Semafor v boji s COVID-19: Co budou znamenat barvy v chystaném semaforu

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay.com / Ministerstvo zdravotnictví
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 28. 7. 2020

Čtyřbarevný semafor by měl pro veřejnost přinést zpřehlednění opatření, která mohou hygienici využívat v boji proti koronaviru. Nový semafor se ale neomezí jen na barvy. Na stupně je vázáno – co by se mělo udělat, jaké orgány aktivovat a jaká opatření přijmout.

Výstupem bude mapa okresů, které se budou odlišovat barvami dle rizikovosti a počtu odhalených případů nákazy.

Zcela zatím není jasné, jak by se měli lidé chovat při pohybu mezi jednotlivými okresy. A to zejména v souvislosti s hromadnou dopravou nebo jiných cestovních možnostech.

Stejná barva nemusí znamenat stejná pravidla, protože semafor je rozdělen do spektra deseti stupňů včasné výstrahy. A každá barva má tři až čtyři stupně.

Stupně pohotovosti jsou 0 až 3 a znamenají:

  • 0, bílá: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO
  • 1, zelená: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU
  • 2, žlutá: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR
  • 3, červená: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR

Podle ministerstva zdravotnictví jde o jednoduchý semafor. Pro každý stupeň je vymezen rámec postupů a činností, které by měly učinit orgány ochrany veřejného zdraví v rámci systému připravenosti a reakce na hrozbu epidemického šíření COVID-19. Patří mezi ně například aktivace krizových štábů a linek, řízení kapacit odběrových míst a laboratoří či aktivace Dispečinku intenzivní péče a zapojení Armády ČR. Klíčovou součástí jsou postupy týkající se lůžkové péče, mezi které patří triáž při vstupu, reprofilizace lůžek či vyčlenění personálních kapacit pro péči o covid pacienty.

Opatření přijímaná v závislosti na jednotlivých stupních pohotovosti budou průběžně projednávána na úrovni krajských hygienických stanic a místních samospráv. Pro barvu semaforu bude zejména určující vyhodnocení epidemiologů na hygienické stanici v daném regionu, to oni znají místní epidemiologickou situaci nejlépe,“ uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Semafor dále určuje také rámec možných opatření směrem k široké veřejnosti. Na každý stupeň je navázán balík protiepidemických opatření, jako například roušky, omezení počtu osob na akcích, omezení otevírací doby podniků veřejného stravování, mytí rukou a dezinfekce, respirační hygiena, odstup od cizích osob. Opatření obsahují také doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.

Skórovací systém pro hodnocení lokálního (regionálního) rizikového vývoje vzniká na základě hodnocení denních a týdenních trendů. „Sledujeme několik faktorů, například lokální ohniska, nárůst počtu pacientů, zásah zranitelných skupin, nárůst počtu hospitalizací, kapacity lůžkové péče a charakter šíření nákazy. Semafor pohotovostních stupňů budeme na základě vyhodnocení těchto faktorů v jednotlivých regionech aktualizovat na týdenní bázi, a to na úroveň okresů,“ doplnil Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Snažili jsme se, aby systém pohotovostních stupňů byl pro občany maximálně srozumitelný a pro epidemiology na hygienických stanicích co nejvíce návodný. Nelze na něj však pohlížet jako na absolutní seznam opatření. Chování infekce je natolik různorodé, že opatření v jednotlivých regionech bude vždy mít svá specifika,“ dodal epidemiolog a vedoucí odborné skupiny při ministerstvu Rastislav Maďar.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.