Omikron nám podává pomocnou ruku, říká Vojtěch Thon a uvedl, kteří lidé by z něj nemuseli mít strach

Imunolog Vojtěch Thon
Imunolog Vojtěch Thon
Foto: Se svolením AeskuLab
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 13. 1. 2022

Imunulog Vojtěch Thon v minulosti proslul názory, které nejsou vždy v souladu s názory odborníků, kteří radí ministerstvu zdravotnictví. Podle jeho názoru omikron pomůže navodit slizniční imunitní odpověď. "Kdo naočkován není a s infekcí se dříve nesetkal, tak má ještě šanci alespoň jednu dávku ještě dostat, ale musí to být rychle. Ten, kdo je už připraven, tomu omikron vlastně pomůže," sdělil imunolog pro ŽivotvČesku.cz.

Pane profesore, co znamená příchod omikronu do Evropy z hlediska vývoje celé epidemie? Objevují se názory, že omikron může celou koronavirovou epidemii ukončit, jaký je váš názor?

Omikron nyní zajišťuje synchronizaci pandemie v rámci času napříč státy v Evropě i mezi kontinenty. To je velmi důležité. Nepodařilo se to zajistit v rámci spolupráce států např. na úrovni OSN nebo Světové zdravotnické organizace, aby se státy dohodly, jak synchronizovat všechny své kroky. Tím docházelo k postupnému předávání štafety, jeden stát se dostal přes svoji vlnu a fakticky ji předal druhému státu. Nyní přichází přirozená oslabená varianta viru omikron. Je to přirozená varianta, která nenapadá plíce tak, aby je ničila tím, že se v nich budou vytvářet mnohobuněčné útvary. Tím pádem omikron postupuje druhou formou do nitra buněk, tzv. endocytózou. Dostává se na horní dýchací cesty, které pak vytváří slizniční imunitní odpověď. Tak se náš organismus velmi účinně brání, jako kdybychom obdrželi slizniční vakcínu.

Jestli tomu dobře rozumím, tak omikron evropské státy postaví na jednu startovní čáru a všude bude situace podobná, nezávisle na tom, jak probíhaly předchozí vlny?

Ve svém principu to omikron zajišťuje, dokonce je tak rychlý, že to nejsou jen státy na evropském kontinentu, ale vidíme to ve smyslu dalších kontinentů, což je vynikající. Konkrétně např. i Austrálie zvládá nyní velkou vlnu omikronu, před několika týdny tím prošly státy na jihu Afriky. Trošičku se zpožděním se do této situace dostávají Spojené státy americké, ty jsou na tom ale trochu jinak. Nemůžeme přebírat to, co se děje nyní v USA, protože oni se ještě nevypořádali s variantou delta, u varianty delta byly stále vysoké hodnoty, míchají se jim tam dvě varianty, tedy deltu a omikron. Spojené státy nejsou nyní státem, který by byl modelový, protože Evropa je několik týdnů před Spojenými státy.

Mohl byste to, prosím, více rozvést?

Podívejte se, situace je taková, že omikron je oslabený virus a pro člověka se stává daleko méně nebezpečným. Omikron se stal přirozeně oslabeným, to je to, co jsme se snažili jako imunologové připravit v rámci vakcín, tak to podobně dělal i Louis Pasteur (francouzský biolog a chemik, který objevil vakcíny proti sněti slezinné a vzteklině, pozn. red.). Virus jakožto replikace schopná částice je oslabený. Tím pádem se pro člověka stává daleko méně nebezpečná než virus, který oslaben nebyl. V tomto případě má virus vlastnost, že vytlačuje předchozí nebezpečný virus, tedy v našem případě delta variantu. My přitom získáváme širokou imunitní odpověď, nejen odpověď na S protein, ale na všechny struktury viru jako takového. Podle nejnovějších studií se ukazuje, že získáváme širokospektrální imunitní odpověď i proti předchozím variantám včetně varianty delta.

Říkáte, že omikron je přirozeně oslabený a pro člověka méně nebezpečný, jestli tomu správně rozumím?

Je méně patogenní, tedy nevyvolává tak vážné onemocnění. Musí ale přijít do populace, která už prošla několika vlnami a současně je očkovaná. Ve Velké Británii to mají tak, že mají hodně očkováných a méně lidí po infekci. My to máme naopak. Máme hodně lidí, kteří infekci prodělali a pak nastoupilo očkování. Do této situace přichází omikron a v podstatě nám podává pomocnou ruku, tedy pomocnou dávku, která navozuje přirozenou slizniční imunitní obranu. Imunitní systém komplexně zareaguje a my máme velkou šanci, že pandemický virus se stává virem endemickým. Tedy bude tu s námi v budoucnu úplně běžně a nebude způsobovat vážná onemocnění, bude se chovat podobně jako jiné lidské koronaviry, které způsobují běžné infekce horních cest dýchacích.

Obecně světovou populaci zajímá, kdy pandemie definitivně skončí. Znamená příchod omikronu naději na získání kolektivní imunity, nebo může virus znovu zmutovat do nějaké další nebezpečné varianty?

To jsou velké otázky a není snadné na ně odpovědět, já nejsem věštec, já jsem vědec a lékař. Musíme si uvědomit, že koronavirové infekce jsou infekce sezónní. Ta sezóna je od podzimu do jara, my se nyní dostáváme do druhé fáze sezónního období a přichází omikron, který tady s námi ve vlně bude několik týdnů. Už nyní vidíme, že to bude a je velmi razantní nástup. Situace u nás je jasná, my jsme populací, která se fakticky rok a tři čtvrtě setkává s virem v jeho různých formách. Nyní se infikujeme formou, která je méně virulentní, tedy méně nebezpečná co se týče onemocnění a přitom je imunogenní, my tedy imunitní systém nastimulujeme přirozenou slizniční cestou. Toto je opravdu velká naděje, současně s tím, že je to zkoordinováno časově a současně s tím, že lidé na to byli připraveni, to znamená, že jsou naočkováni.

A pokud nejsou?

Kdo naočkován není a s infekcí se dříve nesetkal, tak má ještě šanci alespoň jednu dávku ještě dostat, ale musí to být rychle. Ten, kdo je už připraven, tomu omikron vlastně pomůže. Kdo připraven není, tak pro něj může být omikron velmi nebezpečný. Tady došlo k chybné interpretaci těch, kteří mě bohužel ani neposlouchali, že jsem dle nich řekl, že se lidé nemají očkovat. Naopak. Lidé se mají očkovat právě tam, kde je to indikováno. Kdy už jsou připraveni, tam jim omikron přidá další pomocnou dávku a to slizniční cestou.

Závěrem se musím, jak se stavíte k vakcinaci třetí, tedy posilující dávkou? Řada lidí je přesvědčena, že si počká na omikron a chce onemocnění prodělat. Když bych vám měl dát konkrétní příklad, tak mně je 40 let, mám ukončené očkování dvěma dávkami, navíc jsem na podzim 2021 prodělal covid-19. Co pro mě příchod omikronu znamená?

Prodělal jste infekci, jste naočkován dvěma dávkami, jste perfektně připraven. Pokud vám je 40 let a nemáte další závažná onemocnění typu metabolického onemocnění jako je nekompenzovaný diabetes, srdeční chorobu či nadváhu, zejména nadváha je nesmírně přitěžující fenomén, tak vy jste perfektně připraven na to, co přijde. Vy nemusíte vůbec poznat, že jste se s omikronem setkal. Nebo to poznáte jako katar horních dýchacích cest, to znamená, že budete mít rýmu, kašel, může být bolest hlavy, svalů a kloubů. To přibližně nastane dva dny po vašem setkání s virem. Příznaky trvají přibližně pět dnů. Když toto rozeznáme a přidáme včasnou léčbu, zejména u pacientů, kteří by mohli být rizikoví, doporučoval jsem protizánětlivé tablety Monktelukast.

O tom slyším poprvé...

Tyto tablety umožní, že máme pacienty včasnou léčbou podchycené. Podpůrně kloktat Jox kloktadlo. Pokud by se stav zhoršoval, dají se přidat další léky, ale takoví pacienti jsou podchyceni v začátku a nebudou končit v nemocnicích a na JIP, ale musí být splněn předpoklad, že se o tyto pacienty budeme starat od samého začátku. My už dnes víme na základě dat z Velké Británie, konkrétně z Londýna, že tři čtvrtiny všech rým v Londýně, jsou pozitivní na omikron. Když k tomu přidáme léky, které to mírní, tak máme člověka pod kontrolou. Kdyby se cokoliv zhoršovalo, tak se přidají další silnější léky. Takový člověk se přes infekci převede a neskončí v nemocnici.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.