Reklama:

Zmatky při sčítání lidu. Vyplňuje se trvalé bydliště, nebo skutečný domov či zdravotní stav? Mluvčí to vysvětlila

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay.com
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 28. 3. 2021

V České republice v sobotu začalo sčítání lidí, domů a bytů. Někteří lidé neví, jak formulář správně vyplnit a mají obavy, že stát po nich bude chtít znát informace, které nechtějí sdělovat. Mluvčí projektu Jolana Voldánová pro ŽivotvČesku.cz vyvrátila základní obavy. A vysvětlila, jak je to s bydlištěm a adresou skutečného pobytu. Mluvčí také potvrdila, že stát je schopný ochránit údaje svých občanů.

Reklama:

Online formulář v sobotu dopoledne nefungoval, ale večer se ho povedlo Českému statistickému úřadu zprovoznit. Úředníci apelují na lidi, aby formulář vyplnil přes počítač nebo aplikaci. Kvůli koronavirové epidemii je to nejvhodnější. Kdo to nestihne, tak může 17. dubna do 11. května použít listinné formuláře, které budou roznášet komisaři. Mluvčí projektu Jolana Voldánová odpověděla na několik otázek, které veřejnost trápí.

Hodně lidí se obává, že stát nedokáže ochránit jejich data. Je systém opravdu bezpečný?

Reklama:

Stát veškeré informace ze sčítání lidu ochrání. Data slouží jen a pouze pro statistické účely. Veškeré identifikační údaje při vyplňování formuláře se poskytují jen kvůli vaší identifikaci. Jedná se o jméno, datum narození, rodné číslo a čísla osobních dokladů. Tyto informace se v průběhu zpracování odstraňují tak, že je nelze ztotožnit s konkrétními údaji. Nelze ztotožnit konkrétního člověk s údaji, které o sobě poskytl. Například já jako Jolana Voldánová poskytnu veškeré údaje, tím jsem se identifikovala pro potřeby sčítání a ví se, že já už jsem se registrovala a nikdo mi už nebude připomínat tu moji povinnost. Ve chvíli, kdy se data zpracovávají a jsou k mému jménu přiřazena další údaje z registru státu, například že jsme vdaná a kde mám trvalé bydliště, tak tyto údaje se smazávají. S těmi údaji se pak pracuje pouze jako se statistickými údaji. Vytváří se podíly, počty, průměry v číselné podobě. Pak i v té slovní podobě, ale to už je práce statistiků v následné fázi, kdy oni umí dát informace do souvislostí.

Bude se stát ptát také na zdravotní stav svých občanů?

Nikoliv, v dotazníků nejsou žádné otázky na zdravotní stav.

Mnoho lidí má dvě adresy, na kterých se zdržuje. Na jedné adrese mají hlášené trvalé bydliště, reálně ale tráví čas na jiné adrese. Jak to mají řešit?

V těchto případech se vyplňuje adresa, kde skutečně reálně fyzicky pobýváte. Chceme vědět, jak a kde lidé skutečně žijí.

V České republice žije dost osamocených seniorů, kteří neumí pracovat s počítačem. Je vhodné, aby v této těžké koronavirové době za nimi chodil komisař s listinným formulářem?

Pokud jsou to lidé, kteří žijí opravdu sami a nemají nikoho blízkého, kdo by je mohl sečíst s jejich souhlasem za ně, to znamená, že nemají nikoho v rodině ani sousedy, tak za nimi vyrazí sčítací komisaři. Lidé dostanou oznámení o pochůzce dopředu do poštovní schránky. Budou tam dva termíny, kdy se je pokusí sčítací komisař zastihnout. Ale vzhledem k současné epidemické situaci se nebude chodit po jednotlivých bytech, ale komisař pouze zazvoní na zvonky bytů, které ještě nejsou sečtené. Zazvoní venku a poprosí nájemníky, aby si sčítací formulář přišli vyzvednout spolu s odpovědní obálkou. Pak se formulář může odevzdat na poštovní pobočce nebo vhodit do poštovní schránky.

Co má člověk dělat, když odešle formulář a pak si uvědomí, že udělal chybu? Může ji nějak napravit?

Když občan udělá chybu, tak může formulář vyplnit a odeslat znovu. Český statistický úřad bude evidovat pouze ten formulář, který byl odeslaný později. Stejně tak je to v případě listinného formuláře. Český statistický úřad nebude evidovat duplicity, ale bude započítávat pouze ty formuláře, které dojdou jako poslední.

Reklama:

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.

Reklama:
Reklama: