Neplacené volno přehledně. Co do něj patří a jak o něj požádat. Forma podání je důležitá, říká advokátka

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Jiří Rubeš / CNC / Profimedia
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 26. 7. 2021

V období letních prázdnin hodně lidí řeší dovolenou, na kterou si v zaměstnání musí vzít volno. Podobně jako u dovolené mají zaměstnanci možnost využít tzv. neplaceného volna, které se však týká jen některých situací. "Na neplacené volno nevzniká nárok, jedná se o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přichází v úvahu například v případě, kdy rodič nemá místo pro dítě ve školce – řekněme, kdyby v březnu dovršilo věku tří let, ale školní rok pro školu i školku začíná až v září. Po dobu toho překlenutí by to měl zaměstnavatel tolerovat a tzv. neplacené volno zaměstnanci/rodiči poskytnout," objasnila advokátka Jitka Kociánová pro ŽivotvČesku.cz.

Zákoník práce upravuje převážnou část pracovního práva a ten současný vešel v platnost 1. ledna 2007. Velmi důležitý je jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance, jimž upřesňuje jejich práva a možnosti. Jak uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí, neplacené volno zaměstnavatel nemůže pracovníkovi nařídit, poskytnout ho lze pouze na žádost zaměstnance. V pracovním prostředí se však řeší podobně jako dovolená, nicméně není pojmem, který by současný zákoník práce znal.

"Neplacené volno je terminus, který je spíše lidovým výrazem, a je to v podstatě omluvené pracovní volno. Nevzniká na něj nárok, jedná se o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nicméně je důležité znát vždy konkrétní případ. Neplacené volno přichází v úvahu snad jedině, když rodič nemá místo pro dítě ve školce – například, kdyby v březnu dovršilo věku tří let, ale školní rok pro školu i školku začíná až v září. Po dobu toho překlenutí by to měl zaměstnavatel tolerovat a tzv. neplacené volno zaměstnanci/rodiči poskytnout," vysvětlila advokátka Jitka Kociánová pro ŽivotvČesku.cz s tím, že například svatba už nespadá do neplaceného volna, podobně jako další časté případy.

"Svatba je považována za jinou důležitou osobní překážku v práci, kterou upravuje odlišný předpis – nařízení vlády č. 590/2006 Sb. z roku 2006. Nařízení vlády je doprovodné nařízení k zákoníku práce, má tam přílohu, kde jsou tyto důležité osobní překážky v práci vyjmenovány a jsou tam přímo stanoveny podmínky, popřípadě počet dní volna. To volno je pak převážně placené, některé z překážek v práci mohou být i neplacené – ale to není pravý pojem pro neplacené volno. Za důležité osobní překážky v práci je považována již zmíněná svatba, pohřeb, vyšetření zaměstnance u lékaře pracovně-lékařských služeb, doprovod rodinného příslušníka k vyšetření, doprovod manželky do porodnice a další," popsala právnička pro ŽivotvČesku.cz, co není vnímáno jako neplacené volno a spadá do přílohy zákoníku práce.

Pokud chce zaměstnanec neplacené pracovní volno využít, měl by dodržet některá pravidla. "O neplacené volno doporučuji zažádat písemně, nebo si sjednat osobní schůzku. Je to neformální. V případě, že se strany dohodnou – zaměstnavatel se zaměstnancem, tak by to oba měli sepsat na papír. Je to velmi důležité, protože pak to má návaznost na placení sociálního a zdravotního pojištění," uzavřela Jitka Kociánová pro ŽivotvČesku.cz.


Shrnutí:

● I v době neplaceného pracovního volna je zaměstnanec v pracovním poměru.
● Zaměstnanci nepřísluší mzda ani plat.
● Jedná se o individuální dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
● O neplacené volno žádá zaměstnanec, zaměstnavatel ho nemůže nařídit.
● Neplacené volno není termínem v zákoníku práce. Osobní překážky v práci (svatba, pohřeb...) jsou však součástí nařízení vlády č. 590/2006 Sb. z roku 2006.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.