věštby

Pokud se zmíní slovo proroctví, hodně lidem se vybaví několik jmen historie, která jsou v tomto ohledu považována za významná. Mezi nimi nelze opomenout francouzského lékaře, jasnovidce a vyznavače okultních věd Michela Nostradama, který zůstává dodnes mysteriózní osobností z dob 16. století. Jeho věštby přesahují údajně celá staletí, ale je třeba myslet na to, že věštby proroka prošly řadou interpretací a pravdou je, že lidé v nich mohou nalézat různá vysvětlení.

Šestnácté století bylo dobou významných osobností, jejichž jména a konání překonala několik dalších století a ani poté neupadla v zapomnění. Rozsáhlými proroctvími a vidinami daleké budoucnosti vešel ve známost francouzský lékař, astrolog a mystik Michel Nostradamus, který byl potomkem velkých proroků z minulosti. Ve svých věštbách údajně předpověděl i nástup další světové války, kdy vojenský konflikt vypukne kvůli náboženským nesrovnalostem a bude mít za následek ztrátu mnoha lidských životů. Ale i jeho vidina budoucnosti se může změnit, když podle něj dojde k zásadní změně ve společnosti.

Někteří lidé se rodí s výjimečným darem, který však může být do jisté míry i prokletím. V souvislosti s jasnovideckými schopnostmi je z historie zmiňována moudrá a krásná královna Sibyla Kumana, která okouzlila i samotného izraelského krále Šalamouna. Její věštby popisují mimo jiné i konkrétní léta, která měla být a také ve skutečnosti byla roky hrůzy a velkého utrpení, kdy se zapisovaly tragické události do dějin lidstva.

Muž, který mnohé děsil, ale zároveň o něm nedokázali přestat mluvit. Hlavním důvodem toho, proč Edgar Cayce (†67) lidi tak zajímal, byly především jeho jasnovidecké a léčitelské schopnosti. Nemělo racionální vysvětlení, jak dokázal přezdívaný americký Nostradamus předpovídat s tak děsivou přesností události, které se zapsaly do dějin.

Byl velikánem své doby. Francouzský prorok a lékař Michel de Nostredame přinášel v 16. století prostřednictvím svých věšteb mnohá poselství pro budoucí staletí. V lidech probouzel zájem, ale dokázal také děsit, protože jeho jasnovidecký »dar« nikdo nedokázal racionálně vysvětlit. Některé události už se odehrály a mystik Nostradamus o nich ještě předtím údajně promluvil ve svých proroctvích.

Někteří lidé se rodí s darem, který dalece přesahuje lidské chápání. Jedním z takových byl i Edgar Cayce (†67), který prostřednictvím svých jasnovideckých schopností předpověděl mnohé události světové historie, proslul přímo zázračným léčitelským nadáním a popsal dokonce některé změny na planetě Zemi, které představovaly záhadu i pro samotné vědce. Pro své vize však potřeboval jednu zásadní věc, která v něm probouzela mimořádné schopnosti.

  • Předchozí
  • 1
  • Další