nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 se pravidelně vyhodnocují na úrovni celé Evropy. Pokud se prokáží, upravují se podle nich příbalové letáky a informace o vakcínách pro zdravotníky. SÚKL pak výsledky publikuje na webu. Více nežádoucích účinků hlásí laici než zdravotníci, proti očekáváním je jich ale obecně u všech léků i vakcín hlášeno méně. "Všechny vakcíny proti covid-19 podléhají pravidelnému hodnocení bezpečnosti," potvrdila pro ŽivotvČesku.cz mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Ve středu přibylo v Česku 7377 potvrzených případů koronaviru. Je to nejméně tento týden, ale o 1200 více než minulou středu. Denní nárůsty nakažených se tak v mezitýdenním srovnání zvyšují tři dny v řadě. Zdravotníci ve středu aplikovali téměř 90.000 dávek vakcíny proti covidu, nejvíce od 17. prosince. Evidenci nežádoucích účinků po vakcinaci má pak v gesci Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který už shromáždil 10 727 hlášení a řeší již 148 podezření na úmrtí. Ohledně bezpečnosti vakcín pro ŽivotvČesku.cz promluvila mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.

Od 27. prosince loňského roku se v Česku očkuje proti koronaviru, dosud ministerstvo zdravotnictví eviduje 15 232 713 aplikovaných dávek vakcín. Právě s nimi ale souvisí také 9 379 hlášení nežádoucích účinků, ve 129 případech v souvislosti s podezřením na úmrtí. "Celý systém hlášení slouží k tomu, aby se na základě nejen kvalitativních údajů z každého hlášení, ale hlavně na statistickém zhodnocení velkého množství obdobných případů mohla určovat pravděpodobná kauzalita," uvedla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková pro ŽivotvČesku.cz.

Vakcíny proti onemocnění covid-19 a jejich nežádoucí účinky jsou v gesci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Epidemie koronaviru rozdělila společnost a jedním z důvodů je právě očkování a používané očkovací preparáty – dva z nich nedoporučuje úřad z vážných důvodů mladším věkovým skupinám. "Jde o podání vektorových vakcín Vaxzevria/Janssen osobám mladším šedesáti let, a to v souvislosti se vznikem velmi vzácného, avšak velmi závažného, syndromu trombózy s trombocytopenií," uvedla tisková mluvčí Klára Brunclíková pro ŽivotvČesku.cz.

Očkování proti koronaviru v Česku pokračuje již jedenáctým měsícem a podíl lidí s oběma dávkami vakcíny je podle dat ministerstva zdravotnictví 57 procent. Posilující dávku pak dostalo 288 781 lidí, podíl je 2,7 procenta. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) aktualizoval data a eviduje 8 684 hlášení na nežádoucí účinky. Přibylo i podezření na úmrtí v souvislosti s vakcínami proti viru SARS-CoV-2, kterých je zaznamenáno už 122.

Epidemie koronaviru v Česku ani po více jak roce a půl neutichá. Počty nakažených se sice zdaleka nepohybují v řádech tisíců, jako tomu bylo v minulosti, ale drží se kolem několika set nových případů denně. Velký vliv na to má podle odborníků očkování proti covidu-19, kdy už je značná část populace vakcinovaná. Ale právě s očkovacími preparáty jsou spojeny i nežádoucí účinky, které zaznamenává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Epidemie koronaviru v Česku nadále pokračuje a stejně s ní také očkování - výrazně se podílí na tom, že šíření zůstává pod kontrolou. Státní ústav pro kontrolu léčiv má povinnost jakožto správní úřad podřízený ministerstvu zdravotnictví zaznamenávat kromě jiného počet hlášení na nežádoucí účinky vakcín aplikovaných proti covidu-19. Těch už je 8 304, podezření na úmrtí pak 113. "Pokud výbor Evropské agentury pro léčivé přípravky dojde k závěru, že mezi přípravkem a reakcí existuje příčinná souvislost, dochází následně k regulačním opatřením," uvedla tisková mluvčí SÚKL Klára Brunclíková pro ŽivotvČesku.cz.

Epidemie v Česku aktuálně vykazuje horší čísla, která některé odborníky zneklidňují. Jednou z cest, jak se chránit před onemocněním covid-19 je očkování, které má zabránit přinejmenším závažnému průběhu - důležité zůstává hlavně pro rizikové skupiny. V souvislosti s vakcínami jsou ale spojeny také nežádoucí účinky, které shromažďuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Aktuálně se jejich počet vyšplhal na 8161 a podezření na úmrtí narostla na 112. "Pokud to nepodceníme, tak bychom na podzim nemuseli zažívat znovu lockdown, protože se nepřeplní JIPky a nezahltí krematoria," řekl evoluční biolog Jaroslav Flegr (63) pro ŽivotvČesku.cz.

Mnozí odborníci se shodují na tom, že očkování proti koronaviru je nejdůležitějším krokem ke kolektivní imunitě a že dokáže zabránit další vlně epidemie. S vakcínami jsou ale spojeny i nežádoucí účinky. Ty spadají do gesce Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který eviduje hlášení reakcí po vakcinaci. Jejich počet se vyšplhal za poslední týden na 7095 a počet podezření na úmrtí v souvislosti s očkováním vzrostl na 94.

Epidemii v Česku má podle odborníků i vlády dostat pod kontrolu očkování, které mnozí považují za hlavní nástroj pro boj s koronavirem. Ale vakcíny mohou mít jako každý jiný lék nežádoucí účinky, které shromažďuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Týdně aktualizuje informace o tom, kolik lidí nahlásilo reakce na podání vakcín a jaké zdravotní obtíže někteří očkovaní zaznamenali.

S každým očkováním jsou spojeny nežádoucí účinky a nejinak tomu je v případě vakcín proti koronaviru. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) shromažďuje hlášení týkající se reakcí po očkování, které lidé zaznamenávají po aplikaci jedné z dávek očkovacích preparátů. Pokud k nějakým projevům dojde, první kroky by měly směřovat k praktickému lékaři. "S ním se lze domluvit, zda je potřeba nežádoucí účinek hlásit a zda hlášení učiní lékař nebo sám pacient," sdělila tisková mluvčí SÚKL pro ŽivotvČesku.cz.

Od prosince loňského roku se v Česku očkuje proti covidu-19. Za účinnou ochranu je považováno očkování, které s sebou přirozeně nese i nežádoucí účinky. Ty spadají do gesce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který eviduje hlášení na reakce po vakcinaci a dále je řeší. Od minulého týdne počet případů nahlášených úřadu vzrostl z 5 933 na 6 126. Je také více podezření na úmrtí. Evidence reakcí je přitom zásadní pro další kroky. "Hlášení jsou velmi důležitá pro dokreslení bezpečnostního profilu po zaregistrování každého léčivého přípravku," uvedla mluvčí SÚKL.

V Česku přibývá očkovaných osob, s čímž je spojen také stoupající počet hlášení nežádoucích účinků vakcín proti covidu-19. Každé z nich eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který je shromažďuje a nadále řeší. Oproti minulému týdnu vzrostla hlášení z původních 5 693 celkem na 5933 a navýšil se i počet podezření na úmrtí v souvislosti s očkovacími preparáty. Podle mluvčí úřadu Kláry Brunclíkové jsou hlášení zásadní pro kompletaci informací. "Hlášení podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky je velmi důležité pro dokreslení bezpečnostního profilu po zaregistrování každého léčivého přípravku," vysvětlila pro ŽivotvČesku.cz.

Očkování proti covidu-19 v Česku běží už téměř půl roku a epidemická situace se za tu dobu výrazně zlepšila. Podle mnohých odborníků má svůj podíl na příznivém vývoji právě vakcinace, se kterou jsou však spojeny také nežádoucí účinky. Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) eviduje už celkem 5 693 hlášení reakcí po dávce očkovací látky. "Počet hlášení, která jsou nutná pro spuštění signálu, se liší dle závažnosti reakce a kvality přijatých hlášení," řekla mluvčí SÚKL pro ŽivotvČesku.cz.

Epidemická situace začíná nabírat příznivý obrat a podíl na tom podle odborníků nese také očkování proti covidu-19, které bylo v Česku zahájeno 27. prosince loňského roku. S ním ale souvisejí nežádoucí účinky, které lidé hlásí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako reakce na vakcíny. Úřad je eviduje a řeší stejně jako podezření na úmrtí, kterých za poslední týden přibylo 8.

Na konci prosince 2020 bylo v Česku zahájeno očkování proti koronaviru, které má být jednou z nejúčinnějších zbraní v boji s epidemií. Data ministerstva zdravotnictví ke dni 14. dubna evidují celkem 2 339 395 vykázaných očkování, kdy za třetí dubnový čtvrtek zdravotníci aplikovali celkem 60 430 dávek vakcín. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je úřadem, který shromažďuje hlášení na nežádoucí účinky preparátů proti covidu-19 a za poslední týden jich přibylo nejen několik stovek, ale také další podezření na souvislost s úmrtím.

Očkování v Česku proti koronaviru probíhá už necelé čtyři měsíce a ke čtvrtku 8. dubna je podle dat ministerstva vnitra vykázáno 1 950 935 očkování. Potvrzených případů s onemocněním covid-19 je celkem 1 574 868. V souvislosti s podávanými vakcínami se hromadí také hlášení nežádoucích účinků, které zaznamenává Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). Po týdnu jejich počet opět narostl a přibylo také dalších 5 podezření na úmrtí.

Měsíc březen je nejtragičtějším v počtu úmrtí spojených s onemocněním covid-19. Nárok na očkování, které má být účinnou zbraní v boji s koronavirem, ale vzniká pouze jasně specifikovaným rizikovým skupinám. V souvislosti s vakcínami lidé podávají hlášení nežádoucích účinku na Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), který je eviduje a dále řeší. Za týden jejich počet opět vzrostl a s nimi i podezření na příčinu úmrtí. Očkování v Česku je k poslednímu březnovému dni vykázáno 1 751 325, z toho 45 636 lidí bylo naočkováno 31. března. Uvádí to data ministerstva zdravotnictví. "Existují minimální kritéria pro přijetí hlášení," uvedla mluvčí SÚKL pro ŽivotvČesku.cz

Po roce s epidemií koronaviru v Česku vykazují čísla lidí, kteří onemocněli covidem-19 a také hospitalizovaných v nemocnici, stále vysoká čísla. V zemi i nadále pokračuje tzv. lockdown a přísná vládní opatření, ke kterým patří mimo jiné omezení volného pohybu. Velké naděje se vkládají v očkování a kromě lidí starších 70 let, zdravotníků a zaměstnanců škol se nárok na vakcínu rozšířil od 24. března na novou rizikovou skupinu pacientů s chronickým onemocněním. Státní ústav pro kontrolu léčiv je úřadem, který kromě dalšího spravuje evidenci hlášení nežádoucích účinků na vakcíny proti viru SARS-CoV-2. Počet hlášení, která jsou nutná pro spuštění tzv. farmakovigilančního signálu, se liší dle závažnosti reakce a kvality přijatých hlášení," uvedla mluvčí SÚKL pro ŽivotvČesku.cz.

V Česku dál pokračuje očkování, které bylo zahájeno 27. prosince. Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo dosud očkováno přes milion lidí, konkrétně 1 257 768 a v oběhu jsou vakcíny tří farmaceutických společností – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podmínečné používání nové vakcíny od americké firmy Johnson & Johnson, kterou následně schválila Evropská komise (EK). V souvislosti s očkovacími látkami se ale navyšuje počet hlášení nežádoucích účinků po očkování, která eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. "SÚKL přijímá a zadává do databáze NÚ všechna hlášení, která splňují minimální kritéria pro hlášení," vyjádřila se mluvčí Klára Brunclíková pro ŽivotvČesku.cz.

Od konce loňského roku probíhá v Česku očkování proti onemocnění covid-19, které je následkem viru SARS-CoV-2. Ke dni 12. března uvádí data ministerstva zdravotnictví celkem 999 395 vykázaných očkování 287 670 osob, kterým byla aplikována také druhá dávka. Někteří lidé však vakcínu považují za zdravotní riziko, které vyhodnocuje v rámci hlášení nežádoucích účinků po očkování Státní úřad pro kontrolu léčiv. Mluvčí SÚKLu Klára Brunclíková popsala pro ŽivotvČesku.cz, jak je s hlášením zdravotní reakce nakládáno a jak dlouho trvá proces vyhodnocení, který by vedl k nějakému výsledku. "Pokud dojde k nashromáždění určitého množství podobných, dobře dokumentovaných případů, je možné následně hodnotit příčinnou souvislost mezi reakcí a léčivou látkou," vyjádřila se.