Věštkyně Sibyla, královna ze Sáby: Temná proroctví, milovaná muži, nenáviděná lidem

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay.com
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 25. 9. 2020

Královna ze Sáby je proslulá věštkyně, jejíž jméno je spojováno s řadou temných proroctví a záhadných událostí. Ale jako žena prožila nelehký život a její schopnosti ji odsoudily k neštěstí a samotě.

Královna ze Sáby, jménem Bilkis Bulmaka, je mysteriózní postava světových dějin, která dodnes vyvolává řadu otázek. Narodila se jako dcera hraběnky z Edessy a hraběte Jaffy z Askalonu. V dávné historii bychom našli vícero takových Sibyl, které se považovaly za věštkyně (Sibyla znamená v překladu prorok). Údajně jich bylo celkem dvanáct. Ale královna Sibyla byla jediná - krásná vládkyně Sábské říše (její předpokládaná poloha odpovídá území dnešního Jemenu). Ta zatoužila poznat izraelského krále Šalamouna, druhorozeného syna biblického krále Davida a jeho manželky Batšeby, o jehož moudrosti se šířily přímo legendy. Proto se královna rozhodla vydat na daleké putování karavanou za nejmocnějším vládcem, kterého jako jediného považovala za hodného její lásky a pozornosti.

Vložila v něj svou důvěru a vyprávěla mu o všech tajemstvích, která se ukrývala v její mysli. Sibyla byla tajemná žena a podle některých měla velmi zvláštní a především mocný dar předpovídat věci, které mají nastat. Svá proroctví pronášela veršovaná v řeckém jazyce, říkalo se jim tzv. Sibylina proroctví. V lidech budila strach, ale zároveň působila jako přitažlivý magnet především na muže. Jejímu kouzlu neodolal ani sám král Šalamoun, nějakou dobu spolu měli milenecký vztah. Po návratu ke svým poddaným se nedočkala přívětivého přivítání. Uprchla před vzbouřeným lidem a po marných pokusech se někde dlouhodobě usadit, zemřela v osamocení.

Za svůj život předpověděla královna ze Sáby mnohá proroctví. Jedním z nich byl i konec světa, kterým varovala před lidskou zlobou, závistí a pocitem nekontrolované moci vedoucí do záhuby. Vyslovila však naději v nápravě, kdy lidé a jejich dobré skutky budou důvodem k milosti Boha a našemu delšímu setrvání na tomto světě. Chaos do jejích proroctví vneslo velké množství překladů a různých výkladů těch, kteří je šířili dál. Nechtíc se tak stala věštkyní, která dala lidem do rukou mocnou zbraň manipulovat s tím, co ve skutečnosti sama pronesla. Lze tedy jen těžko rozsoudit pravdivost proroctví, která stojí za jejím jménem a slávou.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.