Reklama:

SÚKL

Poslední dobou dochází mnohem častěji k výpadku některých léků. Důvodů může být hned několik, nejčastěji se jedná ale o problémy související s výrobním a dodavatelským procesem. O dalších příčinách i o tom, co dělat v případě, že člověk nesežene potřebný lék v lékárně, informovala redakci ŽivotvČesku.cz mluvčí Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nedoporučil podávání posilujících dávek očkování proti covidu dětem ve věku 12 až 15 let. Ministerstvo zdravotnictví ale v lednu posilovací dávku schválilo. Redakce ŽivotvČesku.cz k problematice oslovila také vakcinologa Romana Chlíbka, ten uvedl, že současné vakcíny stále fungují i v prostředí omikronové vlny. "Současné vakcíny chrání proti deltě i omikronu, jak u dospělých, tak u dětí," řekl Chlíbek pro ŽivotvČesku.cz.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 se pravidelně vyhodnocují na úrovni celé Evropy. Pokud se prokáží, upravují se podle nich příbalové letáky a informace o vakcínách pro zdravotníky. SÚKL pak výsledky publikuje na webu. Více nežádoucích účinků hlásí laici než zdravotníci, proti očekáváním je jich ale obecně u všech léků i vakcín hlášeno méně. "Všechny vakcíny proti covid-19 podléhají pravidelnému hodnocení bezpečnosti," potvrdila pro ŽivotvČesku.cz mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Vakcíny proti onemocnění covid-19 a jejich nežádoucí účinky jsou v gesci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Epidemie koronaviru rozdělila společnost a jedním z důvodů je právě očkování a používané očkovací preparáty – dva z nich nedoporučuje úřad z vážných důvodů mladším věkovým skupinám. "Jde o podání vektorových vakcín Vaxzevria/Janssen osobám mladším šedesáti let, a to v souvislosti se vznikem velmi vzácného, avšak velmi závažného, syndromu trombózy s trombocytopenií," uvedla tisková mluvčí Klára Brunclíková pro ŽivotvČesku.cz.

Odborná veřejnost dlouhodobě upozorňuje na to, že očkování je jednou z nejúčinnějších zbraní proti epidemii koronaviru. Ale lidé žijí v obavách z toho, jaké nežádoucí účinky může mít vakcína jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Hlášení dostává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který jich na začátku prosince eviduje už 9 379, řeší se také 129 úmrtí nahlášených jako důsledek podezření na reakci po vakcínách proti covidu-19. "Imunita vyvolaná samotným očkováním je troška jiná," uvedl virolog Jiří Černý (36) pro ŽivotvČesku.cz.

Očkování proti koronaviru v Česku pokračuje již jedenáctým měsícem a podíl lidí s oběma dávkami vakcíny je podle dat ministerstva zdravotnictví 57 procent. Posilující dávku pak dostalo 288 781 lidí, podíl je 2,7 procenta. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) aktualizoval data a eviduje 8 684 hlášení na nežádoucí účinky. Přibylo i podezření na úmrtí v souvislosti s vakcínami proti viru SARS-CoV-2, kterých je zaznamenáno už 122.

Epidemie koronaviru v Česku ani po více jak roce a půl neutichá. Počty nakažených se sice zdaleka nepohybují v řádech tisíců, jako tomu bylo v minulosti, ale drží se kolem několika set nových případů denně. Velký vliv na to má podle odborníků očkování proti covidu-19, kdy už je značná část populace vakcinovaná. Ale právě s očkovacími preparáty jsou spojeny i nežádoucí účinky, které zaznamenává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Epidemie koronaviru v Česku nadále pokračuje a stejně s ní také očkování - výrazně se podílí na tom, že šíření zůstává pod kontrolou. Státní ústav pro kontrolu léčiv má povinnost jakožto správní úřad podřízený ministerstvu zdravotnictví zaznamenávat kromě jiného počet hlášení na nežádoucí účinky vakcín aplikovaných proti covidu-19. Těch už je 8 304, podezření na úmrtí pak 113. "Pokud výbor Evropské agentury pro léčivé přípravky dojde k závěru, že mezi přípravkem a reakcí existuje příčinná souvislost, dochází následně k regulačním opatřením," uvedla tisková mluvčí SÚKL Klára Brunclíková pro ŽivotvČesku.cz.

Epidemie v Česku aktuálně vykazuje horší čísla, která některé odborníky zneklidňují. Jednou z cest, jak se chránit před onemocněním covid-19 je očkování, které má zabránit přinejmenším závažnému průběhu - důležité zůstává hlavně pro rizikové skupiny. V souvislosti s vakcínami jsou ale spojeny také nežádoucí účinky, které shromažďuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Aktuálně se jejich počet vyšplhal na 8161 a podezření na úmrtí narostla na 112. "Pokud to nepodceníme, tak bychom na podzim nemuseli zažívat znovu lockdown, protože se nepřeplní JIPky a nezahltí krematoria," řekl evoluční biolog Jaroslav Flegr (63) pro ŽivotvČesku.cz.

Mnozí odborníci se shodují na tom, že očkování proti koronaviru je nejdůležitějším krokem ke kolektivní imunitě a že dokáže zabránit další vlně epidemie. S vakcínami jsou ale spojeny i nežádoucí účinky. Ty spadají do gesce Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který eviduje hlášení reakcí po vakcinaci. Jejich počet se vyšplhal za poslední týden na 7095 a počet podezření na úmrtí v souvislosti s očkováním vzrostl na 94.

Od prosince loňského roku se v Česku očkuje proti covidu-19. Za účinnou ochranu je považováno očkování, které s sebou přirozeně nese i nežádoucí účinky. Ty spadají do gesce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který eviduje hlášení na reakce po vakcinaci a dále je řeší. Od minulého týdne počet případů nahlášených úřadu vzrostl z 5 933 na 6 126. Je také více podezření na úmrtí. Evidence reakcí je přitom zásadní pro další kroky. "Hlášení jsou velmi důležitá pro dokreslení bezpečnostního profilu po zaregistrování každého léčivého přípravku," uvedla mluvčí SÚKL.

V Česku přibývá očkovaných osob, s čímž je spojen také stoupající počet hlášení nežádoucích účinků vakcín proti covidu-19. Každé z nich eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který je shromažďuje a nadále řeší. Oproti minulému týdnu vzrostla hlášení z původních 5 693 celkem na 5933 a navýšil se i počet podezření na úmrtí v souvislosti s očkovacími preparáty. Podle mluvčí úřadu Kláry Brunclíkové jsou hlášení zásadní pro kompletaci informací. "Hlášení podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky je velmi důležité pro dokreslení bezpečnostního profilu po zaregistrování každého léčivého přípravku," vysvětlila pro ŽivotvČesku.cz.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) za poslední týden eviduje dva případy úmrtí, která nastala v čase po očkování proti covidu-19 a je třeba prověřit jejich případnou souvislost. Celkem je takových podezření na více než tři miliony podaných dávek 49. Tato podezření jsou odesílána do příslušné databáze a následně pečlivě hodnocena. "Stejně jako u ostatních hlášení se i v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat souvislost příčinnou," uvedla pro ŽivotvČesku.cz mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková.

Na konci prosince 2020 bylo v Česku zahájeno očkování proti koronaviru, které má být jednou z nejúčinnějších zbraní v boji s epidemií. Data ministerstva zdravotnictví ke dni 14. dubna evidují celkem 2 339 395 vykázaných očkování, kdy za třetí dubnový čtvrtek zdravotníci aplikovali celkem 60 430 dávek vakcín. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je úřadem, který shromažďuje hlášení na nežádoucí účinky preparátů proti covidu-19 a za poslední týden jich přibylo nejen několik stovek, ale také další podezření na souvislost s úmrtím.

Po roce s epidemií koronaviru v Česku vykazují čísla lidí, kteří onemocněli covidem-19 a také hospitalizovaných v nemocnici, stále vysoká čísla. V zemi i nadále pokračuje tzv. lockdown a přísná vládní opatření, ke kterým patří mimo jiné omezení volného pohybu. Velké naděje se vkládají v očkování a kromě lidí starších 70 let, zdravotníků a zaměstnanců škol se nárok na vakcínu rozšířil od 24. března na novou rizikovou skupinu pacientů s chronickým onemocněním. Státní ústav pro kontrolu léčiv je úřadem, který kromě dalšího spravuje evidenci hlášení nežádoucích účinků na vakcíny proti viru SARS-CoV-2. Počet hlášení, která jsou nutná pro spuštění tzv. farmakovigilančního signálu, se liší dle závažnosti reakce a kvality přijatých hlášení," uvedla mluvčí SÚKL pro ŽivotvČesku.cz.

V Česku dál pokračuje očkování, které bylo zahájeno 27. prosince. Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo dosud očkováno přes milion lidí, konkrétně 1 257 768 a v oběhu jsou vakcíny tří farmaceutických společností – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podmínečné používání nové vakcíny od americké firmy Johnson & Johnson, kterou následně schválila Evropská komise (EK). V souvislosti s očkovacími látkami se ale navyšuje počet hlášení nežádoucích účinků po očkování, která eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. "SÚKL přijímá a zadává do databáze NÚ všechna hlášení, která splňují minimální kritéria pro hlášení," vyjádřila se mluvčí Klára Brunclíková pro ŽivotvČesku.cz.

Od konce loňského roku probíhá v Česku očkování proti onemocnění covid-19, které je následkem viru SARS-CoV-2. Ke dni 12. března uvádí data ministerstva zdravotnictví celkem 999 395 vykázaných očkování 287 670 osob, kterým byla aplikována také druhá dávka. Někteří lidé však vakcínu považují za zdravotní riziko, které vyhodnocuje v rámci hlášení nežádoucích účinků po očkování Státní úřad pro kontrolu léčiv. Mluvčí SÚKLu Klára Brunclíková popsala pro ŽivotvČesku.cz, jak je s hlášením zdravotní reakce nakládáno a jak dlouho trvá proces vyhodnocení, který by vedl k nějakému výsledku. "Pokud dojde k nashromáždění určitého množství podobných, dobře dokumentovaných případů, je možné následně hodnotit příčinnou souvislost mezi reakcí a léčivou látkou," vyjádřila se.

Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (42) se po necelých dvou týdnech situace v Česku zlepšuje, ale zdaleka není vyhráno. Od 27. prosince probíhá očkování, kdy jsou u nás dostupné zatím vakcíny tří farmaceutických firem – mezi nimi je Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) má na starost mimo jiné shromažďovat hlášení nežádoucích účinků na očkovací látky proti covidu-19 a aktuálně eviduje i nárůst těch, která souvisí s podezřením na úmrtí.

Od konce loňského roku v Česku probíhá očkování proti covidu-19, které mnozí odborníci považují za hlavní zbraň v boji s epidemií koronaviru. Ale s vakcínou mohou být spojené některé nežádoucí účinky, které se projeví po aplikaci dávky. Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) je institucí, která taková hlášení přijímá a eviduje. Se vzrůstajícím počtem očkovaných, přichází stále více osob, které hlásí zdravotní komplikace. Nyní už počet případů překročil hranici jednoho tisíce.

  • Předchozí
  • 1
  • Další
Reklama:
Reklama: