Reklama:

epidemiolog

Epidemie v Česku vykazuje nižší čísla a odborníci z řad epidemiologů či imunologů zmiňují význam očkování a takzvané kolektivní imunity. Ta je zásadní pro eliminaci šíření viru v populaci a snížení počtu nakažených s dramatickým průběhem onemocnění. Uznávaný epidemiolog Rastislav Maďar (48) je přesvědčen, že nárůst incidence na podzim přijde, ale k zavedení lockdownu by mohla vést jediná věc. "Byl by to nástup nové varianty schopné vyhnout se protilátkám po očkování a po prodělání nemoci covid-19. Vzniku nových mutací brání vysoká proočkovanost, takže způsob, jak tomu zabránit, je jasný," vyjádřil se pro ŽivotvČesku.cz.

Epidemie koronaviru v Česku stále pokračuje, což dokazují i počty nakažených, které potvrdily laboratoře v posledních dnech. V souvislosti s ní se řeší také fakt, jak rychle se dokáže člověk nakazit od infikované osoby, se kterou přišel do kontaktu nebo to, kdy je nakažený nejvíce infekční pro své okolí. Podle renomovaného epidemiologa Rastislava Maďara (48) je to velmi individuální. "Existují takzvaní »superpřenašeči«, kteří mají vysokou virovou nálož i bez příznaků. Pacient s klinickými projevy nemoci je nejinfekčnější po jejich začátku," vysvětlil pro ŽivotvČesku.cz.

Pozvolný nárůst epidemie v Česku poukazuje na počty nemocných, mezi nimiž je stále více mladých lidí. Ti přitom tvoří většinu pozitivních případů, které zachytí laboratoře při testování. Za velký problém je pak považována varianta delta, tzv. indická, která dokáže koronavirus rychle šířit v populaci bez ohledu na věk. "Pro mladší generaci je nebezpečí delta mutace v jejím šíření. To šíření je mnohonásobně vyšší, než tomu bylo v těch předchozích variantách viru na počátku," vysvětlil epidemiolog Roman Prymula pro ŽivotvČesku.cz.

Epidemická situace už nevypadá tak dobře, jako ještě před několika týdny. Důležitá čísla jdou nahoru, ať už se jedná o samotné počty nakažených, reprodukční číslo udávající rychlost šíření epidemie nebo incidenční číslo – na 100 tisíc obyvatel připadá za poslední týden devět potvrzených případů koronaviru. Podle uznávaného epidemiologa ze Státního zdravotního ústavu Jana Kynčla existují opatření, která by se obzvláště s ohledem na současný vývoj měla dodržovat. "Je žádoucí ve vnitřních prostorách, a především v hromadné dopravě dodržovat ochranu úst a nosu - respirátor, čímž se sníží přenos infekce na vnímavé jedince," vyjádřil se pro ŽivotvČesku.cz.

Epidemie koronaviru započala v Česku na jaře loňského roku a i když přes letní měsíce došlo ke zmírnění, o to silněji udeřila na podzim v několika vlnách. Během letošního května a června se zdál vývoj opět příznivý a čísla klesala, ale podle řady odborníků šlo o »ticho před bouří«. Bývalý ministr zdravotnictví a renomovaný epidemiolog Roman Prymula (57) upozorňuje na fakt, že někteří lidé propadli předčasné euforii. "Situace může vést k lokálnímu přijetí opatření, aby se zamezilo šíření. Ukazuje se, že masové akce jsou nepochybně rizikové, stejně tak jako fakt, že si spousta lidí myslí, že epidemie je pryč," sdělil pro ŽivotvČesku.cz.

Laboratoře odhalily během pátečního dne celkem 165 pozitivních případů nákazy koronavirem, což je zřejmý nárůst, kterého se obávají především odborníci z řad epidemiologů nebo virologů. Reprodukční číslo, které je ukazatelem rychlosti šíření epidemie, už stouplo na hodnotu 1,3. Státní zdravotní ústav (SZÚ) už navíc eviduje prostřednictvím sekvenování vzorků více než 120 případů nebezpečné varianty delta, tzv. indické mutace, která je významně nakažlivější. "Velmi infekční mutace i s případnou nižší smrtností může být nakonec větším problémem s větším počtem obětí, než mutace nesoucí vyšší smrtnost, která je méně infekční," řekl epidemiolog Rastislav Maďar pro ŽivotvČesku.cz.

Další vlna epidemie koronaviru je rizikem, které může podle odborníků vzniknout především kvůli výskytu nebezpečných variant na území České republiky. Nejvíce obav vzbuzuje varianta delta, známá jako indická mutace, která se v laboratořích Státního zdravotního ústavu (SZÚ) prokázala během sekvenování už u 120 případů. Podle epidemiologa Jana Kynčla ji není radno podceňovat. "Varianta delta se snáze šíří, tedy má vyšší nakažlivost. Jeden nemocný tudíž může snadněji nakazit více dalších osob. Cestování navíc přispívá k šíření této varianty viru," vysvětlil pro ŽivotvČesku.cz.

Nová studie, kterou zveřejnili američtí vědci, poukazuje na to, že vakcíny mRNA mohou poskytnout očkovaným lidem ochranu před závažným průběhem onemocnění covid-19 na mnoho let. Podle uznávaného epidemiologa Romana Prymuly (57) mají očkovací preparáty na principu mRNA budoucnost a je prokázana jejich vysoká účinnost. "Přístup mRNA vakcín je poměrně nový a ukazuje se, že má veliký potenciál," uvedl pro ŽivotvČesku.cz.

Epidemie v Česku zatím ukazuje na příznivý vývoj a čísla nakažených se drží stále nízko. Odborníci však varují před skutečností, že tzv. varianta delta, známá jako indická mutace, může zasáhnout do epidemické situace, a protože je údajně výrazně infekčnější, pro některé skupiny zůstává poměrně nebezpečnou. Podle uznávaného epidemiologa a člena poradní skupiny MeSES Petra Smejkala (48) představuje riziko. "Pro neočkovanou rizikovou populaci je varianta delta vážnou hrozbou," sdělil pro ŽivotvČesku.cz.

Epidemická situace v České republice se zdá příznivá a se začátkem léta to vypadá, jako by předchozí měsíce byly pouze špatný sen. Ale mnozí odborníci varují před tím, že se ve světě vyskytuje velké množství nebezpečných variant koronaviru, které mohou »cestovat« společně s lidmi, kteří vyjíždí do zahraničí. Nemocnice se pomalu připravují na podzim, kdy očekávají nástup další vlny epidemie. "Je asi dobře, že jsou připravené, ale já nepředpokládám, že by byl nárůst tak dramatický, že bychom šli do situace, které jsme tu zažívali s velkými vlnami epidemie," vyjádřil se epidemiolog Roman Prymula (57) pro ŽivotvČesku.cz.

Očkování by mělo být podle mnohých odborníků jednou z nejúčinnějších zbraní proti koronaviru, který v Česku vypukl v první vlně na jaře loňského roku. Rozporuplné diskuze ale vyvolává vakcinace dětí, se kterou především řada rodičů nesouhlasí. Bývalý ministr zdravotnictví a renomovaný epidemiolog Roman Prymula (57) je názoru, že očkování dětí od 12 let je bezpečně podloženo daty. "Myslím si, že máme dostatek dat na to, abychom byli schopni očkovat právě tuto věkovou kategorii. Samozřejmě probíhají studie i u mladších dětí od 6 měsíců nahoru, ale zde se vede poměrně vášnivá polemika," vyjádřil se pro ŽivotvČesku.cz.

V souvislosti s očkováním proti koronaviru v Česku se řeší vakcíny, kterou jsou v současné době využívány. Jednou z nich je také očkovací látka farmaceutické britsko-švédské společnosti AstraZeneca, kolem které vzniká mnoho různorodých názorů kvůli nežádoucím účinkům v podobě krevních sraženin a její účinností v porovnání s jinými preparáty. Renomovaný epidemiolog Roman Prymula (57) objasnil, jaký je rozdíl mezi vakcínami a zda by se měla AstraZeneca používat v Česku i nadále. "Jedná se o poměrně odlišné vakcíny. AstraZeneca je vakcína, která jako nosič využívá adenovirus, podobný princip má vakcína Sputnik V," uvedl pro ŽivotvČesku.cz.

Lidé v Česku začínají znovu žít a s teplým počasím a blížícím se astronomickým létem nabývají dojmu, že epidemie skončila. Podle epidemiologa Romana Prymuly (57) se nesmí situace podcenit, stále totiž existují rizika, která by mohla stát za další vlnou koronaviru. "Důležité bude ohlídat, aby sem nikdo nepřivezl mutace, a nevzedmula se nějaká dramatická vlna," řekl pro ŽivotvČesku.cz.

Podle některých je epidemie koronaviru u konce a tím vzniká dojem, že už nemá smysl dodržovat opatření, která uvedla v platnost vláda. Ve společnosti se začali objevovat lidé bez roušek a respirátorů a na jedno ze základních bezpečnostních nařízení se začíná pohlížet »skrze prsty«. Epidemiolog Roman Prymula (57) je názoru, že určité rozvolnění je s ohledem na pozitivní trend epidemie na místě, ale stále by částečné nošení ochrany dýchacích cest mělo být respektováno. "Ve vnitřních prostorech by se to skutečně nosit mělo. V zevním prostoru v současném teplém období, kdy jsou lidé venku a většinou jsou v dostatečné vzdálenosti, tam v tom pak problém nevidím," vyjádřil se pro ŽivotvČesku.cz.

Česko zažívá v týdenních intervalech rozvolňování, které se týká škol, obchodů a některých služeb. Od pondělí 17. května by mělo dojít také na zahrádky restaurací a posléze kulturní akce. Přes příznivý vývoj epidemie však stále vyvstává otázka rizika souvisejícího s mutacemi koronaviru, které se mohou dostat na území České republiky kvůli cestování do zahraniční, především v době blížící se letní sezóny. Podle uznávaného epidemiologa Romana Prymuly (57) jde o hlavní riziko tohoto údobí. "Teď máme situaci na Seychelách, kde se kvůli různým mutacím koronaviru nakazili i lidé, kteří byli očkovaní a podobně," vyjádřil se pro ŽivotvČesku.cz.

Smutná událost zasáhla rodinu uznávaného epidemiologa a odborníka na cestovní medicínu Rastislava Maďara (48), který se musel místo přijímání gratulací k narozeninám smířit s odchodem jednoho z blízkých členů rodiny. Podle jeho vyjádření zemřela jeho tchýně důsledkem onemocnění covid-19. "Pouhý rok po své mamince. S námi tady ale budeš dál. Covid změnil Tvoje plíce na něco, přes co už nešlo dýchat," vyjádřil slova smutku a bolesti na svém oficiálním účtu.

Lidé se upínají k letním měsícům, které se pomalu ale jistě blíží. V souvislosti s tím se řeší rozvolnění nastavených vládních opatření, ke kterému by mohlo s příznivým epidemickým vývojem dojít. »Pomocníkem« by mělo být i teplé počasí, které má určitý vliv, ale především proočkovanost velké části populace. Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula (57) vidí při splnění určitých podmínek naději i v odložení roušek. "Bude záležet na celkové situaci. Myslím si, že v létě už by roušky měly být výrazně omezeny," uvedl pro ŽivotvČesku.cz.

Americká společnost Johnson & Johnson odkládá distribuci vakcíny proti covidu-19 pro evropský trh. Důvodem je výskyt vzácných krevních sraženin v rámci Spojených států, kvůli nimž se rozhodla Evropě očkovací látku neposkytnout a celou situace vyhodnocuje s evropskými zdravotnickými úřady. Rozhodnutí významně zasáhne do plánu očkování zemí Evropské unie. Renomovaný epidemiolog Roman Prymula (57) je názoru, že krevní sraženiny nejsou zas až tak velkým překvapením. "Tady je potřeba si uvědomit, že to dělá ten vlastní virus. Komplikace krevních sraženin zas není až takovým překvapením, protože virus víceméně spouští poruchy koagulace," uvedl pro ŽivotvČesku.cz.

Česko by se už za pár dní mělo dočkat konce nouzového stavu, který trvá do neděle 11. dubna. S tím je spojeno také rozvolňování dosud platných vládních opatření. Ale podle slov ministra vnitra Jana Hamáčka (42) je nutné k němu přistupovat velmi opatrně a neukvapit se. Epidemiolog a odborník na cestovní medicínu Rastislav Maďar (47) upozorňuje na fakt, že Česká republika ještě stále nemá vyhráno, protože data ministerstva zdravotnictví vykazují stále vyšší čísla. "Musíme se spoléhat na efekt »promoření«, které v tomto smyslu supluje populační imunitu získanou očkováním a na samotnou vakcinaci hlavně v kategorii 55 let a výše," vyjádřil se pro ŽivotvČesku.cz.

V rodině bývalého ministra zdravotnictví a předního epidemiologa Romana Prymuly (57) se nachází nadějný sportovní talent v podobě jeho synovce Patrika (19), který slaví úspěchy na ledové ploše. Jako hokejový junior hraje za dorost týmu HC Sparta na pozici útočníka a výškou úctyhodných 201 centimetrů rozhodně budí mezi hráči respekt. "Hokeji se věnuje zcela maximálně a dává tomu veškerý volný čas," uvedl pro ŽivotvČesku.cz Patrikův strýc Roman Prymula.

Odborníci varují před otevřením obchodů a škol v současné epidemické situaci při šíření covidu-19. Už na podzim pokusy s rozvolňováním přes varování expertů stály na podzim lidské životy. "Do toho vstupuje šíření anglické mutace na našem území, to situaci ještě zhorší," řekl pro ŽivotvČesku.cz Rastislav Maďar (47), který byl do léta jedním poradců ministra zdravotnictví.

Reklama:
Reklama: