Zvýšení důchodů o 300 korun může prohloubit státní dluh. Digitální daň to nepokryje, upozorňuje ekonom

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay
Klára Zaňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 30. 7. 2021

Zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec valorizace je tématem, které rozděluje politickou scénu. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (39) prosazuje, aby se penzistům přidalo, její návrh však naráží hned na několik problémů. Podle renomovaného ekonoma Lukáše Kovandy jde o něco, co lze považovat za nesystémové. "Otázkou zůstává, jestli se opět prohloubí zadlužení české ekonomiky a českých veřejných rozpočtů, nebo se najdou zdroje jinde. Řešením by byla důchodová reforma, ale vládní činitelé nemají politickou vůli a odvahu, aby ji provedli," řekl pro ŽivotvČesku.cz.

Podle opozice není vhodná doba na to, aby se důchodcům zvyšovala finanční podpora státu. V příštím roce by měla být zákonná valorizace nižší a podle některých politiků jde v souvislosti s návrhem zvýšení o gesto, které bude tento fakt jistým způsobem kompenzovat. Vznikají však obavy z prohloubení státního dluhu.

"Návrh reálný určitě je. Nicméně otázkou zůstává, jak bude zajištěno samotné financování. Jestli se opět prohloubí zadlužení české ekonomiky a českých veřejných rozpočtů, nebo se najdou zdroje jinde. Myslím si, že to bude znovu řešeno prvním způsobem, což samozřejmě není úplně systémové řešení - tím by byla důchodová reforma, ale představitelé státu nemají politickou vůli a odvahu, aby ji provedli," řekl Lukáš Kovanda pro ŽivotvČesku.cz s tím, že důchodci jsou velmi podstatnou a hlavně loajální voličskou skupinou, která na poměrně výrazné navyšování důchodů slyší.

"Není to pouze aktuální záležitost, ale o období posledních let, kdy se důchodcům zlepšuje životní úroveň – oproti době třeba před deseti lety jim rapidněji narůstají důchody. Pak jsou ochotni volit politiky, kteří je dokáží přesvědčit o tom, že právě oni se nejvíce zasazují o zvyšování starobních penzí. Nepochybně je v tom i politická motivace – jakkoli může být těžké odhalit poměr té politické a faktické. Je známo, že situace penzistů je neutěšená," vyjádřil se uznávaný ekonom pro ŽivotvČesku.cz.

"Takových socio-ekonomických skupin, které mají poměrně těžký život, je u nás více. Pak už politik ukazuje, že mu jde i o politiku, protože důchodci jsou početní a vyplatí se mu nadbíhat spíše jim než těm podobně zasaženým socio-ekonomickým skupinám. Politická motivace je nepopiratelná," řekl Lukáš Kovanda pro ŽivotvČesku.cz.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zmínila, že by se zvýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace mohlo financovat z digitální daně, což ovšem v současné době zatím není reálné.

"Digitální daň, i když už měla letos vynést miliardu korun, zatím stále není schválena. Je problematické, pokud by byla schvalována jednostranně Českou republikou. Čeká se na mezinárodní dohodu, jak budou zdaněni »online« giganti. Nicméně když zatím není, přirovnal bych to k porcování kořisti, která ještě běhá po lese. Operovat s tím, že výnos z digitální daně pokryje navýšení důchodů nad rámec valorizace, je úplně liché. I v případě, že by se nečekalo na mezinárodní dohodu, stejně by velmi pravděpodobně nepokryla výdaje, které jsou k tomu nutné. Jestliže počítáme, že navýšení je pro příští léta zhruba 10 až 11 miliard korun a digitální daň má potenciál vynést tři, čtyři možná pět miliard – jsme ani ne na polovině toho, co je potřeba. Je tedy pravděpodobné, že se bude sahat do dluhu, který zase naroste," uzavřel Lukáš Kovanda pro ŽivotvČesku.cz.

Během pátku 30. července Poslanecká sněmovna schválila návrh na zvýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace a od ledna si tak důchodci o něco přilepší.


Kdo je Lukáš Kovanda:
● Český ekonom a autor behaviorálně-ekonomických knih.
● Člen Národní ekonomické rady vlády.
● Působí jako socioekonomický analytik při Organizaci spojených národů (OSN).
● Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
● Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.