Otevřený dopis vládě: Už není čas na chyby. Představte jasný právní rámec pro boj s pandemií

Vláda rozhodla o dalších navýšení schodku.
Vláda rozhodla o dalších navýšení schodku.
Foto: reprofoto ČT
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 5. 5. 2020

Vláda dosud nepředložila potřebné právní řešení pro dlouhodobější boj s pandemií koronaviru. Výsledky včerejšího jednání ukazují, že vláda v tuto chvílí jasný plán pro přijímání krizových opatření po ukončení nouzového stavu nemá. Veškeré dosud předložené varianty jsou přitom problematické. Vládu jsme dnes proto vyzvali, aby návrh řešení urychleně představila a zahájila o něm jednání s opozicí. Přečtěte si dopis zaslaný premiérovi a ministrům.

Vážený pane premiére,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s aktuálně diskutovaným právním rámcem pro dlouhodobý boj s epidemií. 

Vláda měla od vyhlášení nouzového stavu poměrně dlouhý čas na přípravu právních i praktických řešení, kterými by byla zajištěna realizace potřebných krizových opatření nutných i po ukončení nouzového stavu. Navzdory tomu ovšem dosud nebylo předloženo potřebné právní řešení pro dlouhodobější opatření pro boj s nemocí COVID-19. Výsledky včerejšího jednání vlády pak ukázaly, že vláda v tuto chvíli nemá jasný plán, jak zajistit nezpochybnitelný právní rámec pro krizová opatření po ukončení nouzového stavu. 

Rekonstrukce státu přitom již 23.4. doporučila vládě, aby zajistila dostatečné zákonné zmocnění pro realizaci opatření nutných pro účinné zmírnění dopadů koronavirové epidemie, např. přijetím speciálního pandemického zákona. Toto doporučení jsme k dnešnímu dni vládě opakovali několikrát a také jsme jej doplnili legislativními tezemi možného návrhu zákona ve snaze konstruktivně přispět do diskuse o nastavení vhodného a ústavně nesporného právního rámce pro dlouhodobý boj s pandemií. 

Bohužel všechny varianty, se kterými nyní vláda oficiálně pracuje (změna ústavního zákona o bezpečnosti, změna zákona ochraně veřejného zdraví a nově i speciální pandemický zákon), mají značně problematické aspekty a jako praktické řešení jsou tudíž velmi nejisté (více také v přiloženém přehledu). Tím jsou dány také vážné pochybnosti, že vláda situaci včas řádně vyřeší a bude mít po ukončení nouzového stavu dostatečný zákonný základ pro krizová opatření potřebná po delší dobu včetně případné druhé vlny epidemie v ČR

Protože nouzový stav zřejmě skončí již za 12 dní, vyzýváme Vás, abyste co nejdříve veřejně představili řešení, které dá vládě ústavně nesporný zákonný základ pro realizaci opatření po ukončení nouzového stavu. S ohledem na závažnost problematiky a velmi omezený čas na schválení legislativy je velmi potřebné otevřít debatu veřejnosti a dát prostor nalezení širší politické i odborné shody. Dále apelujeme na neodkladné zahájení jednání s opozicí o přijatelné podobě řešení, které umožní dlouhodobý boj s epidemií v souladu s Ústavou ČR. 

Díky tomu může vláda získat důležitou zpětnou vazbu a také možnost návrhy opozice ihned zohlednit v přípravě návrhu či posléze při debatě v poslanecké Sněmovně ve formě pozměňovacích návrhů. To je důležité zejména proto, že bez podpory opozice vláda nemůže prosadit avizovanou změnu ústavního zákona o bezpečnosti a v aktuální mimořádné situaci (nouzový stav a legislativní nouze) by mělo mít také jakékoliv jiné zvolené řešení širokou politickou legitimitu a nemělo by být přijato tzv. “na sílu” (omezený čas to ostatně ani neumožňuje). 

Jsme přesvědčeni, že smysluplné a ústavně souladné varianty existují a že lze nalézt širokou odbornou i politickou shodu, jak vládě zajistit i po ukončení nouzového stavu jasný a široce respektovaný právní rámec pro realizaci nezbytných opatření. Řadu řešení už jsme ostatně vládě popsali a nyní zaslané informace doplňujeme ještě o přehled základních možných variant řešení. V hledání nejvhodnějšího řešení jsme nadále připraveni vládě a vládním stranám pomoci (stejně tak jako zástupcům opozice). 

Probíhající epidemie přináší mnoho výzev pro naši společnost a všichni zřejmě budeme s jejími dopady ještě nějaký čas žít. Je velmi pravděpodobné, že vláda bude i nadále muset určitým způsobem zasahovat do základních práv a svobod občanů této země. Proto je naprosto nezbytné, aby byl vyjasněn ústavně konformní právní rámec, v kterém k tomu bude docházet. A je primárně na vládě, aby se zapojením opozice takovýto rámec zajistila. 

S pozdravem,

Lukáš KrausJosef Karlický a odborní garanti Rekonstrukce státu: Pavel Franc (Frank Bold), Michal Bláha (Hlídač státu), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost), Jiří Skuhrovec (EconLab), Marek Zelenka (Oživení)  

ZDROJ: Rekonstrukcestátu.cz

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.