Věštkyně varovala před událostmi, které otřásly dějinami. Kritická léta zasáhla i Česko

Ilustrační snímek - povodeň
Ilustrační snímek – povodeň
Foto: Pixabay
Klára Zaňková | Redaktorka
klara.zankova@zivotvcesku.cz
Publikováno: 2. 2. 2021

Někteří lidé se rodí s výjimečným darem, který však může být do jisté míry i prokletím. V souvislosti s jasnovideckými schopnostmi je z historie zmiňována moudrá a krásná královna Sibyla Kumana, která okouzlila i samotného izraelského krále Šalamouna. Její věštby popisují mimo jiné i konkrétní léta, která měla být a také ve skutečnosti byla roky hrůzy a velkého utrpení, kdy se zapisovaly tragické události do dějin lidstva.

Téměř před 3 tisíci let žila na území Sáby v Arábii žena, která svým kouzlem, šarmem a mocí poutala velkou pozornost a neodolal jí ani sám král Šalamoun proslavený moudrostí a zbožností, za jehož vlády izraelské království rozkvétalo.

Sibyla Kumana je považována za královnu s věšteckými schopnostmi a kromě mnohých jiných událostí z minulosti popsala prostřednictvím svých vidění několik kritických let, které měly těžce zasáhnout život na Zemi. Konkrétně šlo o roky 1914, 1917, 1938 a 1954, jak uvádí kniha Sibyla: Legendy a věštby.

Rok 1914


Dne 28. června 1914 došlo k Sarajevskému atentátu na Františka Ferdinanda d'Este, který byl následníkem rakousko-uherského trůnu. Pouhý měsíc nato propukl globální válečný konflikt, který zasáhl Evropu, Asii i Afriku. Právě atentát na arcivévodu je považován za jednu z příčin, které vedly k první světové válce. Ta trvala až do 11. listopadu 1918.

Rok 1917


6. prosince 1917 došlo k Halifaxskému výbuchu v kanadském přístavu Halifax, kdy lidskou chybou došlo k masivní explozi nejadernou výbušninou. Ta vznikla kvůli srážce dvou lodí – francouzské Mont Blanc a norské Imo. Tragickou událost zažilo i Česko, kdy 25. května téhož roku došlo k sérii výbuchů v plzeňských továrnách Škodových závodů. Nejsilnější byl před třetí hodinou odpolední, kdy explodovalo skladiště trhavin – události se říká také Bolevecká katastrofa.

Rok 1938


V roce 1938 probíhal jeden z nejkrvavějších konfliktů 20. století – Španělská občanská válka. 4. února se stal vrchním velitelem ozbrojených sil Německa Adolf Hitler a v září společně s vůdčími osobnostmi nejmocnějších zemí – za Británii to byl Neville Chamberlain, za Itálii Benito Mussollini a za Francii Édouard Daladier, došel na mnichovské konferenci k závěru, že československé pohraničí bude postoupeno Německu.

Rok 1954


Na začátku července 1954 způsobily přívalové deště povodeň na povodí Vltavy. Velká část města Písek byla zaplavena stoletou vodou. Spojené státy několik měsíců předtím, 1. března provedli plánovaný tajný test termonukleární zbraně pod krycím názvem Castle Bravo. Bomba Castle Bravo byla zhruba tisíckrát silnější nežli atomová bomba shozená na Hirošimu.


Katastrofy a tragédie měly podle Sibyly dosáhnout v těchto letech obrovských rozměrů a lidé měli být trestání a zabíjeni za svou pravdu. Měly přijít války, které ohrozily existenci lidstva a nejhorší konflikty vznikající z touhy po moci a nadvládě, jak uvádí kniha o tajemné královně s darem vize budoucnosti.

Slavná věštkyně v mnohých svých proroctvích apelovala na lidstvo, aby se semknulo, vrátilo se ke zdravým hodnotám a přestalo hledat řešení problémů ve válkách, které by mohly mít nakonec opravdu fatální následky.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.