Vize Sibyly: Pro lidstvo bude 21. století bodem zlomu. Evropa už nebude nadřazená

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay.com
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 8. 11. 2020

Královna ze Sáby patřila k mystickým osobnostem dějin opředených záhadami a tajemstvím. Její údajný dar předpovídat věci budoucí vyvolával strach a obavy, ale zároveň působila na lidi jako přitažlivý magnet. Ve svých vizích odhalila i události, které vypovídají o tom, co se stane v Evropě ve 21. století.

Krásná, ale také děsivá. Tak knihy popisují tajemnou Sibylu Kumanu, která okouzlila zjevným šarmem a schopnostmi také izraelského krále Šalamouna, proslulého svou moudrostí. V prorockých vizích údajně nahlížela do daleké budoucnosti a její věštby sahají dokonce až do současnosti. Co předpověděla Evropě ve 21. století, které bude trvat podle gregoriánského kalendáře až do roku 2100?

Žádné rozdíly mezi lidmi

Pro lidstvo bude 21. století bodem zlomu. Kontinenty Afrika a Asie získají rovnocennou pozici a Evropa už nebude nadřazená. Evropané by měli dojít k tomu, že síla a moc nejsou cestou k úspěchu a dokážou ustoupit ze svých poměrně vysokých standardů. Hlavním smyslem lidstva se stane mír a snášenlivost vůči všem ostatním – lidé budou zcela rovnocenní bez rozdílu, jak uvádí kniha Sibyla: Legendy a věštby.

Konec chamtivosti

Sibyla Kumana viděla jako jednu z nejhorších lidských vlastností chamtivost, která historicky napáchala velké množství zla a odrážela se v krutých bitvách a touze po moci. Lidé pochopí, že sobeckost neplodí nic dobrého. Naopak soudržnost a pochopení dokážou změnit negativní náhled na svět. Nebudeme v něm vidět jen tu stinnou stránku, ale dojdeme prozření, co všechno krásné kolem jsme opomíjeli. Slavná věštkyně ve svém proroctví poukazuje na to, že člověk dojde k poznání dosud nepoznaného a překážkou si je pouze on sám.

Překonání těžkých ran

Podle proroctví královny ze Sáby Evropa zažije velmi těžké chvíle především kvůli šíření hrozných nemocí, hladu a živelných pohrom. Během pouhých pár měsíců podlehnou vlnám onemocnění až miliony lidí. Postrachem pro lidstvo se stanou přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení a výbuchy sopek. Ty budou budit větší strach než války a konflikty. Nakonec to lidé pochopí a překonají pocit nadvlády a moci nad přírodou, která vládne neporazitelnou silou, jak se píše v knize Sibyliných proroctví a věšteb.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.