Rozhovor: Český expert na paranormální jevy Jaroslav Drábek odpověděl, zda existují démonické síly a převtělené duše

Profesionální lovec duchů Jaroslav Drábek
Profesionální lovec duchů Jaroslav Drábek
Foto: Se svolením skupiny EPRV777, foto: Patrik Uhlíř
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 10. 11. 2021

Mysteriózní příběhy a tajuplné záhady se neodehrávají pouze v zahraničí, ale i na území České republiky - a rozhodně jich není málo. Ať už jde o nevysvětlitelné jevy na místech, z nichž mrazí a jež mají svůj historický otisk událostí či běžné domácnosti, které s rodinami sdílí mnohdy nevítaní návštěvníci ze světa mrtvých. Expert na paranormální jevy a profesionální vedoucí týmu lovců duchů – skupiny EPRV 777 Jaroslav Drábek v první části třídílného seriálu, který připravila redakce ŽivotvČesku.cz a nazvala ho: Po stopách záhad s profesionálním lovcem přízraků Jaroslavem Drábkem, promluví o věcech, na které hodně lidí hledá odpovědi, ale často se bojí zeptat.

Pane Drábku, jste považován za odborníka na paranormální jevy a působíte jako profesionální lovec duchů. Nabízí se otázka, jak dlouho se zabýváte paranormálními jevy?

Paranormálními jevy se zabývám už 17 let, konkrétně 25. května 2005 vznikla skupina EPRV 777. Předtím jsem se roky věnoval léčitelství, bylinkářství a biotronice (nemedicínský léčitelský obor, poz. red.). Pomáhal jsem a pomáhám živým lidem a jednoho dne jsem dostal zajímavou otázku, proč nepomáhám také těm mrtvým. Nevěděl jsem, jak se k tomu dostat. V televizi jsem tehdy sledoval úspěšný seriál Lovci přízraků, tam pracovala expertní skupina TAPS (The Atlantic Paranormal Society, pozn. red.), jsou to Američani z Pensylvánie.

Takže vás k této netypické profesi přivedli právě oni? Jestli to chápu správně.

Hodně mě zaujali, proto jsem si zjistil informace, adresu a telefon. Přes kamaráda zběhlého v americké angličtině jsme je kontaktovali. Řešili jsme parajevy a celkově způsob vyšetřování, původně jsem se k nim chtěl přidat. Ale oni nám tehdy řekli, abychom si v Evropě založili vlastní skupinu. Poradili mi, co je všechno zapotřebí, čím se vybavit a do toho startu jsem od nich dostal dárek, přístroj na detekci a komunikaci s duchy. Byla to první verze, která se dostala do Evropy.

Proč se vlastně vaše skupina profesionálních lovců duchů jmenuje EPRV 777? Určitě se za tím skrývá nějaký hlubší význam a není to jen nahodilý název.

Zkratka znamená European Paranormal Real Voices, v překladu Evropské paranormální reálné hlasy. Tři sedmičky jsou pak ochrana, která znamená Nejsvětější Trojici. Tedy Otce, Syna a Ducha Svatého, tři sedmičky dávají dohromady číslo tři. A náš symbol, který máme ve znaku, je vlastně křížová Vadžra neboli žezlo duchovní síly, tu vlastně používáme při odvádění entit. Naše motto jinak zní: Pomáháme živým, abychom pomohli mrtvým. A pomáháme mrtvým, aby bylo pomoženo živým.

Už rozumím té symbolice. Můžete mi jako zkušený odborník na paranormální jevy upřesnit »to«, s čím se člověk může reálně setkat a vy sám to řešíte ve své praxi?

Je několik kategorií. Mezi základní patří tzv. převtělené duše. Jedná se pouze o zbytkové reziduální energie po někom, kdo zemřel. A člověk je samozřejmě citlivý a náchylný, takže si tyto energie jakoby vezme k sobě. Každý z nás má zvláštní obal, který kolem sebe tvoříme, jmenuje se esplana. Vytváří se pomocí našich emocí, ať už jde o strach, touhy, přání... Tohle vše máme v esplanech uložené. A když je tam toho hodně, na člověka to působí.

Kdežto duch, tzv. revenant, tedy v překladu »navrátilec«, má po své smrti 54 hodin šanci na odchod do světla. Pochází to ze slovanských tradic, kdy se držela stráž mrtvého a nebožtík se pochovával po 48 až 54 hodinách proto, aby duše měla možnost odejít do světla ještě, jak se říká, »začerstva«. V dnešní moderní době různých kremačních obřadů, kde není ani pořádné rozloučení, pouze to občanské, je to špatně. Tedy, když oficiální řečník mluví za zemřelého, je to sice jeho práce, ale s rodinou nemá nic společného, což je chyba. Buď by měl proběhnout přímo církevní obřad, který obsahuje liturgie k tomu, aby duše odešla smířená nebo udělat alespoň liturgické čtení, kterého se může ujmout kdokoliv z rodiny, kdo si to vezme k srdci. Čte se žalm dvacátý třetí a dvacátý šestý z Bible kralické.

Nelze opomenout něco, co mi vytanulo na mysl hned, když jste mluvil o výskytu duchů. Těžko se mi to vůbec vyslovuje, ale zajímalo by mě, jestli může člověk poznat přítomnost nějaké démonické síly...

S démonickou bytostí se dá setkat, ale musíte si o to říci. Tyto nelidské bytosti tady mohou existovat třeba miliony let. Některé bývají přírodního charakteru, některé nikoliv. Ale platí, že si je vždy musíte vyvolat a přivolat k sobě. K tomu slouží například Ouija tabulka, která je dnes bohužel hodně populární. Když si s tím člověk začne zahrávat, tak si k sobě přitáhne tyto velmi nebezpečné entity. Poté nastává problém, protože sedm měsíců trvá tzv. kontaminace. To znamená, že člověk žije normální život a vůbec netušíte, že se o vás něco zajímá a je to ve vaší blízkosti. To jsou právě ti démoni.

Z toho jde mráz po zádech... Ale ve vaší práci je důležité také získávání »důkazních« materiálů, což určitě není jen tak a zásadní je i vybavení. Co při vyšetřování používáte?

Postupně jsme se začali díky rodinnému rozpočtu vybavovat více. Domluvil jsem se s manželkou, že bych chtěl koupit nějakou kameru s nočním viděním. V té době ale nebylo na trhu nic moc dostupného, souhlasila s tím a nakoupili jsme první vybavení. Dnes máme dobře známý spirit box, kamery s nočním viděním, termovizí, EVP, což je Fenomén elektronického hlasu... Když jsme začínali, zajímali jsme se, jestli se někde v okolí neodehrávají nějaké paranormální jevy a narazili jsme na náš první případ.

Chápu, takže jste vyrazili ke svému úplně prvnímu případu. O co se tehdy jednalo?

Poprvé jsme vyjížděli na nějaký statek na Prostějovsku. V místnosti se rodině pohybovala neznámá zelená koule. Když jsme tam přijeli, zjistili jsme, že jde skutečně o nějaký paranormální jev. Z vyprávění lidí, kteří tam žili, se tam odehrávaly ještě další divné věci, přemisťovaly se jim tam například židle a už to bylo hodně aktivní. A tím se všechno odstartovalo, rozneslo se to, začala se o nás zajímat média. Pomáháme lidem v našem volném čase bez nějakého honoráře, přirozeně pouze za cestovné na benzín, v podstatě tedy pracujeme jenom za náklady. Od roku 2005 našeho vzniku máme za sebou celkem 628 výjezdů.

Další díl seriálu Po stopách záhad s profesionálním lovcem přízraků Jaroslavem Drábkem vyjde v sobotu 13. listopadu. Jeho další vyprávění - tedy druhá část - se bude týkat toho, jak řešit paranormální jevy, pokud je člověk zažívá na vlastní kůži nebo jak vnímají takové případy děti či zvířata.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.