Rozhovor: Plošná proočkovanost problém s epidemií nevyřeší. Že netestujeme očkované, je politika, míní lékař Šimon Reich

Lékař Šimon Reich
Lékař Šimon Reich
Foto: Se svolením Šimona Reicha
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 8. 11. 2021

Bývalý chirurg a odborník na klinické studie Šimon Reich patří k lékařům, kteří jsou přesvědčení, že v České republice do boje s covidem vstupuje řada nešťastných politických i zájmových rozhodnutí, která jdou proti osvědčeným lékařským postupům. "Zpoplatnění testů si klade za cíl vyšší proočkovanost. Jenže vysoká plošná proočkovanost náš problém s epidemií nevyřeší. Vysoká proočkovanost současně dostupnými vakcínami má smysl v rizikových skupinách," řekl Šimon Reich pro ŽivotvČesku.cz.

Pane doktore, jak vy osobně vnímáte současnou situaci kolem covidu a co podle vás může česká společnost očekávat v zimním období?

Statistiku dostupných dat hodnotím tak, že přišla další vlna, kterou mnozí z nás, včetně mé maličkosti, očekávali. Když se podíváme do naší lidské historie, tak zjistíme, že většina pandemií měla více vln. Není však třeba z toho být nešťastný. Většina virologů, alespoň těch, které nenajdete v záři reflektorů, potvrdí, že tomu nešlo zabránit. Vakcinace v její současné podobě sice krátce po aplikaci chrání před infekčností, ale tato ochrana s časem, především od 5 měsíců dál, rapidně klesá. Je to dáno jednak »vyhasínáním« tohoto efektu a jednak neustále se vyvíjejícím virem, který se snaží imunitě do jisté míry unikat. Nejedná se o nic nelogického. Naopak, naše veškeré poznání z oblasti medicíny, virologie a evoluční biologie toto podporuje. A sice, že si vir »hledá« ekvilibrium (rovnováhu) interakce mezi ním a námi, kdy se bude šířit sice vydatně, ale o to méně bude své hostitele ohrožovat na životě. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se SARS-CoV-2 dobere velmi podobného stavu, ve kterém se nachází jeho vzdálení příbuzní, kteří u nás již stovky či tisíce let způsobují lehká respirační onemocnění. Třetí vlnou si však projdeme a vir si bezesporu oslabené jedince, zvláště pak ty, kteří nemají ani post-infekční ani post-vakcinační imunitu, najde a ohrozí je na životě. Nepropadejme však depresi, tato třetí vlna běží i ve většině vydatně proočkovaných zemích. Kdybyste chtěl pomocí vakcinace významně omezit šíření viru, tak byste musel očkovat kombinací nitrosvalové a intranasální (podávané přes nosní sliznici) vakcíny, která chrání před většinou variant viru. Krom toho byste musel všechny naočkovat takřka v jeden okamžik. A ani potom by takový výsledek nebyl jistý. Nemluvě o tom, že je cíl eradikace (úplné vymýcení) SARS-CoV-2 nesmyslný.

Velkým tématem v České republice jsou protilátky a jejich případné uznávání při posuzování tzv. bezinfekčnosti. Současné ministerstvo zdravotnictví uznávání protilátek odmítá s tím, že v této oblasti nepanuje mezinárodní shoda. Jak podle vás bude k protilátkám přistupovat kabinet Petra Fialy a jaký je váš názor na tuto problematiku?

Co udělá nová vláda, netuším, ani mě to nezajímá. Politici, včetně opozičních, ztratili ve věci koronavirové epidemie veškerou důvěru a mohou si za to především oni sami. Kdyby nepolitikařili, nepanikařili, neřešili byznys a naslouchali odborníkům, tak by vše vypadalo docela jinak. Naslouchat odborníkům přitom neznamená vybrat několik málo »vyvolených« a »vševědoucích«, ale sestavit co nejširší tým, ve kterém se vše řeší otevřeně a transparentně. Nejlepších výsledků ve vědě a především pak v medicíně lze dosáhnout pouze skrz tzv. odbornou oponenturu. Jakmile tato chybí, tak je to cesta do pekel. Jsem přesvědčen, že kdyby se tento přístup k věci zvolil již od samého začátku, tak jsme mohli mít mnohem lepší výsledky po všech stránkách. Místo toho si tady již takřka dva roky hrajeme na jakési poroučení větru a dešti, zatímco každého, kdo si myslí něco trochu jiného, označíme za dezinformátora a nezapomeneme ho taky pořádně dehonestovat. Je to pro mě velké zklamání. Zdá se, že z některých chyb se jako lidstvo nikdy nepoučíme. Můj názor se opírá o dostupné vědecké důkazy. Zjednodušeně řečeno: pokud jste infekci prodělal a protilátky máte detekovatelné, tak jste opravdu významně, lépe než po samotném očkování, chráněn před těžkým průběhem. Je třeba si zároveň uvědomit, že imunita je vedle nervového systému nejsložitější systém v lidském těle. Nejedná se o jednoduchou binární záležitost. Imunita nerovná se pouze protilátky, ale taky imunita buněčná. Stanovení »dostatečné« hladiny protilátek je výsostně arbitrální záležitostí (záležitostí posuzování). Lidé by měli být co nejpravdivěji a kompletně informováni o našem vědeckém poznání, které se neustále vyvíjí, a rozhodnout by se pak měli mít možnost už sami a zcela svobodně.

Od 1. listopadu si neočkovaní lidé hradí testování z vlastní kapsy. Vláda ukončením hrazení testů tlačí na veřejnost, aby se dala očkovat. Nemáte obavy, že lidé na testy přestanou chodit a Česko ztratí důležitá data? Jak zpoplatnění testů hodnotíte?

Já nemám slov, respektive nevím, kde začít. Pojďme to vzít z opačného konce. Opravdu tato data potřebujeme? Opravdu potřebujeme vědět o každé PCR pozitivitě? Já jsem přesvědčen, že nikoliv. Jsem již delší dobu přesvědčen, že by stačilo testovat jedince s příznaky. V případě, že se jedná o příznaky podobné onemocnění covid-19 a PCR test vyjde pozitivně, tak pak má smysl důsledná a kompletní karanténa. Je třeba si uvědomit, že myšlenka testovat všechny a plošně přišla na začátku, na jaře minulého roku, s cílem zabránit vstupu infekce do populace. To se nepodařilo. Další myšlenka byla, že alespoň šíření zásadním způsobem zpomalíme. To se také nepodařilo. Ne snad, že by to bylo nemožné. Ale konkrétně my v České republice jsme to absolutně nezvládli. Toho času se v naší populaci SARS-CoV-2 vydatně šíří již cca 15 měsíců. Za celou tu dobu jsme nedokázali systém posílit natolik, aby fungoval. Krom toho lidé ztratili veškerou důvěru díky chaotickým politikům a díky odborníkům, kteří neříkají celou pravdu. Jsou porušována základní práva a svobody, je s námi zacházeno jako s neposlušnými a nesvéprávnými dětmi. Naše prostá lidská důstojnost dostává zabrat. Takže i když byste měl nyní skvělý systém, tak by vám to už nepomohlo.

Rozumím tomu tak, že váš postoj ke zpoplatnění je odmítavý?

Zpoplatnění testů si klade za cíl vyšší proočkovanost. Jenže vysoká plošná proočkovanost náš problém s epidemií nevyřeší. Vysoká proočkovanost současně dostupnými vakcínami má smysl v rizikových skupinách. Ničemu to proto nepomůže, i kdyby to »zafungovalo«. Krom toho, největší chybou je netestovat očkované v rámci hry na neexistující bezinfekčnost. Díky tomuto politickému rozhodnutí u nás současná vlna bude ničivější, než by musela.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.