Válku rozpoutá třetí antikrist. Prorok Nostradamus varoval před velkým konfliktem a zmínil roli Ruska

Rusko - Ukrajina - konflikt - Ilustrační snímek
Rusko – Ukrajina – konflikt – Ilustrační snímek
Foto: Profimedia
Josef Šťastna | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 30. 1. 2022

Legendární prorok a francouzský lékař Michele de Nostredame, zvaný Nostradamus, zůstává záhadnou postavou 16. století. Někteří vykladači jeho komplikovaných čtyřverší jsou přesvědčení, že mystik dokázal předpovědět také začátek třetí světové války. Ozbrojený konflikt má začít malý národ kvůli nějaké malichernosti. Další interpretace zase počítá se svárem mocností. Podle vykladačů Nostradamova odkazu se zásadní rolí Ruska ale francouzský prorok nepočítal.

Michele de Nostredame se narodil roku 1503 do židovské rodiny, která později konvertovala ke křesťanství. Již za života byl uznáván jako lékař a astrolog. Sám věřil že z pohybu planet a hvězd lze vyčíst věci budoucí.

Senzaci v tehdejší společnosti způsobilo první vydání jeho proroctví v roce 1555. Část lidí jim bezmezně věřila, další se pošklebovali, že autor použil chybné výpočty a část díla opsal od svých předchůdců. Nostradamovo dílo si i přes částečné odsouzení získalo značnou popularitu.

Problémem je, že jeho komplikovaná čtyřverší pracují s náznaky a metaforami, konkrétní obsah jim dávali až vykladači, kteří chtěli najít důkaz, že některé historické události Nostradamus skutečně předpověděl. Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels (1897 - 1945) například věřil, že francouzský prorok předpověděl vítězství Německa ve světovém konfliktu. Po roce 2001 zase někteří vykladači tvrdili, že Nostradamus určitě předpověděl teroristický útok z 11. září na Spojené státy americké.

Mnoho lidí je fascinováno zejména úvahou, zda lékař a astrolog dokázal předpovědět také začátek třetí světové války.

»Antikrist zničí velmi brzy celou trojici. Jeho válka potrvá sedmadvacet let. Nevěřící jsou mrtví, zajati, vyhoštěni. S krví, lidskými těly, vodou a rudým deštěm pokrývajícím Zemi.«

Právě tyto verše mají odkazovat na začátek velkého válečného konfliktu. Nostradamus údajně předpověděl nástup Napoleona Bonaparte 1769 - 1821 i mocenské vzedmutí Adolfa Hitlera (1889 - 1945). Tito dva uzurpátoři jsou považován za dvě šelmy, dvě hlavy bestie, dva zástupce ďábla na zemi. Třetí antikrist má teprve přijít. Objevovaly se spekulace, zda třetím antikristem je myšlen vůdce Islámského státu, Donald Trump (75) či Vladimir Putin (69). Tak barvité a bizarní jsou snahy o interpretaci Nostradamových slov.

Opět se různí výklady, kdo třetí velký válečný konflikt začne. "Malý národ povstane a vypudí všechny, kteří zachovávají zákony. Vypadá to tak, že orientální národy oslabí říše, sám Bůh vypustí satana z jeho pekelného vězení a na svět přijdou Gog s Magogem (dva národy, které během posledního soudu usilují o zkázu, pozn. red.). Postarají se o takové rozštěpení církve, že rudí ani bílí – obojí zaslepení a neschopní akce – nebudou vědět, co mají učinit. Poté dojde k pronásledování církve, jaké nikdy předtím nebylo. Mezitím vypukne tak velká epidemie, že ze tří dílů světa více než dva zaniknou. Rozměry katastrofy budou takové, že nepůjde určit, kde se nacházela pole a kde domy. V ulicích poroste tráva sahající do výšky kolen," tak Nostradama interpretuje německý theolog a astrolog Kurt Allgeier v knize Nostradamus: Příchod apokalypsy. Německý mystik byl přesvědčen, že konflikt začne malý národ kvůli nějaké malicherné zámince. K vypuknutí války má dojít 24. června 2028.

Další vykladači počítají s tím, že válka začne svárem tří světových mocností. Jedou z mocností má být Rusko, které ale nemá být agresorem, ale právě tím, kdo bude ve sváru mocností obelhán a podveden.

»Dohoda a mír budou všude porušeny. Přátelství poskvrněná svárem. Probudila se nenávist. Všechna víra je narušena stejně jako naděje.«

Tak má znít další výklad, který má dokázat, že Nostradamus s propuknutím globálního konfliktu počítal. Další vykladači tvrdí, že konflikt začne v oblasti francouzského města Marseille a budou ho mít na svědomí náboženské menšiny.

Sebraná proroctví francouzského mystika jsou pro mnohé snůškou hloupostí a ezoterických nesmyslů, další v nich ale vidí varování pro lidstvo, aby se vrátilo na cestu míru a tolerance, jinak hrozí konflikt, který může být globální a poslední.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.