Turismus v Hřensku

Na Velikonoce se zahájila letní turistická sezona v Hřensku na Děčínsku. Lodě ale zatím mohou plout jen do Edmundovy soutěsky. Navazující Divoká soutěska, která leží výš proti proudu, je nepřístupná. Dnešní start sezony poznamenala nepřízeň počasí, ale také koronavirová opatření, která stále neumožňují pohyb mezi okresy. Do Hřenska tak mohou vyrazit jen lidé z Děčínska. Počet lidí na lodi je ale výrazně omezený, běžně se na pramici v Hřensku vejde 26 lidí, teď jich může naložit jen osm. Lidé také musí mít na lodi respirátory.