Těžký průběh nemoci covid-19 snižuje IQ a dochází k degeneraci mozku, tvrdí nová lékařská studie

Laboratoř - Ilustrační snímek
Laboratoř – Ilustrační snímek
Foto: Pixabay
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 16. 11. 2020

Podle nové lékařské studie může mít těžký a dlouhý boj s koronavirem vliv na stárnutí mozku. Podle lékařů z Královské univerzity v Londýně covid-19 může mít dokonce vliv na pokles IQ.

Novou studii připravil doktor Adam Hampshire a jeho tým. Podle zjištění lékařů může mít prodělaná nemoc covid-19 vliv na mentální zdraví a na mozkové funkce. "Naše závěry ukazují, že prodělaný covid-19 má chronické kognitivní důsledky," stojí v lékařské zprávě, která byla publikována na odborném webu MedRxiv.org.    

Při nejhorších dopadech koronaviru může dojít k mentálnímu poklesu, který odpovídá tomu, jako kdyby mozek zestárl zhruba o deset let. Lékaři vychází z kognitivních testů, které zkoumají například to, jak si pacienti pamatují pořadí slov. Podobné testy se používají při měření mozkové výkonnosti u pacientů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. 

Hampshireův tým analyzoval výsledky od více než 84 tisíc lidí, kteří se podrobili rozsáhlému testování. Vědci uvedli, že dopad koronaviru zkoumali u věkové skupiny 20 až 70 let. Experti, kteří stojí mimo Hampshireův tým, ale upozorňují, aby výsledky celé analýzy byly brány s rezervou. Výzkum dopadů koronaviru na mozkové funkce je na začátku a nelze dělat jakékoli striktní závěry.