Pro lidstvo bude 21. století bodem zlomu. Co se bude dít v Evropě, nastínila ve svých vizích slavná Sibyla

Astro - Ilustrační snímek
Astro – Ilustrační snímek
Foto: Pixabay
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 10. 9. 2022

Jednoznačně patřila k mystickým osobnostem dějin, které patrně navždy budou opředeny záhadami a tajemstvími. Řeč je o královně ze Sáby, jejíž údajný dar předpovídat věci budoucí vyvolával strach a obavy, ale zároveň působil na lidi jako přitažlivý magnet. Ve svých vizích lépe známá jako Sibyla Kumana odhalila i události, které vypovídají o tom, co se stane v Evropě ve 21. století. Alespoň to tvrdí volně dostupná kniha s názvem »Sibyla: Legendy a věštby«. Redakce ŽivotvČesku.cz oslovila přední českou psycholožku Radanu Rovenu Štěpánkovou s dotazem, čím to je, že lidé se snaží najít odpovědi v různých proroctvích.

Podle knih byla krásná, ale zároveň byla něčím děsivá. Taková prý byla Sibyla Kumana, která okouzlila zjevným šarmem a schopnostmi také izraelského krále Šalamouna, proslulého svou moudrostí.

Knihy uvádí, že ve svých vizích nahlížela do daleké budoucnosti a její věštby sahají dokonce až do současnosti. Co předpověděla Evropě ve 21. století, které bude trvat podle gregoriánského kalendáře až do roku 2100?

Pro lidstvo bude 21. století bodem zlomu

  • Kontinenty Afrika a Asie získají rovnocennou pozici a Evropa už nebude nadřazená. Evropané by měli dojít k tomu, že síla a moc nejsou cestou k úspěchu a dokážou ustoupit ze svých poměrně vysokých standardů. Hlavním smyslem lidstva se stane mír a snášenlivost vůči všem ostatním – lidé budou zcela rovnocenní bez rozdílu, jak uvádí kniha Sibyla: Legendy a věštby.

Chamtivost

Sibyla Kumana viděla jako jednu z nejhorších lidských vlastností chamtivost. Právě tato vlastnost historicky napáchala velké množství zla a odrážela se v krutých bitvách a touze po moci.

  • Lidé pochopí, že sobeckost neplodí nic dobrého. Naopak soudržnost a pochopení dokážou změnit negativní náhled na svět. Nebudeme v něm vidět jen tu stinnou stránku, ale dojdeme prozření, co všechno krásné kolem jsme opomíjeli.

Slavná věštkyně ve svém proroctví poukazuje na to, že člověk dojde k poznání dosud nepoznaného a překážkou si je pouze on sám.

Evropa

Podle proroctví královny ze Sáby Evropa zažije velmi těžké chvíle především kvůli šíření hrozných nemocí, hladu a živelných pohrom.

  • Během pouhých pár měsíců podlehnou vlnám onemocnění až miliony lidí. Postrachem pro lidstvo se stanou přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení a výbuchy sopek. Ty budou budit větší strach než války a konflikty. Nakonec to lidé pochopí a překonají pocit nadvlády a moci nad přírodou, která vládne neporazitelnou silou, jak se píše v knize Sibyliných proroctví a věšteb.

Proč se lidé odpradávna upínají k vizím, věštbám a proroctvím, nastínila zkušená psycholožka. "Jedna věc je to, že když se něco z nich obecně potvrdí, a teď se bavíme o věštbách, proroctvích, vizích a podobně, tak je tam určitá forma tajemna - ohledně času, prostoru a informací. A dále tam lidé mnohdy hledají naději podle svého nastavení, zda bude budoucnost špatná, případně lepší, tedy jde o touhu znát věci do budoucna," vysvětlila pro ŽivotvČesku.cz Radana Rovena Štěpánková.

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.