Identifikace mutací závisí na sekvenování. Mluvčí SZÚ popsala proces, jak dojde k rozpoznání variant viru

Covid - ilustrační foto
Covid – ilustrační foto
Foto: Profimedia
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 9. 7. 2021

Vývoj epidemie v Česku se začíná pozvolna zhoršovat a nakažených osob přibývá. Jednou z příčin nárůstu jsou podle epidemiologů varianty koronaviru. Cestování pak může významně přispět k tomu, že se mutace rozšíří na území republiky. Nejvíce obávaná je tzv. indická mutace, zvaná jako varianta delta, která je o 40 až 60 % nakažlivější. Zásadní roli v identifikaci jednotlivých variant má sekvenování. "Určení varianty či mutace vyžaduje kolem sedmi dnů. Vzorek je třeba pro sekvenaci specificky připravit. Následuje samotný proces vyšetření, kdy přístroj potřebuje i 24 hodin na přímou práci s vybranými vzorky," uvedla mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) pro ŽivotvČesku.cz.

Koronavirus už má od původního viru mnoho dalších variant, z nichž některé jsou považovány epidemiology a dalšími odborníky za významně rizikové – důvodem je hlavně jejich vyšší nakažlivost, která může zapříčinit podstatně rychlejší nárůsty nakažených. Pro efektivní zabránění šíření viru a lokalizaci případného ohniska je nutné dokázat rozlišit, o jaké mutace se jedná. K tomu je pak nezbytné tzv. sekvenování, což je biochemická metoda.

"Celý proces trvá zhruba 14 dnů, podle možností laboratoře. Je to dáno nutností zpracování vzorků od počátečního odběru, přes určení pozitivity a odeslání pozitivního vzorku k sekvenaci, po samotné určení varianty viru. Určení varianty či mutace vyžaduje kolem sedmi dnů. Vzorek je třeba pro sekvenaci specificky připravit. Následuje samotný proces vyšetření, kdy přístroj potřebuje i 24 hodin na přímou práci s vybranými vzorky. Poslední fází je vyhodnocení výsledků vyšetření, porovnání s dosud dostupnými sekvencemi," uvedla tisková mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová pro ŽivotvČesku.cz.

Na zásadní význam sekvenace upozorňuje také přední epidemiolog a vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jan Kynčl.

"Je třeba sledovat cirkulaci viru a jeho variant v populaci, proto je prováděno sekvenování viru. Kontrola a testování osob navracejících se ze zahraničí pak omezuje import viru a jeho variant," dodal pro ŽivotvČesku.cz.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.