Reklama:

Češi v Gruzii dokončili projekt návrhu sanačních opatření kontaminového území ve městě Batumi

Češi v Gruzii dokončili projekt návrhu sanačních opatření kontaminového území ve městě Batumi
Češi v Gruzii dokončili projekt návrhu sanačních opatření kontaminového území ve městě Batumi
Foto: ČTK Protext
ctk-protext |
[email protected]
Publikováno: 28. 8. 2023

Praha 28. srpna 2023 (PROTEXT) - Projekt s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“ realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Gruzií byl zahájen v listopadu 2021 a jeho ukončení proběhlo v srpnu 2023. Rozvojovým záměrem projektu bylo přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinerie ve městě Batumi na pobřeží Černého moře.

Reklama:

Praha 28. srpna 2023 (PROTEXT) - Projekt s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“ realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Gruzií byl zahájen v listopadu 2021 a jeho ukončení proběhlo v srpnu 2023. Rozvojovým záměrem projektu bylo přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinerie ve městě Batumi na pobřeží Černého moře.

Areál bývalé rafinérie v Batumi se nachází severovýchodně od centra města, v blízkosti rezidenční oblasti. Ze západní strany je areál ohraničen pobřežím Černého moře. Území je z velké části opuštěné. Na celý areál bývalé rafinérie je možné pohlížet jako na rozsáhlou ekologickou zátěž, která nebyla doposud prozkoumána a hodnocena. Autonomní republika Adžárie má v úmyslu tuto lokalitu rehabilitovat a využít k rozvoji města Batumi.

Záměrem projektu bylo poskytnutí asistence a zkušeností českých expertů zástupcům gruzínských institucí autonomní republiky Adžárie.

V první fázi byl realizován detailní průzkum znečištění a byly identifikovány jednotlivé zdroje znečištění. Na základě provedených průzkumných prací byla vypracována analýza ekologických a zdravotních rizik a byly navrženy základní cílové parametry nápravných opatření, které povedou k odstranění rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

V druhé fázi projektu byla realizována studie proveditelnosti možných nápravných opatření. Pro nejvýhodnější variantu byla vypracována projektová dokumentace nápravných opatření, která bude podkladem pro vlastní sanaci areálu. Sanační práce již budou probíhat v kompetenci gruzínských partnerů.

Realizátorem projektu byla česká firma DEKONTA, a.s., která má se sanacemi starých ekologických zátěží a s projekty zahraniční rozvojové spolupráce rozsáhlé zkušenosti. Gruzínským partnerem projektu bylo Ministerstvo financí a ekonomiky Autonomní republiky Adžárie. Projekt byl dále monitorován a rovněž podporován ze strany Zastupitelského úřadu ČR v Gruzii.

www.dekonta.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Reklama:
Reklama:
Reklama: