Nostradamus předpověděl, kdo rozpoutá nejhorší válečný konflikt. Uvedl datum, kdy by k němu mělo dojít

Válka - Ilustrační snímek
Válka – Ilustrační snímek
Foto: Pixabay
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 20. 5. 2021

Šestnácté století bylo dobou významných osobností, jejichž jména a konání překonala několik dalších století a ani poté neupadla v zapomnění. Rozsáhlými proroctvími a vidinami daleké budoucnosti vešel ve známost francouzský lékař, astrolog a mystik Michel Nostradamus, který byl potomkem velkých proroků z minulosti. Ve svých věštbách údajně předpověděl i nástup další světové války, kdy vojenský konflikt vypukne kvůli náboženským nesrovnalostem a bude mít za následek ztrátu mnoha lidských životů. Ale i jeho vidina budoucnosti se může změnit, když podle něj dojde k zásadní změně ve společnosti.

Ať už jsou proroctví francouzského mystika pro mnohé snůškou nepravděpodobných hloupostí, někteří v nich naopak vidí varování a považují je za neskutečně přesné a pravdivé. Každý může ve slovech věštce Michela Nostradama najít řadu různých věcí, ale jeho předpovědi už se mnohokrát naplnily. Těžko se chápe, že muž, který žil před více než pěti sty let, dokázal předpovídat tak daleko do budoucnosti a popsat ve svých verších události, které se později skutečně staly.

Jeho proroctví se týkala také konfliktu, který rozpoutá, i po hrůzách, které lidstvo zažilo v minulosti, třetí světovou válku. Předchozí dvě započaly v době, kdy se Saturn – který symbolizuje povinnost, pořádek a právo dostal do kolize s planetkou, jež má sklon k transformaci, násilným převratům a dokonce vzniku vážných politických konfliktů a válek. K dalšímu takovému střetu má podle jeho předpovědí dojít 24. června 2028, jak uvádí kniha Nostradamus – Příchod Apokalypsy od Kurta Allgeiera.

Francouzský prorok však nevidí největší hrozbu v zemi, která patří mezi světové velmoci – Rusko. Dobře věděl, že nebezpečí celosvětového ozbrojeného konfliktu ze strany nynější Ruské federace nehrozí. Za původce rozpoutání třetí světové války považoval radikální islamisty a náboženské rozpory. Povede je k tomu údajně představa záchrany světa před hrozbou bezbožnosti a nastavení čistě materialistického způsobu života. Michel Nostradamus popsal válku, která bude trvat dlouhých 27 let a povede ke ztrátě obrovského počtu lidských životů.

Prorok Nostradamus tvořil složitá čtyřverší, která v sobě nesla a nesou poselství do dalších století a jeho slova jsou předmětem mnoha různých výkladů. Jeden z nich publikovaný novinářem, spisovatelem a expertem na francouzského mystika Kurtem Allgeierem (92) představuje následující interpretaci.

Malý národ povstane a vypudí všechny, kteří zachovávají zákony. Vypadá to tak, že orientální národy oslabí říše, sám Bůh vypustí satana z jeho pekelného vězení a na svět přijdou Gog s Magogem (dva národy, které během posledního soudu usilují o zkázu, pozn. red.). Postarají se o takové rozštěpení církve, že rudí ani bílí – obojí zaslepení a neschopní akce – nebudou vědět, co mají učinit. Poté dojde k pronásledování církve, jaké nikdy předtím nebylo. Mezitím vypukne tak velká epidemie, že ze tří dílů světa více než dva zaniknou. Rozměry katastrofy budou takové, že nepůjde určit, kde se nacházela pole a kde domy. V ulicích poroste tráva sahající do výšky kolen, předpovídá v předmluvě druhé části vydaných centurií, které vyšly už tři roky po vydání první části prorockého díla.

Německý novinář zmiňuje také báseň 72, století 8: Třetí antikrist brzy přepadne hned tři země. Jeho válka potrvá 27 krvavých let. Kdo nepůjde s ním, bude usmrcen, zajat nebo uvržen do vyhnanství. Krev lidských těl zabarví vodu do ruda, na zemi se snese krupobití.

Věštby slavného mystika však nepředpovídají v těchto slovech zánik lidstva, protože jeho proroctví pokrývala období až do roku 3797. Podobně jaké Sibyla Kumana varuje před ničivou mocí, nerovnováhou a nejhoršími lidskými vlastnostmi, které rozdělují společnost, přináší násilí a podle něj jsou právě ony největším nepřítelem lidstva. Ale stejně jako ho mohou lidé zničit, mají ve svých rukou zároveň moc ho zachránit.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.