Úřad Jany Maláčové k upálenému muži, který se bál o práci: Slova o šikaně a zakleknutí jsou účelová

Ministryně Jana Maláčová
Ministryně Jana Maláčová
Foto: Profimedia.cz

O víkendu se na Brněnsku upálil muž, který pracoval pro organizaci Franz Kafka Spital. Jeho kolegové uvedli, že měl strach o práci a špatně nesl kontroly, které na instituci poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřad Jany Maláčové se proti těmto slovům ostře ohradil. "Ministerstvo práce a sociálních věcí se důrazně ohrazuje proti tomu, aby bylo prostřednictvím některých médií spojováno s tragickou smrtí jednoho ze zaměstnanců brněnské společnosti AMERFO. Stejně tak vylučuje jakoukoliv formu šikany," stojí v prohlášení, které má redakce ŽivotvČesku.cz k dispozici.

V pondělí zemřel ve FN Brno absolvent právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity Václav D. Bylo mu 34 let. K odchodu ze světa zvolil trýznivý způsob, upálil se. Kolegové z práce uvedli, že k sebevraždě ho dohnaly psychické problémy a tlak, který na Franz Spital Hospital vyvíjeli úředníci.

"Měl bipolární poruchu, do toho přišla ta nejistota. Jakákoliv maličkost i změna je pro takové lidi složitá. Zejména nyní ta situace, kdy nevěděl, zda o místo nepřijde. Pro tyto lidi je složitější zařazení do běžného života. On tu změnu velmi vnímal, špatně to nesl… Ty kontroly trvaly posledních 6 měsíců. Hygiena, úřad práce, finančák… Snažili jsme se zaměstnance od těchto problémů izolovat, ale dopadlo to na ně. Ty kontroly jednaly přímo s našimi lidmi. Inspektorát práce nijak neobejdete. Chtějí mluvit s konkrétními lidmi. On cítil tlak kvůli jednání s úředníky… Ty kontroly vznikly tak, že externí firma, která nám dělá účetnictví, pozdě zaplatila sociální pojištění. Vznikl tam dluh, tím pádem nám nebyl přiznán příspěvek od úřadu práce na chráněná místa. V momentě, kdy jsme se ohradili proti tvrdosti zákona, tak začal konflikt s ministerstvem práce a sociálních věcí a začaly kontroly," uvedl pro ŽivotvČesku.cz Jan Tvarůžek, který mrtvému muži dělal nadřízeného.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo do redakce ŽivotvČesku.cz prohlášení, ve kterém veškerou odpovědnost za smrt mladého člověka odmítá.

"Ministerstvo práce a sociálních věcí se důrazně ohrazuje proti tomu, aby bylo prostřednictvím některých médií spojováno s tragickou smrtí jednoho ze zaměstnanců brněnské společnosti AMERFO. Stejně tak vylučuje jakoukoliv formu šikany společnosti AMERFO ze strany ministerstva. MPSV za poslední rok této společnosti poskytlo příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši 13 milionů korun, přičemž je nepřiznalo v jednom případě, a to za 3. čtvrtletí 2019 z důvodu porušení základních zákonných podmínek. Za poslední dva roky se uskutečnily ve společnosti AMERFO dvě kontroly, a to z podnětu stávajících nebo bývalých zaměstnanců. Aktuálně přitom neprobíhá žádná kontrola. Tvrzení o zakleknutí nebo šikaně proto ministerstvo považuje pouze za pokus o účelové zneužívání situace a snahu o nátlak prostřednictvím médií," stojí v prohlášení ministerstva.

Tohle je Vašek. Pracoval jako recepční u nás ve Špitálu. Dnes navždy odešel a nás to nesmírně bolí. Vašku, zapálíme za tebe spousty svíček🕯🖤 Budeš nám chybět.

Zveřejnil(a) Franz Kafka Spital dne Pondělí 15. března 2021

CELÉ VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA:

Společnosti AMERFO o.p.s., která nabízí své služby na komerční bázi (například zážitkové ubytování), je od 1. července 2016 poskytován příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jen za poslední rok AMERFO obdrželo ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV příspěvky ve výši cca 13 milionů korun. Pouze v jednom případě, konkrétně za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2019, příspěvek nebyl přiznán, protože společnost nesplnila podmínku bezdlužnosti. Za své zaměstnance totiž včas neodvedla pojistné na sociální zabezpečení. V tomto případě jde o nepřekročitelnou podmínku, přičemž neexistuje jediná výjimka, kdy by ministerstvo za stejných okolností postupovalo jinak. Zástupci společnosti se přesto vyplacení příspěvku dožadovali a využívali i nátlak prostřednictvím médií. Přestože firma hrozila propouštěním, v období epidemie COVID-19 naopak tento zaměstnavatel navýšil počet zaměstnanců se zdravotním postižením z 54 na 77 (stav na konci roku 2020).

Nepravdivá jsou také tvrzení o „zakleknutí“, které se má projevovat častými kontrolami ze strany MPSV. Ministerstvo práce a sociálních věcí ani Státní úřad inspekce práce (SÚIP) v letošním roce neprovádí žádnou kontrolu společnosti AMERFO. Od roku 2019 uskutečnil SÚIP u tohoto zaměstnavatele pouze 2 kontroly, a to z podnětu současných či bývalých zaměstnanců společnosti AMERFO. Jedna kontrola proběhla v roce 2019 a byla zaměřena na bezpečnost práce. Druhá kontrola se uskutečnila na podzim roku 2020 se zaměřením na dodržování pracovněprávních předpisů. Při poslední kontrole v roce 2020 bylo zjištěno porušení v oblasti pracovněprávních předpisů ve vztahu k zaměstnancům. Kontrola byla ukončena v listopadu 2020 a odhalila porušení mimo jiné v tom, že společnost nevyplatila většímu počtu zaměstnanců vyúčtované odměny z dohod v termínu splatnosti, tj. nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Následně bylo společnosti vydáno opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Přestupkové řízení o uložení pokuty nebylo dosud se společností AMERFO zahájeno.

MPSV zdůrazňuje, že žádná z kontrol neproběhla z iniciativy MPSV, impulsem byly podněty stávajících či bývalých zaměstnanců společnosti AMERFO. SÚIP je ze zákona povinen zabývat se podněty, které mu někdo nahlásí. Nešlo tedy o žádnou „šikanu“ ze strany MPSV. Smyslem kontrolní činnosti SÚIP je chránit zaměstnance a jejich práva.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová oznámila, že má koronavirus. "Tak už mě t...

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistupuje ke všem zaměstnavatelům na chráněném trhu práce shodně a váží si každého zaměstnavatele, který umožňuje práci osobám se zdravotním postižením z dobře míněných pohnutek. Velmi důrazně proto odmítáme jakákoliv tvrzení o šikaně konkrétní společnosti. Cílem ministerstva je chránit práva zaměstnanců a podporovat zaměstnávání osob, které mohou být na trhu práce znevýhodněny. Díky úspěšným projektům a poskytovaným příspěvkům se tento cíl daří naplňovat. V současné době je v České republice zaměstnáváno přibližně 60 000 osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Ministerstvo přiznává každoročně příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce ve výši několika miliard korun. Konkrétně v roce 2020 byl cca 3 500 zaměstnavatelům vyplacen příspěvek v celkové výši 8,4 miliardy Kč, což je ještě o 1 miliardu více než v roce 2019.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.