Reklama:

Krvácel jako Ježíš, přisoudili mu zázraky, v roce 2002 byl prohlášen za svatého. Otec Pio zanechal vizi, kde začne velká válka

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 22. 11. 2021

Katolická církev mívá vždy problémy, když se v jejích řadách objeví lidé, kteří mají dar vidět věci budoucí. Vždy se musí posoudit, zda jde o dar Boží, nebo zda skrze proroka promlouvají falešné síly zla. Mezi velké záhady 20. století lze zařadit také Svatého Pia z Pietrelciny. Ten ve svých vizích mimo jiné předpověděl konec světa.

Reklama:

Svatý Pio z Pietrelciny přišel na svět jako Francesco Forgione v roce 1887. Od dětství měl náboženské vize, ale nepřisuzoval jim význam, protože byl přesvědčen, že podobné vidiny mají i jeho vrstevníci. V 16 letech vstoupil do kapucínského kláštera v Morcone a v roce 1918 u něj propukla stigmata (krvavé rány na těle v místech, kde podle legendy měl rány Ježíš Kristus, když byl přibit na kříž, pozn. red.). Kvůli krvavému znamení na těle byl považován za podvodníka, církev ale při bližším zkoumání došla k závěru, že stigamta jsou pravá. Otec Pio se stal vyhledávaným knězem a zpovědníkem.

Roku 1968 Otec Pio zemřel. Za ctihodného pak byl prohlášen 18. prosince 1997 papežem sv. Janem Pavlem II., ten jej také 2. května 1999 zapsal mezi blahoslavené. Dne 16. června 2002 pak byl prohlášen za svatého, velkolepé události se v Římě zúčastnilo na půl milionu poutníků. Padre Pio si vysloužil to, že je mu přisuzována řada zázraků a také byl považován za proroka, který dohlédl konce světa. Část jeho prorockých vizí sepsal spisovatel Renzo Baschera do známého knižního díla s názvem The Great Prophets.

Reklama:

Otec Pio byl přesvědčen, že skrze vidiny k němu promlouvá Ježíš, ve svých vizích kladl důraz na eschatologické i ekologické otázky. "Lidstvo zažije tragédii. Mnozí budou přemoženi a nakažení jedy. Já však zůstanu blízko těch, kteří budou mít čisté srdce. Měsíc květen bude tragickým měsícem," taková slova údajně adresoval Ježíš k prorokovi, skrze něhož promlouval. Podle Otce Pia je Ježíš zklamaný tím, jak se lidé chovají. Připravuje se velký trest, ale ti, co jsou bohabojní, budou »velkému resetu« ušetřeni. Kristus se vrátí na Zem a bude oddělovat zrno od plev.

"Svět byl člověku svěřen jako zahrada. Člověk ho otrávil a nakazil jedy. Nyní nic neslouží k očištění tohoto domova člověka. Je třeba důkladný a hluboký zásah, ale ten může přijít pouze z nebe. Připravte se na přežití tří dnů v černé temnotě. V těchto dnech zůstanete jako mrtví, bez jídla a pití. Pak se vrátí světlo. Mnoho lidí ho však už nikdy neuvidí. Mnoho lidí bude utíkat pryč, ale budou pobíhat bez cíle. Řeknou, že záchrana je na východě, budou tedy utíkat tam, ale padnou z útesu. Řeknou, že záchrana je na západě, budou tedy utíkat tam, ale padnou do pece," zní scénář posledních dnů na Zemi podle vizí Otce Pia .

Trest Božího hněvu má vést ke zničení třetiny světové populace. V noci, kdy má začít válka proti těm, kteří zapomněli na Boží přikázání, se má objevit temná mlha a mají se šikovat vojska mezi dvěma liniemi - z Drážďan do Berlína a z Budapešti do Norimberku. První bomby mají pak začít padat v Bavorsku. Temné proroctví hovoří o tom, že z povrchu zemského zmizí města Paříž, Marseille a New York.

Otec Pio ale dal lidem i naději. Ten, kdo se k Bohu obrátí, bude ušetřen, tvrdil. Slova italského mystika tak mají silný apelativní charakter. A v kterém roce mají dny poslední nastat? Pánův den přijde jako zloděj. Tedy tehdy, až to budou lidé nejméně čekat, zněl jeho odkaz světu.

Reklama:

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.

Reklama:
Reklama: