Covid může přinést novou spravedlivou společnost. Říkám jí Humanity 21, zdůraznil Karel Janeček

Podnikatel Karel Janeček
Podnikatel Karel Janeček
Foto: Nextfoto
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 13. 8. 2021

Podnikatel, matematik a miliardář Karel Janeček (48) se snaží svět vnímat a vidět v širších souvislostech. Pro ŽivotvČesku,cz se podíval na koronavirovou epidemii přes »pozitivní brýle« a zaměřil se na to, co nás více než rok a půl s virem naučil. "Pandemie nám otevřela dveře k pokroku a objevování nových věcí. Řada firem a institucí se během pár dnů dokázala přesunout do on-line světa a našla originální cesty, jak se poprat s faktem, že se lidé nemohou potkávat," uvedl vlivný byznysmen pro ŽivotvČesku.cz.

Pane Janečku, vy se od začátku epidemie snažíte na koronavirus dívat jako na šanci, aby lidstvo prošlo globální změnou. Můžete vaši ideu popsat blíže?

Covid nám toho mnoho vzal, některým z nás i to nejcennější, co v životě máme. Uvědomuji si smutek a neštěstí mnohých, kteří přišli o své blízké. Přes všechno utrpení, které s covidem přišlo, vidím, že covid může být pro naši civilizaci příležitostí a šancí ke změnám. Věřím, že »biologická rozbuška« jménem koronavirus nastartuje skokovou změnu, o které již mnoho let mluvím. Covid byl milníkem v myšlení lidstva a ukázal mnohým z nás cestu k nové společnosti 21. století fungující na bázi hodnot, vzájemném respektu a spolupráci. Společnosti, která je spravedlivá a svobodná, kde každý má naplněny základní životní potřeby, kde lidé jednají zodpovědně, uvědoměle a lidsky, konstruktivně řeší problémy, jsou kreativní a starají se o vznešený odkaz minulosti. Společnost, kterou já nazývám Humanity 21.

Mluvíte o společnosti, kde by se lidé k sobě měli chovat uvědoměle a lidsky. Je pravda, že zejména při první vlně byla mezi českou veřejností opravdu velká porce solidarity...

Ano, naučili jsme se pomáhat jeden druhému. V naší zemi se při první vlně zvedla vlna solidarity napříč generacemi a politickým spektrem. Lidé dobrovolně pomáhali druhým, šili roušky, chodili ohroženým nakupovat a přemýšleli, jak by mohli pomoci. Koronavirus nám jasněji umožnil vnímat naše společné lidství a připomněl nám, že mnohé rozdíly, kvůli kterým jsme byli rozdělení, jsou až malicherné. Do popředí vystoupily hodnoty zodpovědnosti, spolupráce, přátelství a lásky a byli jsme k sobě více ohleduplní. Zdravotnické systémy, až na z globálního pohledu výjimky, situaci zvládly, díky »naduvěřitelnému« a obdivuhodnému úsilí zdravotníků a společnost fungovala i přes pandemii díky dobré vůli a spolupráci nás všech. Pozastavení některých částí ekonomiky téměř okamžitě zlepšilo životní prostředí všude ve světě a naše planeta si vydechla.

Mnoho lidí říká, že covid jim dal příležitost se zastavit a uvědomit si, co je v životě lidském opravdu důležité. Jak to vidíte vy?

Připomněli jsme si, co je pro nás v životě opravdu důležité. Díky tomu, že se společnost zastavila, a mohli jsme se dostat z té setrvačnosti ve které jsme jako civilizace žili, uvědomili jsme si, jak důležitý je pro nás čas strávený s dětmi, s rodinou, s přáteli. Mohli jsme nahlédnout do svého nitra a hlouběji si uvědomit smysl života a lidských hodnot, kreativity a lásky. Uvědomili jsme si také, jak důležitá a křehká je svoboda, jak křehké je naše zdraví a možná jsme díky Covidu o sebe začali více pečovat - řada z nás více sportuje, chodí do přírody a našla si více času na odpočinek.

Část filosofů, ekologů, politiků i různých influencerů už před příchodem koronaviru zdůrazňovala, že současný vývoj globální společnosti je neudržitelný a bude třeba se odhodlat k razantním krokům. Nakonec přišel covid a udělal to trochu za nás, že?

Potřebovali jsme šok. Jinak bychom se jako ta žába uvařili v horké vodě. Je velmi pravděpodobné, že bez šokového impulzu a vyvedení lidí mimo komfortní zóny bychom jako civilizace již brzy zkolabovali. To, že náš dosavadní model fungování nebyl udržitelný a vedl ke zkáze, víme z ohromného množství důkazů. Díky covidu se naše šance změnit kurz naší společnosti zásadně zvýšily, uhájíme-li si onu klíčovou hodnotu, která stojí na vrcholu lidských hodnot: Svobodu. Opustili jsme naší komfortní zónu a byli donuceni čelit strachu. Nepatrná, skoro neviditelná posloupnost RNA informace viru nás přivádí k zamyšlení nad tím, co je v životě opravdu důležité, a připomíná nám, že na této planetě nejsme jediní a všemocní. Situace je vážná, potenciálně až kriticky ohrožující lidskou civilizaci. A to ne kvůli viru, ale primárně kvůli strachu, který je ve skutečnosti ten největší nepřítel. Strach, který pociťuje mnoho z nás, lze zneužít. Najděme v sobě odvahu i sílu svobodně žít a akceptujme rizika s tím spojená. Nutnost čelit strachu a nutnost změn nám umožní procitnout. Destabilizovaný systém si vynucuje změny a tím otevírá i možnost zásadních pozitivních změn.

Plno lidí se vyděsilo z toho, jak je náš svět vlastně »malý« a zranitelný. V čínském městě se objevil virus, který během několika týdnů zcela změnil celý svět...

Uvědomili jsme si vzájemné propojení. I když v současné době to vypadá, že jsme upustili od vznešených myšlenek z první vlny pandemie a znovu se jako společnost rozdělujeme, spousta z nás už dokázala opustit strach a změnila své vnímání společnosti a lidských vztahů. Díky globálnímu propojení jsme si mohli uvědomit naši provázanost a jednotu, a to, že když si vzájemně pomáháme, dokážeme mnohem víc.

Jak covid zasáhl svět byznysu? Podnikatelé najednou zjistili, že plno věcí se dá řešit přes internet, že zaměstnanci mohou pracovat z domu, že konference lze dělat v on-line světě? Máte také pocit, že tato změna je trvalá a lidé budou více času trávit v online prostředí?

Udělali jsme obrovský skok v digitálním světě. Pandemie nám otevřela dveře k pokroku a objevování nových věcí. Řada firem a institucí se během pár dnů dokázala přesunout do on-line světa a našla originální cesty, jak se poprat s faktem, že se lidé nemohou potkávat. Školy, které měly s digitálním pokrokem dlouhodobé problémy, byly donuceny ze dne na den přejít do virtuálního prostředí, a díky obrovskému úsilí učitelů se podařilo dětem dát alespoň on-line výuku, i když ta samozřejmě nenahradí normální výuku a sociální kontakty, které jsme jako společnost dětem odepřeli. V digitálních technologiích jsme se během jediného roku posunuli dál, než za celou dekádu.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.