednání ve vládě. Pokud se změnami budou členové vládního kabinetu souhlasit, následně jej projednají obě komory Parlamentu. Novela zákona počítá se svou účinností k 1. lednu 2022. Tabulku změn najdete v galerii.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.