Manuál na vystavování faktur pro plátce i neplátce DPH

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay
Redakce ŽvČ |
[email protected]
Publikováno: 7. 6. 2022

Vystavit fakturu tak, aby měla všechny náležitosti, není složité. Záleží na tom, jak jste ve fakturaci zběhlí, jestli jste plátci DPH nebo vedete účetnictví. Přečtěte si, které údaje musíte na svých fakturách povinně uvádět a jak si můžete pravidelnou fakturaci usnadnit.

Pokud chcete zjistit, co musí obsahovat vaše faktury a daňové doklady, nejprve si ujasněte, do jaké skupiny spadáte.

 • Nejste plátce DPH a nevedete účetnictví.
 • Nejste plátce DPH a vedete účetnictví.
 • Jste plátce DPH.

Neplátci DPH, co nevedou účetnictví, to mají nejsnazší

Do této skupiny spadá většina OSVČ, které vedou daňovou evidenci, případně uplatňují výdaje procentem z příjmů.

Na vystavené faktury jako neplátci uvádíte méně údajů než plátci DPH, takže máte fakturaci výrazně jednodušší. Řídíte se občanským zákoníkem, konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb.

Zákon vám nařizuje na faktury uvádět 4 povinné údaje:

 • jméno a příjmení (u OSVČ) / název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

Pro lepší přehled a případnou kontrolu finančního úřadu však doporučujeme uvádět i další informace:

 • sdělení, že nejste plátce DPH,
 • údaje o odběrateli (stejné jako údaje o dodavateli výše),
 • číslo faktury (například Faktura 05072019),
 • předmět faktury (popis zboží nebo služby, za které je faktura vystavena),
 • peněžní sumu (za poskytnuté služby či prodané zboží),
 • datum vystavení faktury.

Plátci DPH, kteří vedou účetnictví 

Účetnictví vedou všechny právnické osoby. Fyzické osoby mohou vést účetnictví:

 • dobrovolně
 • nebo povinně, pokud jejich příjmy přesáhnou 25 milionů korun ročně.

Při vedení účetnictví se vaše faktury stávají účetními doklady a jejich podobu upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Informace o dodavateli jsou stejné jako v předchozím případě:

 • jméno a příjmení (u OSVČ) / název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.), v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky.

Dále zákon vyžaduje tyto údaje:

 • popis zboží nebo služby, za které je faktura vystavena,
 • peněžní sumu – celkově nebo podrobně (cena za měrnou jednotku a označení množství),
 • datum vystavení faktury.

Plátci DPH na fakturách uvádějí nejvíce údajů

Jako plátce DPH vystavujete daňové doklady (někdy se používá také označení faktura – daňový doklad). Řídí se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Při vystavování nehraje roli, jestli je váš zákazník plátce, či neplátce DPH. 

Opět zůstávají povinné údaje o dodavateli (o vás), několik jich však přibývá:

 • jméno a příjmení (u OSVČ) / název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.), v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky,
 • daňové identifikační číslo dodavatele (pokud je plátcem DPH i odběratel, tak také DIČ odběratele),
 • datum vystavení faktury,
 • v případě, že se liší od data vystavení dokladu, uveďte den uskutečnění zdanitelného plnění – ve většině případů jde o den dodání zboží nebo služby či přijetí platby,
 • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku,
 • základ daně,
 • sazba daně,
 • výše daně – musí být uvedena v české měně.

Usnadněte si fakturaci v iDokladu

Pokud si stále nejste jistí, jestli vystavování faktur zvládnete sami bez chyb, pomůže vám on-line fakturační služba iDoklad. Stačí vyplnit údaje o svém podnikání a už se vám nikdy nestane, že by na faktuře chybělo něco, co tam má být. 

Díky iDokladu si také uděláte pořádek v dokladech a financích:

 • všechny faktury máte na jednom místě,
 • dostanete se k nim odkudkoliv (z počítače i mobilu),
 • víte, který klient už zaplatil a kolik vám ještě přijde na účet,
 • nebo si vygenerujete podklady pro daňové přiznání.

iDoklad můžete na 60 dní vyzkoušet zdarma.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.