Unique law představuje sérii bezplatných vzdělávacích on-line seminářů (webinářů), povedou je renomovaní právní experti

Weináře jsou součástí kvalitního školení.
Weináře jsou součástí kvalitního školení.
Foto: pixabay.com
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 9. 5. 2020

Projekt Unique law organizovaný třemi předními advokátními kancelářemi chce především aktivně pomoci právnickým fakultám a jejich studentům při absenci přednášek a seminářů. Série zatím 15 zdarma přístupných webinářů pokrývá vybrané právní oblasti a nabídne pohled z praxe na jednotlivé právní instituty. 

Cílem právnických webinářů Unique law je vypomoci v době omezené výuky na vysokých školách, obohatit vzdělávání nejen studentů a zároveň jim předat pohled z praxe na jednotlivé právní instituty, sdílet nabyté znalosti a v neposlední řadě také zaujmout posluchače zajímavým pohledem advokátů na řešení právních problémů. 

Zástupci advokátních kanceláří ROWAN LEGAL, PRK partners a tdpA připravili zatím 15 témat, které budou zájemcům zprostředkovávat formou interaktivních online webinářů, a to od 13.5.2020 pravidelně třikrát týdně. Témata pokrývají oblasti jako jsou podnikání, trestní řízení, GDPR, duševní vlastnictví, počítačová kriminalita a další. Miloš Olík, vedoucí projektu, dodává: ,,Chtěli jsme v nastalé situaci nabídnout pomoc, a to v rámci našeho oboru, protože asi nejlépe pomůžeme, když budeme dělat to, co umíme. Témata našich webinářů pokrývají pro studenty poutavá témata a obsahují i příklady z praxe, celkově věřím, že budou pro studenty jak zajímavé, tak přínosné.“ 

Online přednášky povedou renomovaní experti ze všech tří zapojených kanceláří. Předpokládaná délka jednotlivých webinářů je 1,5 hodiny a v rámci každého webináře je počítáno i s prostorem pro dotazy či jinou interakci. Všechny webináře budou začínat jednotně vždy od 14:00 hod. 

Webináře s technologií

Webináře budou využívat technologii www.bigmarker.com, která patří mezi nejmodernější nástroje pro pořádání webinářů na světě. Jednoho webináře Unique law se může zúčastnit až 500 účastníků. Aplikace umožňuje vytvořit i vlastní webovou stránku, kam je možné se přihlásit, dohledat jednotlivá témata a získat podklady k webinářům jak proběhlým, tak chystaným. 

Zájemci o semináře najdou veškeré informace na webu projektu: https://rowan.legal/rubriky/uniquelaw/. K dispozici jsme také na emailové adrese: [email protected]

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.