Nostradamova predikce ohledně globálního oteplování: Živá ryba Černého moře se téměř uvaří

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Pixabay
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 26. 8. 2023

Patří k nejcitovanějším osobnostem 16. století. Paradoxem je, že Michel de Nostredame, zvaný Nostradamus, byl lékařem, svět ho dodnes zná ale zejména jako proroka. Někteří vykladači jeho mnohoznačných čtyřverší, kterými popisoval budoucnost, jsou stále přesvědčeni, že dokázal předpovědět řadu změn týkajících se světa. Jednou z nich pak je globální oteplování, píše o tom americký deník New York Post.

Nadšenci zabývající se interpretací Nostradamových slov tvrdí, že z jeho veršů vyvodili začátek velkého vojenského střetu v roce 2022. A nutno podotknout, že se tento jejich výklad objevil ještě před invazí Ruska na Ukrajinu.

Iniciátorem války, kterou je možné chápat jako celosvětový konflikt, má být jistý východní král, který si bude chtít uzurpovat moc v celé Evropě. Tato událost je v Nostradamových spisech údajně uvedena hned dvakrát, ale jako obvykle - bez konkrétního data, které si musí badatelé vydedukovat sami.

Zároveň podle vykladačů nejde o izolovanou událost, ale řetězec událostí. Válce má předcházet přiblížení vesmírného tělesa k Zemi, a až se tak stane, Evropu údajně napadnou Číňané. Jenže v Nostradamově době bylo Rusko považováno za severskou mocnost, zatímco dnes ho řadíme mezi východní státy.

Problémem je, že Nostradamova komplikovaná čtyřverší pracují s náznaky či metaforami, konkrétní obsah jim dávají právě až vykladači, kteří chtějí najít důkaz, že některé historické události skutečně předpověděl. Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels (1897 - 1945) prý například věřil, že francouzský prorok předpověděl vítězství Německa ve světovém konfliktu. Po roce 2001 zase někteří vykladači spojovali jeho předpovědi s teroristickým útokem na Spojené státy americké z 11. září.

Deník New York Post přišel s několika predikcemi Nostradama, které se týkají roku 2023. Zajímavá je pak mimo jiné jeho vize o globálním oteplování a masivním úhynu ryb. »Jako slunce spálí hlava zářící moře: Živá ryba Černého moře se téměř uvaří«.

V současnosti se dá vykládat jeho proroctví za aktuální. Třeba portál Novinky.cz přinesl článek ohledně změn klimatu a celkového oteplení. Pokud jde o Nostradamovo proroctví, tak se dalo vnímat tak, že mnohým z nejčastěji konzumovaných druhů ryb by mohlo hrozit vyhynutí v přímém důsledku oteplování a změny klimatu - to by pro lidstvo představovalo mimořádně závažný problém.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.