Nepokoje, záplavy a kanibalismus: Nostradamus vyslovil děsivé proroctví pro rok 2023

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Foto: Profimedia
Alžběta Staňková | Redaktorka
[email protected]
Publikováno: 24. 3. 2023

Michel de Nostredame, francouzský lékař ze 16. století, je jednou z nejcitovanějších středověkých osobností. Věhlas mu ovšem nepřinesly jeho medicínské vědomosti, ale věštecké nadání. Podivná čtyřverší, kterými popisoval budoucnost, se ukazují dlouhodobě být až děsivě trefná. Pro rok 2023 známý jasnovidec stanovil několik předpovědí, ze kterých tuhne krev v žilách. Jejich interpretaci přinesl server History.

Nostradamovi, nejslavnějšímu věštci historie, se připisuje předpověď všeho možného, a to od nástupu Hitlera po útoky z 11. září, jeho dílo dodnes vyhledávají miliony lidí na celém světě. Jeho předpovědi, které byly publikované v knize »Les Propheties« z roku 1555, byly psány ve verších známých jako čtyřverší. Neodkazují na konkrétní roky a jejich výklad je nesporně obtížný. Přesto v nich lze podle britského populárně-naučného serveru History nalézt jistá vodítka, která mapují, jak se mohou věci v blízké budoucnosti vyvíjet.

Po ničivé pandemii koronaviru, donedávna nepředstavitelných lockdownech a stále trvající válce na Ukrajině není divu, že se ekonomiky po celém světě ocitly v neklidných vodách. Mnozí odborníci se domnívají, že prudce rostoucí inflace, ceny pohonných hmot a všeobecná hospodářská vřava se budou ještě zhoršovat. Nostradamus jim dává za pravdu.

Francouzský věštec napsal: "Pšeničný bušl stoupne tak vysoko, že člověk bude jíst svého bližního." Ačkoli je tato představa morbidní, je zřejmé, že rostoucí životní náklady mohou vést a povedou ke stále většímu zoufalství. Zmínka o kanibalismu je snad myšlena spíše jako básnický obrat než doslovný výklad, člověk si ale pochopitelně nemůže být jistý.

Vzhledem k tomu, že hladina CO2 a globální teploty nadále rostou, bude klimatická krize jistě i v roce 2023 aktuálním tématem. Zdá se, že Nostradamus v následujícím čtyřverší varuje před ještě temnějšími časy. "Po čtyřicet let nebude duha vidět. Po čtyřicet let bude vidět každý den. Vyschlá země bude stále více vyprahlá a při jejím spatření nastanou velké záplavy."

Přestože by tyto řádky mohly naznačovat řadu apokalyptických katastrof, zmínky o »vyprahlé« krajině a »velkých záplavách« velmi pravděpodobně poukazují na důsledky globálního oteplování. Záhadou je však část »čtyřicet let«, jejíž přesný výklad zatím není známý.

Mimořádné životní náklady, rostoucí hněv kvůli poškozování životního prostředí a příjmová nerovnost - to vše může podle řady názorů vyústit v občanské nepokoje. Stejně jako v mnoha jiných případech se zdá, že také tento vývoj Nostradamus zřejmě předvídal. Francouz možná narážel na rostoucí propast a nevraživost mezi společenskými třídami svými znepokojivými slovy: "Dříve či později uvidíte velké změny, strašné hrůzy a pomsty."

Tato slova mohou naznačovat vzpouru proti bohatým. Další čtyřverší tak představuje stejně hrozivou vizi nesouladu a násilí: "Trubka se otřásá velkým nesouladem. Dohoda porušena: zvedá tvář k nebi. Krvavá ústa budou plavat krví; tvář pomazaná mlékem a medem leží na zemi."

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.