Vysvědčení se odkládá, učitelé nemají známkovat. Zásadní bude reakce rodičů, říká odborník

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Profimedia
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 5. 1. 2021

Koronavirová epidemie mění české školství. Ministerstvo školství doporučilo, aby žáci byli hodnoceni slovně. Předávání pololetních vysvědčení se odloží. "Děti si zvyknou. Důležitá je vždy reakce rodičů," uvedl ke změnám ve školství pro ŽivotvČesku.cz psychiatr Jan Cimický (72).

Vysvědčení za první pololetí aktuálního školního roku se bude moct předávat později, pokud do konce ledna neskončí zákaz přítomnosti žáků ve školách. Obsah vysvědčení ale budou muset školy žákům sdělit v termínu 28. ledna.

Ministerstvo školství také školám doporučilo, aby žáci bylo hodnoceni slovně, možné ale bude i klasické známkování. Učitelé by při hodnocení měli akcentovat, jak děti doma plnily povinnosti, jak hospodařily s časem, jak byly zodpovědné ve složité době.

Při hodnocení žáků by se podle ministerstva měli vyučující zaměřit na dovednosti, které jsou stěžejní pro úspěšné zvládání současné distanční výuky. Jde například o vnitřní motivaci, vytrvalost či schopnost organizovat si vlastní čas, vyjmenoval úřad. Kromě různých forem písemných testů by podle něj učitelé měli vzít v úvahu také řadu dalších kritérií, jako třeba aktivitu při distanční výuce nebo plnění zadaných úkolů.

Střední školy by pak podle ministerstva měly přihlédnout také k tomu, že někteří žáci měli kvůli epidemii na podzim pracovní povinnost, nebo pomáhali jako dobrovolníci.

"Já si myslím, že děti přivítají, že se hodnocení odloží. Děti se už smířily s tím, jaká ta situace nyní je. V podstatě jeden rok v té klasické formě vypadne. Je to určité provizorium a ještě potrvá, než se vše vrátí zpět k tradiční klasifikaci. Myslím si, že u dětí došlo k určitému rozvolnění návyků a že pro některé bude pak složitý návrat do škol. Podle mě není zásadní, zda je dítě hodnoceno známkou či verbálně. Ono je to vlastně jedno. Důležité je, jak takové hodnocení přijmou rodiče a jakým způsobem to s dětmi pak následně rozeberou, jak s dětmi o hodnocení dál mluví," uvedl pro ŽivotvČesku.cz psychiatr Jan Cimický.

Pravidla pro hodnocení žáků jsou součástí školního řádu každé školy, schvaluje je školská rada. V případě, že škola nemá slovní hodnocení ukotveno ve školním řádě a chtěla by ho nově využívat, musí školní řád upravit. Pro účely přijímacích zkoušek na střední školy mají pak základní školy podle školského zákona povinnost převést slovní hodnocení na známky. Školy také musí převést slovní hodnocení do klasifikace, nebo obráceně, pokud žák přestupuje na školu, která hodnotí odlišně.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.