V Praze je volných 70 tisíc hrobů. V případě katastrofy hlavní město aktivuje místa pro hromadné pohřbívání

Ilustrační snímek - Krematorium Strašnice Praha
Ilustrační snímek – Krematorium Strašnice Praha
Foto: Profimedia.cz
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 12. 1. 2021

V případě přírodní, válečné či jiné katastrofy by v Praze problém s pohřbíváním velkého množství obětí nenastal, protože hlavní město má dostatek volné kapacity na hřbitovech. V případě nejvyšší nouze může dojít také k aktivaci tří hromadných hrobů. "Praha má na hřbitovech volných 70 tisíc míst. Potřeba zřízení hromadných hrobů nikdy nenastala," uvedla pro ŽivotvČesku.cz Oldřiška Dvořáčková ze Správy pražských hřbitovů.

Od 12. ledna není možné do České republiky dovážet těla zemřelých ze zahraničí. Krematoria se také nemusí řídit emisními limity. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji. Ostravské krematorium nestíhá a více než 50 těl muselo být rozvezeno do jiných krematorií.

V souvislosti s případným drastickým vývojem jakékoliv epidemie jsme se zeptali mluvčí Správy pražských hřbitovů, jaká je kapacita míst posledního odpočinku. Praha má k dispozici také tři velkokapacitní plochy pro pohřbívání, které ale nikdy nebyly využity. Jedná se o část Ďáblického hřbitova, o Hloubětínský hřbitov a o místo na Bohdalci nad Vršovickým hřbitovem.

"Jedná se o desítky let vytipované lokality na stávajících pohřebištích, kde by mohly být zřízeny hromadné hroby v případě nenadálých živelných katastrof či havárií. Vzhledem k tomu, že na pražských hřbitovech je dlouhodobě až 30 procent volných hrobových míst, což představuje zhruba 70 tisíc hrobů, potřeba zřízení hromadných hrobů na těchto záložních plochách zatím nikdy nenastala," uvedla pro ŽivotvČesku.cz mluvčí Správy pražských hřbitovů Oldřiška Dvořáčková.

Ústřední krizový štáb ani Krizový štáb hlavního města Prahy nikdy nevznesly požadavek, aby byly hromadné hroby aktivovány, nebo aby jejich kapacita byla navýšena. "Hromadné hroby nebude v reálu nikdy zapotřebí zřizovat, dokonce možná ani v tom případě, že by došlo k pádu letadla na zastavěné území," zdůraznila pro ŽivotvČesku.cz Oldřiška Dvořáčková.

Hromadné hroby by se v případě nečekané krize či přírodní katastrofy daly aktivovat během několika málo hodin. Pak by se do nich dalo pohřbívat ve čtyřech patrech. Jedná se ale o hypotetický scénář, kdy by v krátkém časovém období zemřelo obrovské množství lidí.

"Pravidla o pohřbívání jsou přesně specifikována nařízením hygienické stanice a mimo jiné zohledňují i geologické podmínky v daném místě. Předpisy hygieniků pro zřizování takových hrobů jsou natolik přísné, že kontaminaci okolního prostředí vylučují," dodala pro ŽivotvČesku.cz Oldřiška Dvořáčková, která opakovaně zdůraznila, že nepředpokládá, že by téma hromadných hrobů mělo nabývat na aktuálnosti.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.